Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З Указу П.А.Столипіна про доповнення деяких постанов чинного закону в питаннях селянського землеволодіння і землекористування (1906 p., листопада 9)

Маніфестом нашим від 3 листопада 1905 р. викупні платежі, що збирали з селян за надільні землі, скасовуються з 1 січня 1907 р. З цього часу зазначені землі звільняються від обмежень, які лежали на них; в силу викупного боргу селяни дістають право вільного виходу з общини, з закріпленням у власність окремих домохазяїв ділянок, які переходять до приватного володіння, з громадського наділу. [...]

1. Кожний домохазяїн, що володіє надільною землею за общинним правом, може в будь-який час вимагати закріплення за собою в приватну власність частини, яка належить йому, з визначеної землі. [...]

4. Домохазяї, за якими закріплені в приватну власність ділянки общинної землі, зберігають за собою право користуватися в незмінній частині тими сіножатями, лісними та іншими угіддями, які надаються на спеціальних підставах. [...]

6. Вимоги про закріплення в приватну власність частини з общинної землі ставляться через сільського старосту громаді, яка за ухвалою, прийнятою більшістю голосів, зобов’язана у місячний термін з дня подання заяви вказати ділянки, що переходять на підставі статей 2 та 3 у приватне володіння домохозяїна, а в деяких випадках визначається: розмір належної з нього доплати (ст. 3) і постійна його частина в угіддях [...]Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.