Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ I. ДАВНІ НАРОДИ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ УТВОРЕННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНОМУ АРЕАЛІ

Геродот про розселення скіфських племен (V ст. до н. е.)

Геродот про культуру, звичаї, вірування й побут скіфів (V ст. до н. е.)

Геродот про державний устрій, особливості управління та організацію державної служби у скіфів (V ст. до н. е.)

Опис Геродотом природних особливостей Причорномор’я (V ст. до н. е.)

Гіппократ про зовнішній вигляд скіфів у творі «Про повітря, воду й місця» (460 — бл. 377 р. до н. е.)

Гіппократ про спосіб життя і звичаї скіфів (V ст. до н. е.)

Декрет про взаємне громадянство Ольвії та її колишньої метрополії Мілета (бл. 323 р. до н. е.)

Клятва херсонесців (початок III ст. до н. е.)

Декрет про відзначення громадянина Ольвії за заслуги (початок III ст. до н. е.)

З декрету про вшанування великого купця та полісного службовця Протогена за його громадянські заслуги (III ст. до н. е.)

Уривок з декрету на честь полководця Діофанта про повстання рабів під проводом Савмака (кінець II ст. до н. е.)

З договору між Херсонесом та понтійським царем Фарнаком І (179 р. до н. е.)

Опис Чорноморського узбережжя в «Загальній історії» Полібія (II—І ст. до н. є.)

Опис Чорноморського узбережжя у творі Страбона «Географія» (бл. 63 — бл. 23 р. до н. е.)

Страбон про грецькі колонії на Чорноморському узбережжі (бл. 63 — бл. 23 р. до н. е.)

Йосиф Флавій про сарматів (І ст. н. е.)

Опис Сарматії в «Географії» Клавдія Птолемея (друга половина II ст. н. е.)

Опис Амміаном Марцелліном племені гунів (кінець ІV ст. н. е.)

Пріск Панійський про посольство візантійського імператора до гунів (448 р. н. е.)

З географічного опису Готського королівства Йордана (VI ст. н. е.)

Прокопій Кесарійський про державу, культуру, вірування, звичаї та побут східних слов’ян (VI ст. н. е.)

Візантійський імператор Маврікій про культуру східних слов’ян (VI ст. н. е.)

Літопис про розселення слов’ян (VI ст. н. е)

Літопис про спосіб життя та звичаї слов’ян (VI ст. н. е)

Прокопій Кесарійський про антів (друга половина VI ст. н. е.)

РОЗДІЛ II. СТАНОВЛЕННЯ, ПІДНЕСЕННЯ ТА ЗАНЕПАД ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Літопис про княжіння Кия, заснування Києва і держави Київська Русь (друга половина V — перша третина VI ст.)

Георгій Амастридський про напад русів на Візантію (перша половина IX ст.)

Ібн-Хордабде про давньоруських купців (60—70-ті pp. IX ст.)

Літопис про княжіння Олега в Києві і приєднання древлян, сіверян, уличів, радимичів і тиверців до Київської Русі (80-ті pp. IX ст.)

«Повість временних літ» про похід князя Олега на Київ (882 р.)

Костянтин Багрянородний про подорож торгового каравану з Києва до Царгорода (перша половина X ст.)

Літопис про похід київського князя Олега на Візантію (907 р.)

Договір про мир і дружбу Русі з греками (912 р.)

Із спогадів Ібн-Фадлана про асортимент товарів руських купців (20-ті pp. X ст.)

З договору між Давньоруською державою та Візантією (945 р.)

Літопис про забиття деревлянами київського князя Ігоря (945 p.)

Літопис про діяльність київської княгині Ольги (946-947 pp.)

Літопис про підкорення князем Володимиром радимичів та волзьких болгар (984-985 pp.)

Літопис про хрещення киян (988 р.)

Літопис про розвиток меценатства та благодійності за князя Володимира (90-ті pp. X ст.)

Літопис про будівничу діяльність Володимира . (90-ті pp. X ст.)

Літопис про внесок Ярослава Мудрого в розбудову Давньоруської держави та розвиток її культури (перша половина XI ст.)

Літопис про похід Ярослава на Святополка і початок його княжіння в Києві (1016 р.)

Літопис про розгром печенігів (1036 р.)

Уривок зі «Слова о законі і благодаті» митрополита Іларіона з похвалою Володимиру Великому і Ярославу Мудрому (перша половина — середина XI ст.)

Із «Сказання» про вбивство св. князів Бориса та Гліба (середина XI ст.)

Літопис про повстання в Києві (1068-1069 pp.)

Літописець про боротьбу русів проти половців (1093-1096 pp.)

Літопис про Любецький з’їзд князів (1097 р.)

Уривок із «Поучения дітям» Володимира Мономаха (початок XII ст.)

Уривок з Уставу Володимира Мономаха (початок XII ст.)

Літопис про з’їзд князів у Долобську і похід руських військ проти половців (1103 р.)

Літопис про повстання киян та початок княжіння на київському столі Володимира Мономаха (1113 р.)

Літопис про смерть Володимира Мономаха (1126 р.)

Літопис про міжусобні війни на Русі (1135-1136 pp.)

Літопис про війну князів Мстиславичів з Ольговичами (1146-1148 pp.)

Літопис про повстання в Києві (1157 р.)

Літопис про боротьбу між руськими князями (1159-1160 pp.)

Літопис про міжусобну боротьбу за київський стіл (1169 р.)

Літопис про боротьбу Русі проти нападу половців (1170 р.)

Літопис про виступ бояр проти князя Ярослава Осмомисла (1170 р.)

Літопис про напад половців на Переяславське князівство (1179 р.)

Літопис про спільний похіц руських військ проти половців (1184 р.)

Літопис про боротьбу з половцями новгород-сіверського князя Ігоря Святославича (1185 р.)

Літопис про спільний похід дружин руських князів на половців (1187 р.)

Літопис про смерть Ярослава Осмомпсла і початок князювання в Галичі Володимира (1187 р.)

Уривок зі «Слова о полку Ігореве» (бл. 1187 р.)

Статті «Руської правди» щодо захисту княжих урядників та регулювання норм їх утримання (ХІ-ХІІІ ст.)

Літопис про посольство римського папи Інокентія III до галицько-волинського князя Романа (початок XIII ст.)

Характеристика галицько-волинського князя Романа (початок XIII ст.)

Грамота князя Романа Мстиславича із закликом створити на Русі військову федерацію князівств (1201 — початок 1203 pp.)

Літопис про боротьбу князів Данила Романовича і Мстислава Удалого проти нападу на Галичину Польщі й Угорщини (1213-1219 pp.)

Воскресенський літопис про битву русів з татарськими і монгольськими військами (1223 р.)

Літопис про боротьбу галицьких князів Мстислава Удалого і Данила Романовича з іноземними завойовниками (1226-1227 pp.)

Літопис про боротьбу населення Галичини і Волині проти угорських військ (1231-1238 pp.)

Літопис про боротьбу руських князів за київський стіл (1238 р.)

Літопис про зруйнування військами хана Батия Чернігова (1239 р.)

Ніконовський літопис про оборону Києва під час облоги міста військами хана Батия (1240 р.)

Письмова згода папи Інокентія IV прийняти «Королівство» Данила Галицького під своє заступництво (1246 p., травня 3)

Лист папи Інокентія IV до католицьких ченців, що мали відбути на Русь до Данила Галицького (1246 p., травня 3)

Опис папським легатом Джованні да Плано Карпіні подорожі по Волині і Київщині (1246 р.)

З письмового дозволу папи на дотримання єпископами і пресвітерами Русі традиційних релігійних обрядів (1247 p., серпня 27)

З доручення папському легатові навернути вище духовенство і руських вельмож до римської церкви (1247 p., вересня 7)

Літопис про поїздку князя Данила Романовича до хана Батия (1250 р.)

Літопис про боротьбу галицького князя Данила з Литвою і Золотою Ордою (1250-ті pp.)

Галицько-Волинський літопис про похід князя Данила на ятвягів (1256 р.)

Галицько-Волинський літопис про обкладання ятвязьких земель даниною (1257 р.)

Галицько-Волинський літопис про похід князя Данила в литовські землі (1258 р.)

Літопис про благодійність волинського князя Володимира Васильковича (1288 р.)

Дарча грамота галицького князя Лева Даниловича церкві св. Миколи у Львові та на передачу її володіння своєму писареві Симеону Жельдецькому (1292 p., жовтня 8)

Дарча грамота князя Лева Даниловича на с. Вітошинці у Перемишльській землі з усіма належними до нього землями (1296 p., вересня 21)

З довідки про перебування в Україні в XIII—XIV ст. вірмен та надані їм руськими володарями привілеї

Акт правової трансакції купівлі продажу князем Левом війтівства на магдебурзькому праві у м. Перемишлі (між 1301-1323 pp.)

Актовий запис із засвідченням зовнішньополітичних зносин галицько-волинських князів Андрія і Лева з Тевтонським орденом (1316 p., серпня 9)

Документ на дозвіл купцям м. Торуня на вільну торгівлю на руських землях (1320 p., серпня 27)

Звернення радників та громади м. Володимира до радників та громади м. Штральзунда щодо перехоплення товару, який належав володимирським купцям (1324 р.)

Акт про вреіулювання міждержавних відносин між Галицько-Волинським князівством та Тевтонським орденом (1335 p., жовтня 20)

Дарчий акт князя Юрія Тройденовича своєму слузі Барткові із Сандомира на спадкове володіння війтівством у м. Сяноці (1339 р.)

Уривок з «Анналів або хроніки славного Польського Королівства» Яна Длугоша про захоплення Казимиром III Галицько-Волинської Русі (1340 р.)

З листа папи Бенедикта XII з дорученням звільнити Казимира III від присяги шанувати права і звичаї населення Галицько-Волинського князівства (1341 p., червня 29)

Літописні записи про розвиток культури в Галицько-Волинській державі (до середини — другої половини XIV ст.)

Хроніст Ян з Чарнкова про боротьбу між Литвою і Польщею за спадщину Галицько-Волинської держави (середина — друга половина XIV ст.)

РОЗДІЛ III. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ

Опис Великого князівства Литовського в «Хроніці європейської Сарматії» О.Гваньїні

О.Гваньїні про Берестейське воєводство

Дарча королівська грамота Івану Пакославові на місто Ряшів з повітом за виявлену хоробрість у боротьбі з татарами (1354 p., травня 11)

Підтверджувальна грамота Казимира III шляхтичеві Ходкові Маіугейовичу на маєтності у Перемишльській землі (1360 p., березня 20)

Підтвердження грамотою Казимира III статуту, ухваленого львівською міською адміністрацією (1360 p., грудня 28)

Лист князя Любарта до львівської міської громади з підтвердженням визнання за Львовом, Володимиром і Луцьком складського права (1379 p., листопада 18)

Кревська унія між Великим князівством Литовським та Королівством Польським (1385 р.)

Підтверджувальна грамота Владислава II Іванохрестительському храму Перемишльського владицтва на володіння маетностями у Перемишльському та Самбірському повітах (1407 p., серпня 21)

Витяги з Городельського привілею (1413 р.)

Витяг з акта, яким узаконювалася натуральна данина на користь київського митрополита (1415 р.)

З додатку до Іпатського літопису про боротьбу між литовськими князями за зверхність над українськими землями (30-ті pp. XV ст.)

Із статуту короля Владислава Ягайла про призначення старост (1433 p., січня 9)

Грамота великого князя литовського Сигізмунда Кейстутовича про підтвердження прав і привілеїв князям і боярам (1434 p., травня 6)

З ухвали сяноцького гродського суду (1439 p., грудня 7)

Жалувана грамота Владислава III православному духовенству про зрівняння його у правах з римо католиками і про повернення йому духовних судів і вотчин (1443 p., березня 22)

Привілей Владислава III на будівництво у Львові школи при шпиталю біля костьолу Св. Духа з правом міської ради обирати ректора (1444 р., липня 16)

Оцінка ролі Києва як центру транзитної торгівлі в щоденнику подорожі посла Венеціанської республіки Контаріні до Персії (1474 p., не раніше травня 1)

Витяг зі статуту короля Яна Ольбрахта про урядників і місце проведення старостинських судів (1496 р.)

Номінація королем Яном Ольбрахтом белзького воєводи Петра Мишковського на старосту львівського і генерального руських земель (1499 p., травня 3)

Грамота польського короля Сигізмувда І щодо розв’язання майнової суперечки між перемишльським владикою Антонієм та бурмистром і райцями міста (1509 p., серпня 25)

З наказу стамбульському кадію про збирання п’ятини з продажу невільників (1510 р.)

Свідчення Густинського літопису про зародження українського козацтва

Уставна грамота київського воєводи, за якою ремісничі цехи підпорядковувалися міській ратуші (1518 p., січня 9)

Номінація королем Сигізмундом I Яна Хомантовського львівським земським судцею (1518 р., квітня 7)

І Статут Великого князівства Литовського про відповідальність за образу державних урядників (1529 р.)

І Статут Великого князівства Литовського про організацію державної військової служби (1529 р.)

Постанова вального сейму проти селян-утікачів (1532 р.)

Відновлення і підтвердження Сигізмундом І втрачених під час пожежі фундаційних документів Перемишльського єпископства на нерухоме майно (1535 p., березня 11)

Лист короля Сигізмунда І про порушення володимирським війтом Іваном Федькевичем обов’язку надавати підводи для виконання дипломатичних доручень (1539 p., вересня 4)

З ухвали сейму про генеральних судців (1540 р.)

Привілей, наданий Києву Сигізмундом Августом на безмитну торгівлю у Великому князівстві Литовському (1545 p., квітня 15)

З підтверджувальної грамоти Сигізмунда Августа мстиславським і радомським князям, боярам і всій шляхті щодо вільного ведення торгівлі й господарської діяльності у своїх маетностях (1551p., листопада 24)

Підтвердження польським королем Сигізмундом II будівництва кам’яного храму над Дніпром (1555 p., червня 6)

Грамота королеви Бони з дозволом на організацію ремісничих цехів у Ковелі (1556 p., січня 10)

Устава на волоки (1557 р.)

Опис книг Супрасльського монастиря на Поліссі (1557 р.)

З листа кримського хана Девлет-Ґірея до великого князя Сигізмунда Августа зі скаргою на запорозьких козаків (1559 р.)

Листи до земян Волинської землі з наказом виступити «конно и збройно» на земську службу (1562, квітня 15-18)

II Статут Великого князівства Литовського про соціальну структуру суспільства (1566 р.)

II Статут Великого князівства Литовського про права жінок (1566 р.)

З Постанови Люблінського сейму про унію Великого князівства Литовського і Корони Польської (1569 p., липня 1)

Привілей Сигізмунда Августа київським міщанам на право обрання війта (1570 p., травня 28)

З привілею Сигізмунда Августа українській громаді Львова щодо зрівняння її у політичних та економічних правах з польською громадою (1572 p., травня 30)

Лист брацлавської шляхти королю Стефану Баторію про видання королівських указів не польською, а українською мовою (1576 p., липня 7)

Королівська уставна грамота про розмір державних повинностей сільського і міського населення (1576 р.)

Грамота короля Стефана щодо скарги громади і цехів Львова на міську раду (1577 p., травня 25)

Скарга про відібрання католицьким архієпископом підтверджувальних листів і привілеїв, виданих володарями Русі Галицькій митрополії (1580 p., лютого 3)

Засвідчення королівською комісією факту спалення листів і привілеїв, що належали перемишльському земському судці (1583 p., січня 23)

Уривок з листа антіохійського патріарха Юакима з викладом статуту Львівського братства (1586 р.)

Із статуту школи при Львівському Успенському братстві (1587 p., жовтня 8)

Лист Костянтина Острозького до шляхти і обивателів Володимирського повіту з проголошенням правил поведінки пдд час роботи гродського суду та при зборах повітового посполитого рушення (1588p., липня 16)

III Статут Великого князівства Литовського про статус підкоморних (1588 р.)

Промова князя Костянтина Острозького з приводу гонінь за віру та передачу під суд екзарха константинопольського патріарха Никифора (1580-ті pp.)

Постанова Сейму Речі Посполитої про роздачу шляхті українських земель (1590 р.)

Універсал Сигізмувда III про призначення спеціальних комісарів для розслідування причин козацького повстання під приводом Криштофа Косинського (1592 p., січня 16)

З конституції вального сейму про заходи для придушення козацького повстання під проводом Криштофа Косинського (1592 p., вересень—жовтень)

Із скарги Львівського Успенського братства на урядовців Львова щодо утисків православної громади міста (1593 p., перша декада січня)

З постанови Віденського з’їзду про козацьку сваволю (1593 p., липень)

Опис козацької ради на Січі австрійським дипломатом Еріхом Лясотою (1594 p., червень)

Універсал короля Сигізмунда III до шляхти Брацлавського воєводства про необхідність придушення повстання під проводом Северина Наливайка (1594 p., листопада 1)

Укладені в Київській митрополії «Артикули, що належать до з’єднання з Римською церквою» (1595 p., червня 1/11)

З листа польного коронного гетьмана С.Жолкевського про бій з повстанцями під Білою Церквою та обрання С.Наливайка гетьманом (1596 p., квітня 4)

Проголошення унії між православною і католицькою церквами на Берестейському соборі (1596 p., жовтня 8/18)

З послання олександрійського патріарха Мелетія Пігаса до руських православних братств (1597 p., серпня 24)

З послання Івана Вишенського до вищого українського духовенства (кінець XVI ст.)

3 листа сілістрійського паші до великого гетьмана коронного Яна Замойського (кінець XVI ст.)

Уривок із щоденника польського хроніста Яна Велевицького про запрошення луцьким католицьким єпископом до міста єзуїтів (1604 р.)

Уривок з грамоти ростовського, ярославського й устюзького митрополита Філарета про участь українських козаків у повстанні І.Болотнікова (1606 p., листопада 30)

З реляцій посольства в Крим О.Лодиженського і П.Данилова про напади українських козаків на татарські улуси (1613 p., жовтень — 1614 p., серпень)

Королівський універсал про боротьбу з безмитним прогоном худоби і провозом солі в обхід митних комор і прикоморків Київського, Волинського і Брацлавського воєводств (1615 p., липня 6)

Із запису розповідей купців, які приїхали з Січі (1616 p., травня 7)

Лист турецького султана до короля Сигізмунда III з описом козацьких паланок (1617 р., серпня 13)

Із запису розповіді переселенця з України П.Іванова про участь запорозьких козаків у поході польського війська на Москву (1618 p., травня 20)

Документи про виїзд козаків з війська Петра Сагайдачного в Калугу на російську службу (1618 p., грудня 25—28)

З настанов київського унійного митрополита Йосифа Велямина Рутського щодо поширення унії в Києві (1618 р.)

Документи про приїзд у Москву посольства від гетьмана П.Сагайдачного на чолі з осавулом П.Одинцем (1620 p., кінець січня — квітня 28)

З повідомлення посла до Криму про сутичку із запорожцями біля гирла Молочних вод (1620 p., вересня після 11)

З листа польського короля Сигізмуцца III луцьким урядникам і міщанам про заборону будувати братську церкву і школу (1620 р.)

З промови волинського шляхтича Л.Деревинського на Варшавському сеймі (1620 p.)

З листа київського митрополита Іова Борецького до польного гетьмана литовського Криштофа Радзивілла з повідомленням про висвячення єрусалимським патріархом руської ієрархії (1621 p.,травня 8/квітня 28)

З передсмертного листа Петра Сагайдачного до польського короля Сигізмунда III (1622 p., березень)

З листа полоцького архієпископа Мелетія Смотрицького з повідомленням про пропозицію об’єднання православної церкви з унійною (1623 p., грудня 6/листопада 26)

Контракт між Данилом Стрибилем і белзьким воєводою на виготовлення і доставку поташу до Межиріччя (1624 p., липня 2)

З листа київського митрополита Іова Борецького до царя Михайла Федоровича і патріарха Філарета про направлення в Росію ієромонаха Памви Беринди для виправлення церковних книг (1624 р.)

Витяги з Куруківської угоди між представниками польського уряду і запорозькими козаками (1625 р.)

Лист гетьмана Івана Петрижицького і Війська Запорозького про доцільність об’єднання Лаврської і Братської шкіл у колегіум (1632 р.)

Уривок з щоденника польського шляхтича Ф.Обуховича про зруйнування козаками під керівництвом гетьмана Івана Сулими фортеці Кодак (1635 р.)

З привілею короля Владислава IV про передачу новгород-сіверського Спаського монастиря ордену єзуїтів і про організацію єзуїтського колегіуму, школи і костьолу в Новгород-Сіверську (1635 р.)

З рішення львівської міської ради і комісарського суду щодо селянського протесту проти збільшення панщини (1636 p., лютого 26)

З листа Дмитра Гуні до Станіслава Конєцпольського, в якому містилася вимога припинення кровопролиття та збереження козацьких прав і вольностей (1638 р., бл. 10 липня)

Ординація 1638 р.

Підтверджувальна грамота Владислава IV Львівському Ставропігійському братству на видання книг кириличним друком (1639 p., листопада 20)

РОЗДІЛ IV. УКРАЇНА В ДОБУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ СЕРЕДИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

Уривок з Літопису Самійла Величка про прибуття Богдана Хмельницького на Запорожжя та обрання його гетьманом Війська Запорозького (початок 1648 р.)

Лист невідомого поляка з табору під Жовтими Водами (1648 p., травня після 13)

З універсалу Богдана Хмельницького до населення України із закликом об’єднатися з ним для збройного захисту своїх прав (1648 p., травня 28)

З листа князя Олександра Сангушка до литовського підканцлера Леона Сапіги про становище в Україні (1648 р., червня 10)

З листа князя Олександра Сангушка до литовського підканцлера про розвиток подій у зв’язку із розгортанням повстання (1648 p., червня 21)

Літопис Самійла Величка про розгром польського війська під Корсунем (1648 p., липень)

Лист подільського судді Лукаша М’ясківського про появу війська Богдана Хмельницького на Поділлі (1648 p., серпня 20)

Умови Війська Запорозького, передані з-під Замостя Яну Казимиру (1648 p., листопада бл. 5/15)

Літопис Самійла Величка про звільнення України з-під влади Речі Посполитої

З листа київського митрополита С.Косова до Посольського приказу з повідомленням про направлення в Москву монахів для вчених занять і з проханням надати допомоіу київським школам (1649 р.)

Угода Богдана Хмельницького з польськими комісарами (1649 p., лютого 14/24)

Вимоги Війська Запорозького, передані Яну Казимиру з табору під Зборовим (1649 p., серпня 7/17)

Універсал Богдана Хмельницького ніжинському купцеві Гнатові Івановичу на вільну безмитну торгівлю (1649 p., серпня 26/вересня 5)

Лист гетьмана Богдана Хмельницького до короля Яна Казимира про складання реєстру Війська Запорозького (1649 p., жовтня 8)

Універсал Богдана Хмельницького про затвердження Івана Скицдера чернігівським війтом (1649 p., листопада 8/18)

Універсал Богдана Хмельницького про «послушенство» міщан Максимівни і Городища ченцям Київського Пустинного Микільського монастиря (1650 p., квітня 26/травня 6)

Наказ Богдана Хмельницького київському полковнику Антону Ждановичу вислати сотню козаків на допомоіу кримському ханові (1650 p., травня 24/червня 3)

Наказ Богдана Хмельницького ніжинському полковнику Прокопу Шумейку не перешкоджати шляхті повертатися до своїх маєтків (1650 p., липня 31/серпня 10)

Універсал Богдана Хмельницького про заборону чинити утиски ніжинським міщанам (1650 p., серпня 1/11)

Прохання Богдана Хмельницького у справах Війська Запорозького, передані королю Яну Казимиру та сенату (1650 р., листопад)

Проект договору Війська Запорозького з Туреччиною про торгівлю (1650-ті pp.)

Умови мирного договору Богдана Хмельницького з Річчю Посполитою, викладені в його листі до молдавського господаря Василя Лупула (1652 p., серпень)

Звернення гетьмана Богдана Хмельницького до царя Олексія Михайловича щодо підтвердження прав і привілеїв українського народу (1654 p., лютого 17/27)

Українсько-російський договір (1654 p., березня 21/31)

Жалувана грамота царя Олексія Михайловича гетьману Богдану Хмельницькому і всьому Війську Запорозькому про збереження їх прав і вольностей (1654 p., березня 27)

Грамота Олексія Михайловича Богдану Хмельницькому з підтвердженням всіх прав і вольностей Війська Запорозького (1654 p., квітня 12)

Універсал Богдана Хмельницького Остафію Стоматаєнку на збирання податків з іноземних купців (1654 p., квітня 28/травня 8)

Звернення Богдана Хмельницького до жителів Львова про умови перемир’я з Військом Запорозьким (1655 p., жовтня 3/13)

Універсал Богдана Хмельницького про відправку козацького війська на допомогу семигородському князю Юрію Ракоці (1656 p., грудня 31/1657 p., січня 10)

З універсалу Богдана Хмельницького про підтвердження прав шляхти Пінського повіту (1657 р., червня 28/липня 8)

Угода про військовий союз між гетьманом Іваном Виговським і шведським королем Карлом Густавом (1657 p., жовтня 6)

Універсал Івана Виговського про надання київським бондарям, теслям, стельмахам, столярам, сніцарям, тертичникам і токарям права об’єднатися у бондарський цех (1657 p., жовтня 8)

Універсал Івана Виговського полковникові і старшині Чернігівського полку про заборону втручатися в міські суди і порядки (1657 p., листопада 16)

Текст Галицького договору від 6 вересня 1658 p., ратифікований сеймом Речі Посполитої (1659 p., травня 12/22)

Акт обрання гетьманом Юрія Хмельницького (1659 p., жовтня 17)

Акт обрання гетьманом Юрія Хмельницького (1659 p., жовтня 17)

Універсал Івана Виговського до всього Війська Запорозького і посполитих (1660 p., лютого 7)

Умови уряду Речі Посполитої з Військом Запорозьким, укладені під Чудновим (1660 p., жовтня 17)

З універсалу Юрія Хмельницького козакам і всім жителям Прилуцького полку із запевненням їх у тому, що слід підкоритися польському королю (1660 p., листопада 18)

Інструкція Павла Тетері українському послу до Криму (1663 p., кінець травня)

Універсал Івана Брюховецького про взяття під гетьманську протекцію покозаченої любецької шляхти та про підтвердження її майнових прав (1663 p., серпня 5)

Батуринські статті, прийняті гетьманом Іваном Брюховецьким та скріплені підписами козацької старшини (1663 p., листопада 17)

Батуринські статті, прийняті гетьманом Іваном Брюховецьким та скріплені підписами козацької старшини (1663 p., листопада 17)

Московські статті, прийняті гетьманом Іваном Брюховецьким та скріплені підписом царя Олексія Михайловича (1665 p., жовтня 22)

Розпорядження російського уряду про проведення перепису населення українських міст і сіл для обкладення його податками (1666 p., січень)

Лист кримського візира Кайтас-аги до коронного канцлера М.Пражмовського (1666 p., січня 10)

Універсал Павла Тетері про розміри та порядок стягнення мита (1666 p., грудня 8)

Універсал Петра Дорошенка до Війська Запорозького у зв’язку із загрозою нападу неприятельських військ внаслідок польсько-московського порозуміння (1667 p., березня 1)

Універсал Івана Брюховецького до козаків та населення Новгород-СіверськоІ сотні із закликом допомогти звільнити Україну від російського війська (1668 p., лютий)

Проект договору гетьмана Петра Дорошенка з Туреччиною, на основі якого були укладені Корсунські статті у березні 1669 р. (1668 p., серпня після 10)

Універсал Петра Дорошенка з повідомленням про перемогу над Петром Суховієм та поясненням суті своїх переговорів з Москвою (1669 p., січня 1)

Глухівські статті, стверджені на раді під час обрання Дем’яна Многогрішного гетьманом (1669 p., березня 6)

Універсал Дем’яна Многогрішного у Стародубівський полк щодо необхідності прийняття застережних заходів через загрозу вторгнення білгородських татар на Лівобережжя (1669 p., листопада 11)

Інструкція Петра Дорошенка посланцям на переговори з королівськими комісарами в Острозі (1670 p., травня 10)

Інструкція Петра Дорошенка послам Війська Запорозького на коронний сейм, спрямована на захист православної віри (1670 p., жовтень)

Універсал Дем’яна Многогрішного про звільнення стародубівського магістрату вщ показашциии — податку, що раніше надходив на користь Війська Запорозького (1672 p., січня 8)

Універсал Михайла Ханенка в Ніжинський полк із закликом вирушити на Чигирин проти гетьмана Петра Дорошенка (1672 p., травня 9)

Повідомлення князя Григорія Ромодановського про обрання гетьманом Івана Самойловича (1672 p., червня 17)

Доповнення до Глухівських статей, які було затверджено на козацькій раді (1672 p., червня 17)

Універсал Петра Дорошенка з повідомленням про перемогу над польськими військами та над військом гетьмана Михайла Ханенка (1672 p., липня 10)

Переяславські статті, прийняті гетьманом Іваном Самойловичем і скріплені його присягою та присягою правобережної старшини (1674 p., березня 17)

Закличний універсал Петра Дорошенка до веремієвського отамана з товариством, до війта, міщан і посполитих із зверненням переселитися на правий бік Дніпра до Бужина (1675 p., лютого 21)

Універсал Івана Самойловича про звільнення іноземних купців від підсудності українським судам у їхніх купецьких справах (1675 p., листопада 28)

Універсал Івана Самойловича про відправку комонного полковника Ілляша Новицького з полком до Дніпра для захисту Лівобережжя (1676 p., липня 31)

РОЗДІЛ V. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVII У XVIII ст.

Універсал Юрія Хмельницького до воєводи, російських військ, козаків і міщан, що перебувають у Чигирині, із закликом здати місто (1677 p., липня 3)

Універсал Юрія Хмельницького до старшини і козаків Канівського полку з повідомленням про відрядження до них наказного гетьмана Івана Яненка-Хмельницького для привернення всіх людей під його князівську владу (1678 p., серпня 23)

Наказ Івана Самойловича направити в Канів дві сотні компанійців на допомогу для захисту міста від татар та організувати евакуацію жителів на Лівобережжя (1678 p., вересня 4)

Наказ Івана Самойловича меленському жителеві Пилипу Савенкові надавати зі свого млина половину прибутків на Новгородську архімандрію (1681 p., грудня 19)

Інструкція Івана Самойловича генеральному писарю Саві Прокоповичу, відправленому до Москви з делегацією від українського духовенства для погодження умов, на яких Київська митрополія мала приєднатися до Московського патріархату (1685 p., липня 20)

Уривок із статейного списку Леонтія Неплюєва щодо укладення умов вічного миру (1686 p., січня 16/лютого 5)

Уривок із статейного списку Леонтія Неплюєва щодо укладення умов вічного миру (1686 p., січня 16/лютого 5)

З листа Івана Мазепи до Івана та Петра Олексійовичів щодо визволення невільників та намір нового кримського хана вчинити напад під прикордонні російські міста, а також розпочати боротьбу з австрійськими і польськими військами (1691 p., травня 7)

З листа Івана Мазепи до Івана та Петра Олексійовичів з подякою від імені Війська Запорозького за надісланий прапор (1691 p., червня 25)

Уривок з листа Івана Мазепи з інформацією про поширення у Речі Посполитій настроїв щодо укладення миру з Османською імперією й війни з Російською державою (1691 p., липня 15)

З листа Івана Мазепи про готовність відправити війська до Семена Палія для спільного походу в Крим (1691 p., липня 19)

Звернення Івана Мазепи до Війська Запорозького Низового з проханням припинити грабувати торгових людей на шляхах до Січі (1691 p., липня 20)

Лист Івана Мазепи до Івана та Петра Олексійовичів з повідомленням про отримання чотирьох тисяч дубових колод для будівництва оборонних споруд у Батурині (1692 p., квітня 9)

З листа Івана Мазепи до Варлаама Поліського про дозвіл на зайняття посади ректора Києво Могилянського колегіуму ііуменом Київського Микільського монастиря Іосафом Кроковським (1693 p.,січня 13)

Уривок з листа Івана Мазепи з проханням задовольнити клопотання щодо надання царських грамот стосовно утримання Києво Могилянського колегіуму й організації у ньому навчального процесу (1693 p., червня 15)

Уривок з листа Івана Мазепи до Івана та Петра Олексійовичів з інформацією про звернення запорожців до гетьмана з ініціативою щодо організації походу російських і українських військ на Кизикермен (1693 p., червня 16)

Опис адміністративної структури Кримського ханату із «Записок про Малу Татарію» французького дипломата Шарля де Пейссонеля (XVIII ст.)

Уривки із «Записок про Малу Татарію» Ш.Пейссонеля про організацію військової служби в Криму (XVIII ст.)

Універсал Івана Мазепи про захист прав козелецького шевського цеху (не раніше 1700 p., травня 6)

З листа Івана Мазепи до Федора Головіна про підготовку польських військ до наступу на Фастів та про прохання Семена Палія надати допомогу для оборони міста (1700 p., серпня 20)

Оборонний універсал гетьмана Івана Мазепи Полтаві на міських посполитих та на захист міщан від незаконних поборів (1703 p., червня 27)

Універсал Івана Мазепи щодо порядку стягнення в Гетьманщині індукти та евекти (1703 p., грудня 21)

З договору між шведським королем Карлом XII та українським гетьманом Іваном Мазепою (1708 p., жовтня 29—30)

Уривки з «Пактів й конституцій законів та вольностей Війська Запорозького...» про майбутній устрій Українського гетьманату та присяга новообраного гетьмана (1710 p., квітня 5)

Указ Петра І правобережним козакам про переселення на лівий берег Дніпра у зв’язку з передачею Правобережжя Польщі (1711 p., вересень)

З указу Петра І про встановлення цензури над друкованими церковними книгами в Україні (1720 р.)

Указ Петра І про створення Малоросійської колегії (1722 p., травня 16)

Характеристика Пилипа Орлика в листі французького дипломата де Монті (1729 p., листопада 9)

Статті з «Прав, за якими судиться малоросійський народ» про магістрат, суди гродські тощо (1743 р.)

Опис церемонії обрання українського гетьмана (1750 p., лютого 22)

Донесення генеральної старшини гетьману Кирилу Розумовському з проханням про заборону вільних переходів посполитим (1752 p., лютого 29)

Донесення лубенського полковника гетьману Кирилу Розумовському з проханням затвердити проект «національного герба» для виготовлення та уніфікації сотенних корогов (1758 p., березня 18)

Скарга селян сіл Тершова та Завадки Самбірської економії Перемишльської землі до Августа III про збільшення поміщиком панщини і введення нових повинностей (1758 p., травня 16/27)

Лист віце-канцлера М.Воронцова до белзького воєводи А. М. Потоцького про боротьбу з гайдамаками (1758 p., липня 31)

Копія зі свідчення сотника Новослобідського козацького полку В.Кошовенка, який побував в Очакові, з викладенням обставин виступу буджацьких ногайців проти турків та кримських татар (1758p., жовтень)

Донесення генерал-майора Ф.Юста генерал-лейтенантові І.Хорвату з повідомленням про отримані відомості щодо появи в Бессарабії чуми та необхідність у зв’язку з цим жорсткого дотримання карантинного режиму на прикордонних форпостах (1758 p., жовтня 14)

Донесення намісника Київського Пустинно-Микільського монастиря Генеральному військовому суду про перехід монастирських підданих із м-ок Жовнина, Чигрин-Діброви та Вереміївки Лубенського полку в іццсусідки до козаків (1759 p., січня 6)

З універсалу великого коронного гетьмана, краківського воєводи Я.-К.Браницького до шляхти та населення Галицької землі Руського воєводства про боротьбу з опришками (1759 p., жовтня 2/13)

Ордер гетьмана Кирила Розумовського київському полковнику Дарагану щодо заборони вільних переходів посполитим без письмової згоди поміщиків (1760 p., квітня 22)

Універсал гетьмана Кирила Розумовського Київській полковій канцелярії про реорганізацію діяльності Генерального військового суду (1760 p., листопада 1)

З донесення Стародубській полковій канцелярії про збройні сутички між повсталими селянами сіл Кулаги та Суботовичі і сотенною каральною командою (1761 p., січня 23)

Копія з протоколу консиліуму, присвяченого питанням пцсилення обороноспроможності військових з’єднань, дислокованих на території Новосербського поселення, через можливий напад кримських татар (1762 p., травня 29)

Ордер гетьмана Кирила Розумовського Генеральній військовій канцелярії про призначення перекладача канцелярії Семена Дівовича архіваріусом (1763 p., березня 6)

Прохання малоросійського шляхетства і старшин про відновлення давніх прав Малоросії (1763 p., грудень)

Чолобитна полкової і сотенної старшини та шляхетства Лубенського полку до імператриці Катерини II про встановлення в роду Розумовських спадкового гетьманства (1764 p., лютий)

Рапорт Ліплявського сотенного правління комісії Генеральної ревізії Переяславського полку про втечі в Правобережну Україну козаків та посполитих пщ час проведення Генерального опису (1766 p., лютого 16)

Рескрипт Катерини II малоросійському генерал-губернатору П.Румянцеву про вжиття заходів для боротьби з повстанням у Правобережній Україні (1768 p., липня 12)

Указ Малоросійської колегії Переяславській полковій канцелярії про вжиття заходів для боротьби із втечами селян з Лівобережної України в Новоросію та на землі Запорозької Січі (1772 p.,травня не пізніше 12)

Актовий запис про призначення цісарсько-королівським губернатором Королівства Галичини та Лодомерії Теофіла Щуки львівським гродським регентом (1773 p., лютого 7)

З указу Слобідсько-Української губернської канцелярії про покарання українських селян — учасників селянської війни в Росії (1775 p., січня 9)

Донесення жителів м-ка Бровари до Генерального військового суду про спроби Київського Троїцького больницького монастиря закріпачити їх (1776 p., січень)

Рапорт прикажчика поміщиці Є.Скоропадській про намір її підцаних записатися до глухівського міщанства (1782 p., квітня 7)

Лист генерал-поручика П.Текелія до катеринославського намісника про арешт на російсько-турецькому кордоні гайдамацького загону і про переховування гайдамаків жителями прикордонної смуги (1784 p., жовтня 19)

Уривок з «Топографического описания Черниговского наместничества» про хліборобство в Лівобережній Україні (1786 p.)

Уривок з «Топографического описания Харьковского наместничества» про хліборобство на Слобожанщині (1788 p.)

З рапорту київського намісника малоросійському генерал-губернатору П.Румянцеву-Задунайському про повстання в с. Турбаях і заходи, спрямовані на його придушення (1789 p., червня 26)

Витяг з рапорту катеринославського, таврійського і вознесенського генерал-губернатора Г.Потьомкіна Катерині II про недоцільність збройного придушення повстання в с. Турбаях у зв’язку з несприятливими політичними обставинами (1789 p., липня 9)

Опис міста Києва та занять його жителів (70—80-ті pp. XVIII ст.)

Звернення В.Капніста до міністра Пруссії Е. Герцберга з проханням про конфіденційну зустріч (1791 p., квітень)

Доповідна записка Е. Герцберга королю Пруссії з приводу місії В.Капніста (1791 p., квітня 24)

Присяга обраних дворянством посадовців до станових дворянських органів та державних установ Київського намісництва (1794 p., січень)

Іменний указ імператора Павла І «Про відновлення у Малоросії правління і судочинства відповідно до тамошніх прав і колишніх обрядів» (1796 p., листопада 30)

Пропозиції слобідсько-українського іубернатора щодо виконання імператорського указу про дотримання чинних приписів при прийнятті на службу чиновників (1798 p., червня 8)

Наказ із Новоросійського губернського правління про направлення нездібних або недбайливих у цивільній службі дворян на військову службу (1799 p., жовтня 24)

РОЗДІЛ VI. ЗМІНИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ПОСТУПІ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ДОБУ МОДЕРНІЗАЦІЇ

З пропозицій Сенату про порядок обрання чиновників у губерніях колишньої Речі Посполитої (1800 p., листопада 1)

Іменний указ імператора Олександра І про уніфікацію порядку виборів чиновників у губерніях Правобережної та Лівобережної України на основі чинного російського законодавства (1802 p.,травня 19)

З проекту заснування Харківського університету, представленого В.Н.Каразіним (1802 p., серпня 29)

Указ Сенату про поділ Новоросійської губернії на Миколаївську, Катеринославську й Таврійську, створення губернських і повітових установ та призначення службовців (1802 p., жовтня 8)

Указ Сенату з інформацією про початок діяльності губернських установ новостворених Херсонської й Таврійської губерній (1803 p., серпня 31)

З наказу Катеринославського губернського правління з оголошенням указів Сенату про призначення катеринославського та херсонського цивільних губернаторів та інші кадрові питання (1808 p.,квітня 13)

Доповідна записка Олександру І про масові втечі селян з Новоросійського краю в Молдавію (1811 р.)

Розпорядження про створення Українського козацького війська (1812 р.)

Донесення командира 2-ї уланської дивізії про вирок військового дивізійного суду повсталим військовим поселенцям округи Чугуївського полку (1819 p., серпня 16)

Конфірмація виконуючого обов’язки подільського цивільного губернатора графа Грохольського вироку Подільського головного суду про покарання Кармалюка 101-м ударом батога, тавруванням і засланням на довічну каторгу (1823 p., квітня 3)

Із «Записок» І.І.Горбачевського про Союз з’єднаних слов’ян (1825 р.)

Із свідчень С.І.Муравйова-Апостола про діяльність таємних товариств декабристів в Україні (1826 p., лютого 6)

Повідомлення київського військового губернатора начальнику III відділення імперської канцелярії О.Х.Бенкецдорфу про результати ревізії державних установ Київської губернії (1827 p., серпня 8)

Наказ Катеринославської казенної палати Олександрівському повітовому казначейству про організацію іспитів з граматики та арифметики при вступі на посаду чиновників (1829 p., березня 4)

Витяг із журналу Київського губернського правління про вжиття заходів для припинення поширення чуток щодо наміру уряду звільнити селян від кріпацтва (1830 p., травня 31)

Указ Сенату про запровадження у приєднаних до Російської імперії губерніях уніфікованої російської назви станових дворянських посад (1831 p., лютого 23)

З проекту заснування совісного суду в Київській іубернії (1832 р.)

Указ про заснування в Києві університету (1833 p., листопада 8)

Розпорядження попечителя Київського учбового округу ректору Київського університету про встановлення таємного нагляду за викладанням (1834 p., листопада 30)

З донесення київському військовому, подільському і волинському генерал-губернатору про розшук загону Устима Кармалюка (1835 p., травня 2)

Донесення київському військовому, подільському і волинському генерал-губернатору про початок селянських виступів у Чортківському окрузі Східної Галичини (1838 p., липня 8)

Мирський вирок татарських поселян сільської громади с. Біюк Ламбат про відправлення до Алуштинської волосної управи коштів на утримання чиновницького апарату (1840 p., грудня 19)

З розпорядження новоросійського і бессарабського генерал-губернатора про розслідування причин втеч державних селян Аккерманського округу Бессарабської області до Туреччини (1844 p.,листопада 10)

Статут Кирило-Мефодіївського товариства (1845 — грудень 1846 р.)

Уривок із «Книги буття українського народу» (1845 р.)

Скарга селян Русько Кимполунзької округи австрійському цісареві Фердинанду І про утиски, здирства і знущання, які терплять громади від панів та адміністрації (1846 p., травня 20)

З протоколу допиіу М.І.Костомарова в III відділенні (1847 p., квітня 15)

З донесення про збройний виступ поміщицьких селян м-ка Шаботин Черкаського повіту Київської губернії у зв’язку із введенням інвентарних правил (1848 p., липня 8)

Заява буковинських поміщиків у Крайову президію про те, що депутати рейхстагу Лук’ян Кобилиця і Юрій Тимош підняли повстання селян на Буковині, та про необхідність вжити заходів для його придушення (1848 p., грудня 21)

Повідомлення Галицького губернаторства про вилучення з тексту присяги державних службовців зобов’язання не брати участі в таємних товариствах та скасування вимоги надання ними відповідних обов’язкових розписок (1849 p., січня 6)

З листа Я.Ф.Головацького до О.М.Бодянського про ситуацію з українською мовою в Галичині (1849 p., квітня 9)

Скарга селян с. Полтви Золочівського округу до Франца-Йосифа І про захоплення поміщиком громадських земель (1851 p., жовтня 7/19)

З розпорядження в. о. київського, подільського і волинського генерал-губернатора про відрядження чиновника особливих доручень у села Таращанського і Васильківського повітів для виявлення й арешту організаторів руху «Київська козаччина» (1855 p., березня 19)

Повідомлення командування 4-І армії у Львові Крайовому управлінню Буковини про виступ селян с. Веренчанки проти військової екзекуційної команди (1855 p., серпня 21/вересня 2)

З листа М.В.Юзефовича до В.М.Білозерського щодо організації просвітницької роботи серед населення (1860 p., листопада 22)

З положення про розмежування Чернігівської і Полтавської губерній (1860 р.)

Витяг із «Положення про селян, що вийшли з кріпосної залежності» (1861 p., лютого 19)

«Положення про селян, що вийшли з кріпосної залежності» про викуп ними своїх садиб та польових угідь (1961 p., лютого 19)

Рапорт про відмову селян у м-ку Кам’янці, селах Пляківці та Юрчисі Чигиринського повіту Київської губернії виконувати повинності, викликану тлумаченням відставним унтер-офіцером О.Ф.Усовим Положення 19 лютого 1861 р. в дусі селянських вимог (1861 p., травня 5)

З редакційної програми журналу «Основа» (1861 р.)

З доповіді голови слідчої комісії про недільні школи (1862 p., серпня 20)

З регламенту Буковинського сейму (не пізніше 1863 р.)

Розпорядження Міністра внутрішніх справ П.О.Валуєва про заборону української мови (1863 p., липня 18)

З листа Міністра народної освіти щодо доцільності друкувати книги українською мовою (1863 p., липня 20)

Уривок з «Положення про земські установи» (1864 p., січня 1)

З «Положення про початкові народні училища» (1864 p., липня 14)

Устав гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (1864 p., листопада 19)

Уривок із судових статутів (1864 p., листопада 20)

З донесення начальника Одеського губернського управління про діяльність «Південноросійського союзу робітників» (друга половина 1870-х pp.)

З листів Б.Д.Грінченка та М.П. Драгоманова про українську національну справу (1870—1880-ті pp.)

З «Положення про Південно-західний відділ Імператорського російського географічного товариства» (1873 p., лютий)

Витяг із статуту про військову повинність (1874 p., січня 1)

З донесення начальника Таврійського губернського жандармського управління про страйк робітників на будівництві Лозово-Севастопольської залізниці (1874 p., лютий)

Уривок з документа, що під виглядом царської грамоти поширювався серед селянства (1875 p., лютого 19)

Висновок Державної ради щодо поширення Міського положення віл 16 червня 1870 року на західні іубернії (1875 p., квітня 29)

З листа С.А.Подолинського про українську соціал-демократію (1875 p., травня 17)

Із звіту київського губернатора про кризові явища в цукровій промисловості (1875 р.)

Уривок з довідки Гірничого департаменту про утворення Новоросійського товариства кам’яновугільного, залізничного і рейкового виробництва (1875 р.)

Емський указ (1875 р.)

Із спогадів художника М.І.Мурашка про Київську школу малярства (1879 р.)

Уривок з листа М.П.Старицького про умови розвитку українського театрального мистецтва (1870—1880-ті pp.)

З програми «Громади» (1880 p., вересня 1)

Уривок з доповідної записки уповноважених VII з’їзду гірничих промисловців Півдня Росії про створення у регіоні сприятливих умов для розвитку промисловості (1882 р.)

Витяг з «Положення про особливі переваги цивільної служби у віддалених місцевостях, а також у західних губерніях і Царстві Польському» (1886 p., червня 13)

Уривок зі спогадів про створення київського «Союзу боротьби за визволення робітничого класу» (середина 1890-х pp.)

Уривки зі зводу статистичних даних щодо середніх навчальних закладів Київського учбового округу за 1889—1894 pp.

Profession de foi молодих українців, читане на Тарасові роковини (1893 р.)

Протест галицьких русинів проти мадярського тисячоліття (1896 p., червня 15)

З доповіді М.К. Заньковецької на І Всеросійському з’їзді сценічних діячів у Москві (1898 р.)

Звіт про стан Полтавського земського ремісничого училища (1905 р.)

Звіт про стан сільськогосподарської школи в Лубнах (1905 p.)

Із звіту про стан Миргородської художньо-промислової школи ім. М.В.Гоголя (1905 р.)

З Указу П.А.Столипіна про доповнення деяких постанов чинного закону в питаннях селянського землеволодіння і землекористування (1906 p., листопада 9)

Повідомлення київського, подільського і волинського генерал-губернатора Міністру внутрішніх справ П.А.Столипіну щодо можливості використання праці жінок у державних установах (1909 p.,жовтня 30)

Статистичні дані щодо стану сільськогосподарського виробництва (1910-1913 pp.)

Статистичні дані про умови оренди земель (1910-1913 pp.)

Дані про заробітну платню сільськогосподарських робітників і зміни в цінах на сільськогосподарську працю (1910-1913 pp.)

З доповідної записки комісії Академії наук про виступ російських вчених на захист української культури (1910 р.)

Лист К.С.Станіславського до А.Ю.Кримського з оцінкою діяльності окремих представників української культури (1911 р.)

Стан кустарної промисловості в Київській губернії (1912 р.)

З доповіді правління Харківського земельного банку загальному зібранню акціонерів (1914 p., березня 16)

Із звіту відділу лісництва Київського товариства сільського господарства та сільськогосподарської промисловості (1914 р.)

Із звіту про діяльність комісії з підготовки проекту статуту та навчальної програми Вищого інституту садівництва (1914 р.)

РОЗДІЛ VII. УКРАЇНА У ВОЄННИХ ТА РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОТРЯСІННЯХ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ XX ст.

Із спогадів Є.Х.Чикаленка про національний рух у Галичині на початку XX ст.

З програми Революційної української партії

З програми Української народної партії

Політична платформа Української радикальної партії

Донесення начальнику Київського охоронного відділу про заворушення серед робітників (1905 p., січня 13)

З донесення харківського губернатора Міністру внутрішніх справ (1905 p., лютого 17)

З доповіді подільського губернатора Міністру внутрішніх справ про розвиток аграрного руху в Подільській губернії (1905 p., травня 4)

З рапорту стародубського справника чернігівському губернатору про аграрний рух у Чернігівській губернії (1905 p., травня 23)

З донесення начальника жандармського управління м. Одеси про прибуття у порт міста повсталого броненосця «Потьомкін» (1905 p., червня 23)

Телеграма товариша Міністра внутрішніх справ командуючому військами Київської військової округи про повстання в Харкові (1905 p., жовтня 12)

Уривок з першотравневої прокламації харківської групи «Вперед» (1905 р.)

З резолюції IV (Об’єднавчого) з’їзду РСДРП про ставлення до національних соціал-демократичних партій (1906 p., квітень—травень)

Лист селян-радикалів Галичини та Буковини до селян-депутатів російської Державної думи (1906 p., травня 1)

Таємний циркуляр Міністра внутрішніх справ П.А.Столипіна про неможливість суміщати службу в урядових установах з належністю до політичних партій та організацій (1906 p., вересня 30)

З обвинувального акта в справі про повстання 21-го саперного батальйону (1907 p., червень)

Програма Української трудової громади в II Державній думі (1907 р.)

З листа В.Г.Короленка до Х.Д.Алчевської (1908 p., травня 20)

З виступів українських послів в Австрійському парламенті при обговоренні українсько-польської справи (1908 p., травня 20—26)

З промови Г.І.Петровського на засіданні IV Державної думи з національного питання (1913 p., червень)

Таємне донесення полтавського іубернатора Міністру внутрішніх справ про український рух і заходи боротьби з ним (1914 p., лютого 4)

Маніфест Головної української ради (1914 р., серпня 3)

Із звернення Головної української ради до українського народу з повідомленням про створення організації «Українських січових стрільців» (1914 p., серпня 6)

З маніфесту Верховного головнокомандуючого російської армії великого князя Миколи Миколайовича до українців Галичини (1914 p., серпня 18/5)

З політичної платформи «Союзу визволення України» (1914 p., серпня 25)

З маніфесту ЦК РСДРП про характер Першої світової війни (1914 p., листопад)

З політичної програми Загальної української ради (1915 p., травня 12)

Із спогадів Є.Х.Чикаленка про політичні засади діяльності «Товариства українських поступовців» у роки Першої світової війни

Витяг з телеграми головного начальника постачання армій Південно-Західного фроніу до начальників Київського та Мінського округів, волинського,подільського і холмського губернаторів щодо виселення місцевих жителів з окупованих територій (1915 p., червня 8)

Витяг з листа харківського архієпископа Антонія до харківського губернатора щодо готовності монастирів єпархії прийняти біженців (1915 p., серпня 13)

Витяг зі звіту та статистичні таблиці щодо евакуації біженців залізницями і гужовими шляхами (кінець 1915 р.)

Із звернення Загальної української ради «До всіх культурних народів світа» (1916 p., вересня 15)

Відозва Тимчасового українського революційного комітету «До українського громадянства, студентства, робітництва й українських офіцерів у Петрограді» (1917 p., березня 15/02)

Перша вцозва Центральної Ради (1917 p., березня 22/9)

З наказу жителів с. Зарога Оржицької волості Лубенського повіту з викладом бачення державного устрою України (1917 p., квітня 14)

Витяг з доповідної записки делегації Української Центральної Ради Тимчасовому уряду та виконавчому комітетові Петроградської ради робітничих та солдатських депутатів з питань автономії України (1917 р., червня 11)

Перший Універсал Центральної Ради (1917 p., червня 23/10)

Другий Універсал Центральної Ради (1917 p., липня 16/3)

З декларації Генерального секретаріату про інновації в галузі народної освіти (1917 p., жовтня 12)

З Постанови III Українського національного з’їзду Київщини про землю (1917 p., жовтня 28—30)

Офіційне пояснення Генерального секретаріату щодо земельної справи (1917 p., листопада 12)

Третій Універсал Української Центральної Ради (1917 p., листопада 20/7)

Постанова Всеукраїнського з’їзду соціалістів-самостійників у справі земельної реформи (1917 p., грудень)

Витяг з телеграми директора канцелярії Генерального секретарства міжнародних справ до голови української делегації на переговорах у Брест-Литовську щодо повернення додому іноземних біженців (1918 p., січня 5)

Четвертий Універсал Української Центральної Ради (1918 p., січня 24/11)

З мирного договору між Українською Народною Республікою, з одної, і Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною, з другої сторони (1918 p., лютий)

З німецько-українського додаткового договору до мирного договору між Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною, з однієї сторони, і Українською Народною Республікою, з другої сторони (1918 p., лютий)

Пояснювальна записка Міністра внутрішніх справ та проект доповнення до «Тимчасового положення про губерніальних і повітових комісарів», затвердженого Тимчасовим урядом 19 вересня 1917 р. (1918 p., березня 21)

Універсал гетьмана Павла Скоропадського (1918 p., квітня 29)

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування з Державної скарбниці 216 363 крб. на утримання дитячих притулків Українського комітету допомоги жертвам війни (1918 p.,червень)

Резолюція «Україна і Росія», прийнята І з’їздом КП(б)У (1918 p., липень)

Витяг із «Закону про громадянство Української Держави» та форма присяги (1918 p., липня 2)

Наказ Міністра народної освіти Української Держави про утворення національної нижчої початкової школи (1918 p., липня 22)

Політичні засади Українського національного союзу (1918 p., серпень)

Закон Української Держави про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України в середніх школах (1918 p., серпня 1)

Закон Української Держави про утворення фонду Національної бібліотеки Української Держави (1918 p., серпня 2)

Витяг із закону Української Держави про заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918 p., серпня 17)

Витяг із закону Української Держави про перетворення Київського народного українського університету в Київський державний український університет (1918 p., серпня 17)

З Постанови уряду Української Держави про заснування Державної драматичної школи (1918 p., серпня 30)

Закон Української Держави про відкриття чотирьох кафедр українознавства в Харківському та Новоросійському державних університетах (1918 p., вересня 28)

Резолюція II з’їзду КП(б)У «Про поточний момент» (1918 p., жовтень)

Тимчасовий Основний закон Західноукраїнської Народної Республіки (1918 p., листопада 13)

Закон Української Держави про заснування Української академії наук (1918 p., листопада 14)

Ухвала Української національної ради про злуку ЗУНР і УНР в єдину Українську Народну Республіку і відозва Директорії УНР до українського народу (1919 p., січня 3)

Із спогадів В.К.Винниченка щодо мирного договору між Директорією УНР і Раднаркомом РРФСР та причини його невиконання (1919 p., лютий)

Закон Української Народної Республіки про мови на її території (1919 p., лютого 15)

З договору Директорії з Антантою «Про спільну боротьбу проти радянської влади в Україні» (1919 p., березень)

З Постанови Директорії Української Народної Республіки про відставку Кабінету Народних Міністрів, призначення Б.М.Мартоса Головою Ради Народних Міністрів і Міністром фінансів, а також призначення деяких інших міністрів (1919 p., квітня 9)

З декларації Уряду Української Народної Республіки (1919 p., квітня 12)

Декрет РНК УСРР про перехід всіх приватних вищих шкільних закладів на державне утримання (1919 p., квітня 24)

З декрету Всеукраїнського Виконавчого Комітету рад про загальнодержавний облік і розподіл продовольчих продуктів і речей домашнього господарства (1919 p., квітень)

Проект директиви ЦК РКП про військову єдність (1919 p., травень)

Із звіту про стан державної служби в Березькій жупі після поразки комуністичної влади (1919 p., липня 1)

З Меморандуму про майбутній державно-адміністративний устрій та організацію державної служби на Закарпатті у складі Чехословацької Республіки (1919 p., липня 14)

Декларація уряду Української Народної Республіки про оголошення війни А.Л.Денікіну (1919 p., вересня 17)

Ухвалений Радою Народних Міністрів «Закон про урочисту обітницю Директорії, міністрів, урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Народній Республіці» (1919 p.,жовтня 13)

Звернення загальних зборів Українського Кирило-Мефодіївського братства до Директорії Української Народної Республіки про прийняття церковної присяги на вірність українському народу (1919p., жовтня 13)

Закон Всеукраїнського революційного комітету «Про землю» (1920 p., лютий)

Декрет ВУЦВК про застосування в усіх установах української мови нарівні з російською (1920 p., лютого 21)

Визначення Конституційною грамотою компетенції Сойму Підкарпатської Русі, порядку призначення іубернаторів, обрання посадовців з місцевого населення (1920 p., лютого 29)

З Договору про політичну конвенцію між Польщею і Україною (1920 p., квітень)

З декларації Уряду Української Народної Республіки про відстоювання самостійності країни (1920 p., травня 2)

Розпорядження Диктатора Західно-Української Народної Республіки Є.Петрушевича «Про організацію Уряду для виконування Державної влади в Західно-Українській Народній Республіці в часі тривання повновластий Диктатора» (1920 p., липня 25)

Розпорядження Диктатора Західно-Української Народної Республіки Є.Петрушевича щодо створення при уряді кодифікаційної комісії (1920 p., серпня 30)

Проект декларації Революційної повстанської армії України (1920 p., жовтня 20)

Наказ армії Південного фронту «Про ліквідацію анархії і безпорядків у повстанській армії Н.Махна» (1920 p., листопада 20)

РОЗДІЛ VIII. УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНІ КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ

Лист української Маньчжурської окружної ради в Харбіні українській дипломатичній місії в Парижі про стан української еміграції на Далекому Сході та з проханням інформувати про події в Україні (1920 p., травня 29)

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про відокремлення церкви від держави (1920 p., серпня 3)

Постанова РНК УСРР про введення української мови в школах і радянських установах (1920 p., вересня 21)

Союзний робітничо-селянський договір між УСРР і РСФРР (1920 p., грудня 28)

Із звіту Народного комісаріату освіти УСРР за 1920 р. «Про стан вищих учбових закладів України і підготовку працівників освіти» (початок 1921 р.)

Із записки Е.Й.Квірінга про дипломатичні представництва УСРР (1921 p., січня 14)

З Постанови Всеукраїнської національної ради про політичну ситуацію та українське питання (1921 p., лютого 12)

Постанова РНК УСРР про внесок промислових і торгових підприємств на культурно-освітню роботу серед пролетаріату (1921 p., березня 17)

Мирний договір між Росією та Україною, з одного боку, і Польщею — з другого (1921 p., березня 18)

З Постанови Раднаркому УСРР «Статут Всеукраїнської академії наук» (1921 p., червня 14)

Лист В.Поплавка проф. Д.Антоновичу із закликом повернутися в Україну та заохочувати до цього інших емігрантів (1921 p., жовтня 5)

З резолюції VI конференції КП(б)У про стан промисловості в умовах нової економічної політики (1921 p., грудень)

Лист Наркома закордонних справ РРФСР Г.В.Чичеріна в Політбюро ЦК РКП(б) про порушення СНК України постанови про порядок укладання договорів радянськими союзними республіками (1922 p.,березня 16)

З протоколу засідання комісії ЦК РКП(б) з урегулювання взаємовідносин між РРФСР та Україною (1922 р., травня 12)

З Постанови ВУЦВК «Про державні і приватні стипендії для студентів учбових закладів та про комітет сприяння студентам вузів» (1922 p., серпня 2)

Лист секретаря ЦК КП(б) Д.З.Мануїльського Й.В.Сталіну про об’єднання радянських республік на правах автономії (1922 p., вересня 4)

З Постанови пленуму ЦК КП(б)У з національного питання (1922 р., жовтня 6)

Постанова VII з’їзду Рад УСРР про основи Конституції Союзу Соціалістичних Радянських Республік (1922 p., грудня 13)

Декларація про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1922 p., грудня 30)

Виступ М.О.Скрипника на XII з’їзді РКП(б) (1923 p., квітень)

З резолюції XII з’їзду РКП(б) про завдання партії у національному питанні (1923 p., квітень)

З протоколу засідання колегії Наркомосу УСРР про сприяння мистецькому об’єднанню «Березіль» та музично-хоровим колективам (1923 p., червня 26)

Лист Комітету допомоги українським культурним силам в Україні до Раднаркому УСРР із проханням надати допомоіу в безмитному пересиланні одягу і наукової літератури для ВУАН (1923 p., липня 16)

З протоколу засідання відділу мистецтв Головполітосвіти Наркомосу УСРР щодо організації вивчення музичної етнографії в Україні (1924 p., липня 9)

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про проект декрету “Про заходи по терміновому проведенню повної українізації радянського апарату”» (1925 p., лютого 26)

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про постанову комісії Політбюро з українізації держапарату» (1925 p., червня 19)

З доповідної записки Я.П.Ряппо про реорганізацію Української академії наук (1925 р.)

Витяг з протоколу засідання президії Київського окрвиконкому про організацію української опери в м. Києві (1926 p., березня 29)

Лист Й.В.Сталіна секретарю ЦК КП(б) України Л.М.Кагановичу й іншим членам Політбюро ЦК КП(б)У про бесіду з наркомом освіти України О.Я.Шумським (1926 p., квітня 26)

З промови О.Я.Шумського на пленумі ЦК КП(б)У про підсумки українізації (1926 p., червня 2—6)

Тези Союзу залізничників України за доповіддю про українізацію професійної роботи (1926 p., червень)

Постанова Центральної контрольної комісії КП(б)У про заходи щодо українізації керівного складу партійних працівників (1926 p., вересня 30)

Постанова І Всеукраїнської конференції КП(б)У про Дніпробуд (1926 p., жовтень)

З доповідної записки Наркомосу УСРР до НК PCI про роботу наукових установ (1927 p., грудня 10)

З Постанови Наркомосвіти УСРР «Про обслуговування культурних інтересів цілокупного українського народу» (1928 p., січень)

Постанова Политбюро ЦК КП(б)У «Про мову в установах союзного значення в Україні» (1928 p., березня 19)

З виступу М.О.Скрипника про стан і перспективи української кінематографії (1928 p., квітень)

З доповідної записки Державного політичного управління при Раді Народних Комісарів УСРР в ЦК КП(б)У про проведення антипасхального релігійного карнавалу (1929 p., травня 29)

Резолюція пленуму ЦК ВКП(б) про сільське господарство України і про роботу на селі (1929 p., листопад)

З доповідної записки Голові ДПУ УСРР «Про підсумки роботи по викриттю українського контрреволюційного підпілля по Україні у зв’язку із справою “Спілки визволення України”» (1929 p., грудня 1)

Резолюція-протест викладацького складу Української господарської академії в Подєбрадах з приводу підготовки органами ДПУ судового процесу над членами Спілки визволення України (1929 p.,грудня 14)

Шифрограма Й.В.Сталіна С.В.Косіору та В.Я.Чубарю (1930 p., січня 2)

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про виставки української культури (1931 p., січня 2)

З директивного листа ЦК ВКП(б) до ЦК КП(б)У про проведення політики розкуркулення в республіці (1931 p., травень)

Лист секретаря ЦК КП(б)У С.В.Косіора секретарю ЦК ВКП(б) Й.В.Сталіну про економічне і політичне становище в південній частині степових районів України та продовольчі труднощі (1932 p.,квітня 26)

З Постанови ЦВК і РНК СРСР про застосування розстрілу та 10-річного ув’язнення за розкрадання колгоспного майна (1932 p., серпня 7)

Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі в Україні, на Північному Кавказі та у Західній області (1932 р., грудня 14)

Лист ЦК КП(б)У всім секретарям райкомів, головам райвиконкомів, уповноваженим обкомів про обов’язкове вивезення всіх наявних колгоспних фондів, у тому числі й посівного, в рахунок виконання плану хлібозаготівель (1932 p., грудня 24)

Із спогадів про колективізацію Радченко (Портнянко) Марії Леонтіївни, 1922 р. н. (с. Любомирівка Верхньодніпровського p-ну Дніпропетровської обл.)

Свідчення про голод Онишко Надії Матвіївни, 1930 р. н. (с. Новоселівка Близнюківського p-ну Харківської обл.)

Свідчення про голод Омеляненка Івана (м. Запоріжжя)

Свідчення Афанасьєвої Галини Дмитрівни, 1921 р. н., про голодомор 1932—1933 pp. у Києві (м. Київ)

З доповідної записки Вінницького обкому партії Центральному Комітету КП(б)У про продовольчі труднощі в області та заходи щодо надання допомоги голодуючому населенню (1933 p., березня 18)

З Постанови «Про основні засади п’ятирічного плану культосвітнього будівництва УСРР на 1933—1937 рр.»

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про встановлення безплатного навчання у вишах, втишах і технікумах (1934 p., січня 13)

Постанова XII з’їзду КП(б)У про перенесення столиці Української Соціалістичної Радянської Республіки в місто Київ (1934 p., січень)

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про висунення українських кадрів» (1935 p., лютого 26)

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про українізацію в областях» (1935 p., серпня 29)

Справа № 103010 у звинуваченні О.С.Курбаса (1937 р.)

Постанова ЦК КП(б)У про реорганізацію національних шкіл в Україні (1938 p., квітня 10)

З Постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У про обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України (1938 p., квітня 20)

Телеграма Й.В.Сталіна ЦК Компартій союзних республік, обкомам, крайкомам, наркомам внутрішніх справ і начальникам управлінь внутрішніх справ з виправданням застосування методів фізичного впливу у практиці НКВС (1939 p., січня 20)

РОЗДІЛ IX. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Звернення Комітету незалежної України до світової громадськості у зв’язку з рішенням країн Антанти передати Східну Галичину під владу Польщі (1920 p., січня 15)

З розпорядження уряду Чехословацької Республіки «Про зміни Генерального статуту Підкарпатської Русі» (1920 p., квітня 26)

З розпорядження уряду Чехословацької Республіки «Про тимчасову організацію політичного управління на території Підкарпатської Русі» (1920 p., липня 27)

З листа П.М.Аццрієвського Диктатору ЗУНР Є.О.Петрушевичу про необхідність уникати недовіри і суперечок у відносинах наддніпрянських і наддністрянських українців (1921 p., квітня 20)

Резолюція Конгресу українського студентства західних земель України та еміграції щодо тактики студентства в громадському і студентському житті українства (1922 p., червня 22 — липня 7)

З відозви Української національної ради до населення Галицької землі із закликом бойкотувати вибори до сейму і сенату II Речі Посполитої (1922 p., вересня 10)

Лист Екзекутиви Об’єднання українських організацій у США Диктатору ЗУНР Є.О.Петрушевичу з висловленням пошани Уряду ЗУНР, Українській галицькій армії та всім громадянам краю за героїчну боротьбу з польськими окупантами (1922 p., грудня 20)

Перший комунікат Українського військового союзу про створення Союзу та основні завдання його діяльності (1923 p., січня 18)

Декларація українського народу на Волині, Холмщині, Підляшші й Поліссі (1923 p., січня 23)

Нота уряду УСРР урядам Франції, Великобританії, Італії з протестом проти анексії Східної Галичини (1923 p., березня 13)

Протест Української Національної Ради проти рішення Ради послів приєднати Східну Галичину до Польської держави (1923 p., березня 15)

З листа А.Макаренка про долю Галичини та причини невдачі у визвольних змаганнях (1923 p., квітня 3)

Комунікат Стрілецької Ради Українських січових стрільців у Празі з приводу політичної ситуації в Західній Україні (1923 p., липня 10)

Лист Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка до ВУАН щодо пересилання друкованих видань Радянської України до Львова через бюро посольства СРСР у Варшаві (1923 p., грудня 10)

Резолюція з’їзду «Стоваришення Український робітничий дім» у Канаді проти національного поневолення українського населення Західної України та Північної Буковини (1924 p., березень)

Відозва Українського національно-демократичного об’єднання до українського громадянства (1925 p., липня 12)

Заява ЦЕСУС у зв’язку зі спробами польської влади домогтися від української громадськості в Західній Україні визнання державних прав Польської держави на західноукраїнські землі (1925 p., грудня 22)

Звернення керівництва УНР до українського народу та еміграції у зв’язку з вбивством С.Петлюри із закликом об’єднуватися з метою відновлення української державності (1926 p., червня 12)

Резолюція ЦК КП(б) України про позицію компартії Західної України в національному питанні (1927 p., травня 16)

Витяг з «Устрою Організації українських націоналістів» (1929 р., січня 26 — лютого 3)

З дипломатичної довідки про проблему національних меншин на Буковині (1930-ті pp.)

Уривок з дипломатичної довідки з інформацією про українські угруповання в румунських партіях (1930-ті pp.)

Обґрунтування посольством ЧСР у Бухаресті доцільності відкриття у Чернівцях почесного чехословацького консульства з огляду на значення міста як важливого торговельного осередку (1932 p.,квітня 23)

Лист галицьких послів з приводу становища в Радянській Україні (1933 p., вересня 25)

З довідки, підготовленої для Консульського з’їзду, про об’єднання Буковини з Румунією та його економічні наслідки (1934 р.)

З інформації польського консула у Чернівцях посольству Республіки Польща у Бухаресті про комуністичний рух на Буковині (1934 p., лютого 23)

З меморандуму Першої Руської Народної Ради до уряду Чехословаччини щодо прапора Підкарпатської України (1934 p., грудня 6)

З донесення польського консула посольству Республіки Польща у Бухаресті про торговий ярмарок св. Петра у Чернівцях (1935 p., липня 31)

Інформація посольству Республіки Польща у Бухаресті про вибори правління Українського дому в Чернівцях (1936 p., квітня 4)

Витяг із циркуляра Закарпатського крайкому Комуністичної партії Чехословаччини «За яку автономію борються комуністи?» (1938 p., червня 22)

Шифрована телеграма Міністра закордонних справ Угорщини угорському послу в Празі щодо передачі прикордонних територій Підкарпатської Русі до складу Угорщини (1938 p., жовтня 3)

Шифрована телеграма Міністра закордонних справ Угорщини угорському послу в Празі щодо необхідності проведення на території Підкарпатської Русі плебісциту (1938 p., жовтня 6)

Маніфест Першої Української Центральної Народної Ради з вимогами до владних структур Чехословаччини (1938 p., жовтня 21)

Привітальний лист Генеральної управи Українського національного козацького руху уряду Підкарпатської Русі (1938 p., жовтня 25)

Звернення Крайового проводу Організації українських націоналістів і Української військової організації Закарпаття до населення краю, Буковини та Бессарабії (1938 p., жовтня бл. 25)

Маніфест автономного уряду Карпатської України з приводу рішення Віденського арбітражу про перерозподіл території краю (1938 p., листопада 3)

Звернення Міністерства внутрішніх справ Підкарпатської Русі до окружних урядів з приводу створення Організації Народної оборони «Карпатська Січ» і сприяння в її роботі (1938 p., листопада 10)

Телеграма Української Народної Ради президенту Чехословаччини про назву автономного краю (1938 p., листопада 17)

Із Закону «Про повний зміст приписів про автономію Підкарпатської Русі» (1938 p., грудня 12)

Розпорядження Міністерства культу, шкіл, народної освіти про вживання усіма службовцями на території Підкарпатської Русі української літературної мови (1938 p., грудня 23)

Прохання Карпатської січі до Президії уряду Карпатської України про дозвіл на купівлю зброї (1939 p., січня 13)

Лист коменданта Карпатської січі до Міністра внутрішніх справ Карпатської України про співпрацю відомств у справі призначення службовцю до жандармерії і фінансової сторожі (1939 p., січня 30)

З листа громадського діяча Є.Вирового українському емігранту-меценаїу з США Г.JIисюку-Каленику про Карпатську Україну та можливість ведення там бізнесу (1939 p., лютого 9)

Заклик Президії влади Карпатської України до громадян своєчасно сплачувати державні податки (1939 p., березня 2)

Витяг із доповіді Й.В.Сталіна на XVIII з’їзді ВКП(б) про Карпатську Україну (1939 p., березня 10)

Лист Прем’єр-міністра уряду Карпатської України дипломатичній місії США в Празі про проголошення незалежності Карпатської України (1939 p., березня 14)

З тексту Конституційного закону про державну незалежність Карпатської України (1939 p., березня 15)

З листа Прем’єр-міністру Угорщини з пропозиціями щодо облаштування державного життя на Закарпатті (1939 p., липень)

РОЗДІЛ X. УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

З листа М.Антоновича до батьків про зацікавленість серед німецьких урядових кіл гетьманським рухом у зв’язку з можливим німецько-польським збройним конфліктом (1939 p., травня 25)

Лист А.Гітлера Й.В.Сталіну (1939 p., серпня 21)

Відповідь Й.В.Сталіна А.Гітлеру (1939 р., серпня 21)

З Договору про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом (1939 p., серпня 23)

Таємний додатковий протокол (пакт Риббентропа — Молотова) до Договору про ненапад (1939 p., серпня 23)

Декларація Народних Зборів Західної України про возз’єднання Західної України з Українською Радянською Соціалістичною Республікою (1939 p., жовтня 27)

Закон Верховної Ради СРСР про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і возз’єднання її з Українською Радянською Соціалістичною Республікою (1939 p.,листопада 1)

Меморандум колишнього уряду Карпатської України до Міністра закордонних справ Німеччини І.Ріббентропа (1939 p., листопада 30)

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про затвердження Постанови РНК УРСР «Про штати обкомів і міськкомів партії західних областей України» (1939 p., грудня 29)

Постанова РНК УРСР про організацію наукових установ у західних областях УРСР (1940 p., січня 2)

Постанова РНК УРСР про реорганізацію початкових і середніх шкіл на території західних областей України (1940 p., березня 4)

З довідки відділу пропаганди та агітації ЦК КІІ(б)У секретареві ЦК КП(б)У М.О.Бурмистенку про викладання мов у середніх і початкових школах України (1940 p., квітня 5)

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про видачу зброї партійно-радянським і комсомольським працівникам західних областей УРСР» (1940 p., квітня 7)

Пропозиція Міністра збройних сил Угорщини Міністерству внутрішніх справ щодо звільнення українських службовців з роботи в установах Закарпаття (1940 p., червня 14)

З листа М.Антоновича до своєї родини про міжнародне становище у зв’язку з приєднанням до СРСР країн Прибалтики, Північної Буковини та Південної Бессарабії (1940 p., червня 30)

Постанова Политбюро ЦК КП(б)У «Про затвердження штатів обкомів, міськкомів, райкомів КП(б)У новоутворених Аккерманської і Чернівецької областей на 1940 рік» (1940 p., жовтня 14)

Україна в плані верховного командування вермахту «Барбароса» (1940 p., грудня 18)

З вражень швейцарського консульського агента у Чернівцях про встановлення у місті радянської влади (1941 p., січня 20)

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про факти роздування управлінських і обслуговуючих штатів у колгоспах УРСР і заходи по ліквідації цих фактів» (1941 p., квітня 14)

Директива начальника штабу верховного командування збройних сил Німеччини з питань пропаганди на період після нападу на Радянський Союз (1941 p., червня 6)

Повідомлення ТАРС (1941 р., червня 13)

Інформація політуправління КОВО Головному управлінню політпропаганди Червоної армії про перехід німецькими військами державного кордону і початок війни (1941 p., червня 22)

Директива Головного командування військовим радам Львівського, Прибалтійського, Західного, Київського та Одеського округів у зв’язку з початком війни (1941 p., червня 22)

Акт відновлення Української держави, виголошений від імені ОУН (1941 p., червня 30)

Декларація Українського державного правління про чинність Акта від 30 червня 1941 р. про відновлення Української держави, стремління до створення нової Європи і боротьбу за розвал радянської імперії (1941 p., не раніше початку липня)

З повідомлення поліції безпеки і Служби безпеки Німеччини про заходи по боротьбі з антинімецькою агітацією ОУН, арешт С.Бандери й активістів організації (1941 p., липня 3)

Звернення Президії Верховної Ради Української РСР, РНК УРСР і ЦК КП(б)У до українського народу (1941 р., липня 6)

Наказ А.Гітлера про організацію громадянського управління у зайнятих східних областях (1941 p., липня 17)

Телеграма у ЦК КП(б)У і РНК УРСР з текстом постанови Державного Комітету Оборони про знищення посівів сільськогосподарських культур при відступі (1941 р., липня 22)

Довідка штабу Головного командування Південно-Західного напряму про стан стрілкових і танкових дивізій фронту (1941 p., липня 22)

З інструкції Управління НКДБ Сталінської області щодо організації партизанських загонів (1941 p., липня 29)

З постанови про створення дирекції при адміністрації Буковини (1941 р., липня 30)

Директива Верховного Головнокомандуючого командуючому і членам військової ради Південно-Західного напряму про посилення лінії оборони (1941 p., серпня 19)

Декрет А.Гітлера про створення рейхскомісаріату «Україна» (1941 р., серпня 20)

Директива штабу Південно-Західного фронту про організацію евакуації майна, обладнання підприємств і людей з території Лівобережної України (1941 p., серпня 29)

З щоденника начальника генштабу сухопутних військ Німеччини Ф.Гальдера (1941 p., червень—серпень)

З докладної записки 4-го відділу НКВС УРСР про організацію партизанських загонів (1941 р., жовтня 4)

З повідомлення Служби безпеки Німеччини про розстріл євреїв у Києві (1941 p., жовтня 7)

Настанови коменданта Чернігова щодо службових обов’язків голів районів та старост, порядку організації роботи райуправи, боротьби з партизанами та вирішення господарських питань (1941 p.,листопад)

Наказ Ставки Верховного Головнокомандування «Про знищення населених пунктів у прифронтовій смузі» (1941 p., листопада 17)

Директиви А.Розенберга рейхскомісару Е.Коху стосовно України (1941 р., листопада 18)

Повідомлення командира німецької дивізії про спалення сіл Обухівка і Баранівка на Полтавщині і розстріл жителів за допомогу партизанам (1941 p., листопада 28)

Лист митрополита А.Шептицького, М.Величківського, А.Лівицького, М.Омеляновича-Павленка, А.Мельника до Гітлера (1942 р.)

З донесення айнзацгруп поліції безпеки і СД начальнику Служби безпеки про діяльність українських націоналістів (1942 p., січень)

З доповідної записки в ЦК КП(б)У щодо усунення О.П.Довженка від керівництва Київською кіностудією (1942 p., квітень)

З наказу рейхсміністра у справах окупованих східних територій А.Розенберга щодо вивчення службовцями рейхскомісаріатів «Остланд» та «Україна» мов місцевого населення (1942 p., червня 6)

З розпорядження про порядок накладання покарань старостами районів (1942 p., червня 26)

З розпорядження рейхскомісара України генеральним комісарам округів Луцька, Житомира, Києва, Миколаєва, Дніпропетровська, Мелітополя про закриття шкіл, інститутів і відправку всіх учнів старше 15 років на роботу до Німеччини (1942 p., жовтня 24)

Оголошення шепетівського гебітскомісара про знищення населення і спалення сіл Вульки і Губельці за допомогу партизанам (1943 p., січня 25)

З постанови III конференції ОУН про цілі національно-визвольної боротьби (1943 p., лютий)

Витяг з доповіді кур’єра ЦК КП(б)У про становище в Києві та інших районах окупованої території України (1943 p., лютий)

З наказу губернатора провінції Буковина про впорядкування організації та діяльності відділів генерального секретаріату уряду провінції Буковина (1943 p., лютого 27)

Постанова РНК УРСР про утворення державного літературно-художнього музею Т.Г.ПІевченка (1943 p., березня 27)

Витяг з указу Президії Верховної Ради СРСР про міри покарання для осіб, які співпрацювали з окупаційним режимом (1943 p., квітня 19)

Лист Й.В.Сталіна В.Черчіллю з повідомленням про рішення радянського керівництва перервати відносини з польським урядом у зв’язку з Катинською справою (1943 p., квітня 21)

З протоколу таємної наради у А.Гітлера (1943 р., червня 10)

Соціально-економічна програма ОУН (1943 p., серпня 21—25)

Наказ Ставки Верховного Головнокомандуючого про порядок мобілізації військовозобов’язаних у районах, що звільняються від окупації (1943 p., жовтня 15)

Інформація наркома держбезпеки УРСР наркому держбезпеки СРСР про наслідки окупації Киева (1943 р., листопада 12)

Наказ Ставки Верховного Головнокомандуючого про мобілізацію військовозобов’язаних у районах, що звільняються від окупації, для поповнення військ фронтів (1943 p., листопада 16)

Постанова пленуму Верховного Суду СРСР «Про кваліфікацію дій радянських громадян, які надавали допомогу ворогу в районах, тимчасово окупованих німецькими загарбниками» (1943 p., листопада 25)

Присяга воїна Української повстанської армії (1943 р.)

З постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У про переїзд театрів України на місця їх постійної роботи (1944 p., січня 26)

Довідка НКВС УРСР про ставлення німецьких окупаційних властей до фольксдойче (1944 p., січня 28)

З виступу Й.В.Сталіна «Про антиленінські помилки і націоналістичні перекручення в кіноповісті О.П.Довженка “Україна в огні”» (1944 p., січня 31)

Витяг із протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У про наявність політичних помилок у творах О.П.Довженка (1944 p., лютого 12)

З постанови Політбюро ЦК КП(б)У «Про заходи по підбору і розстановку кадрів у наркоматах і центральних організаціях УРСР» (1944 p., березня 15)

Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У про реевакуацію Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1944 p., березня 25)

Повідомлення наркома внутрішніх справ СРСР Л.Берії про хід боротьби з УПА і ОУН на звільненій території (1944 p., травня 6)

Постанова Державного Комітету Оборони СРСР «Про кримських татар» (1944 р., травня 11)

Донесення агента німецької фронтової розвідки при командуванні угорської армії про діяльність УПА (1944 p., вересня 1)

Німецька пам’ятка про рух опору на території України (1944 p., листопада 3)

Постанова Раднаркому УРСР про повернення музейних експонатів (1944 p., листопада 10)

Маніфест І з’їзду Народних комітетів Закарпатської України про возз’єднання Закарпатської України з Українською Радянською Соціалістичною Республікою (1944 p., листопада 26)

Розпорядження про порядок призначення службовців Народної Ради Закарпатської України (1944 p., грудня 9)

Постанова РНК УРСР та ЦК КП(б)У «Про створення при РНК УРСР Ради допомоги західним областям» (1944 p., грудня 21)

З телеграми уповноваженого чехословацького уряду на визволеній території держави президенту та уряду Чехословацької республіки (1944 p., грудня 29)

Лист Й.В.Сталіна Президенту Чехословацької Республіки Е.Бенешу у зв’язку з подіями в Закарпатській Україні (1945 p., січня 23)

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про підготовку радянських працівників для західних областей УРСР» (1945 p., лютого 5)

З довідки про нараду з питань історії України при відділі пропаганди та агітації ЦК КП(б)У (1945 p., березня 10 і 17)

Присяга Олександра Гумбурга на вірність «Батьківщині, Народній Раді Закарпатської України і Маніфесту [...] про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною і вихід зі складу Чехословаччини» (1945 p., березня 15)

Із запису розмови В.М.Молотова з Е.Бенешем щодо післявоєнних кордонів ЧСР та обміну населенням між Чехословаччиною і Карпатською Україною (1945 p., березня 21)

Акт про беззастережну капітуляцію німецької армії (1945 p., травня 8)

Указ Президії Верховної Ради СРСР про оголошення 9 травня святом Перемоги (1945 р., травня 8)

РОЗДІЛ XI. РОЗБУДОВЧІ ПРОЦЕСИ ПЕРШИХ ПОВОЄННИХ РОКІВ ТА ЗАВЕРШЕННЯ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ. ПОЧАТОК РОЗКЛАДУ ТОТАЛІТАРИЗМУ

З Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну (1945 p., червня 29)

З виступу М.С.Хрущова на нараді секретарів обкомів партії, начальників НКВС і НКДБ (1945 p., липня 16)

Звинувачувальний висновок на колишніх міністрів Карпатської України (1945 p., листопада 10)

Указ Президії Верховної Ради СРСР про утворення Закарпатської області в складі Української РСР (1946 p., січня 22)

З постанови Львівського церковного собору про ліквідацію Брестської церковної унії (1946 p., березня 8—10)

Скарга колгоспників с. Попелюхи Піщаиського району Вінницької області Голові Ради Міністрів УРСР М.С.Хрущову на нестерпні умови праці та голод (1946 p., червень)

Постанова ЦК КП(б)У «Про спотворення та помилки у висвітленні історії української літератури в “Нарисі історії української літератури”» (1946 p., серпня 24)

З Постанови ЦК КП(б)У «Про репертуар драматичних та оперних театрів УРСР. Заходи щодо його поліпшення» (1946 p., жовтня 12)

Голод 1946—1947 pp. у спогадах Склонного Василя Даниловича, 1938 р. н. (с. Красилів Хмельницької обл.)

Із спогадів Романіка Михайла Івановича, 1937 р. н., про голод 1946—1947 pp.

Інформація Великобілозірського райкому партії Запорізькому обкому КП(б)У про напружене продовольче становище в районі у зв’язку з посухою 1946 р. та факти посилення труднощів у колгоспах району і випадки виснаження сімей (1947 p., січень)

Доповідна записка Л.М.Кагановича Й.В.Сталіну з питань ідеологічної роботи партійних організацій України (1947 p., травень)

Довідка МВС УРСР про захворюваність населення УРСР на дистрофію та смертність від неї станом на 20 червня 1947 р.

З доповідної записки Міністра державної безпеки СРСР Й.В.Сталіну про практику ведення слідства в справах про шпигунів, диверсантів, терористів та учасників антирадянського підпілля (1947p., липень)

З Постанови ЦК КП(б)У «Про політичні помилки та незадовільну роботу Інституту історії України Академії наук УРСР» (1947 p., серпня 29)

Із звіту уповноваженого Ради у справах російської православної церкви і релігійних культів (1947 р.)

З інформаційного звіту уповноваженого Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по Українській РСР (1948 p., лютий)

Постанова ЦК КП(б)У «Про стан і заходи поліпшення музичного мистецтва в Україні згідно з рішенням ЦК ВКП(б) “Про оперу «Велика дружба» В.Мураделі”» (1948 p., травня 23)

Із записки Міністра вищої освіти СРСР до ЦК ВКП(б) з приводу звільнення І.М.Буланкіна з посади ректора Харківського державного університету імені О.М.Горького (1948 p., серпня 24)

Інформація про постанову ЦК КП(б)У щодо добору і виховання керівних кадрів з місцевого населення в західних областях України (1949 p., серпень)

Інформація ЦК КП(б)У в ЦК ВКП(б) щодо проведення відкритих судових процесів у західних областях України над учасниками націоналістичного підпілля (1949 p., вересень)

З доповідної записки Держплану УРСР Раді допомоги західним областям при Раді Міністрів УРСР про підсумки господарчого і культурного розвою західних областей України за десятиріччя після возз’єднання їх з Українською РСР (1949 p., жовтня 8)

Доповідна записка М.С.Хрущова в ЦК ВКП(б) Й.В.Сталіну про завершення возз’єднання уніатської церкви з православною в західних і Закарпатській областях Української РСР (1949 p., жовтень)

З Постанови Ради Міністрів УРСР «Про благоустрій Канівського державного музею-заповідника “Могила Т.Г.Шевченка”» (1950 p., липня 18)

З доповідної записки голови Ради у справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР Г.Г.Карпова в ЦК КПРС у зв’язку з активізацією греко-католиків у західних областях України (1951 p., січня 4)

З Постанови Ради Міністрів УРСР «Про заходи щодо поліпшення роботи масових бібліотек Української РСР» (1952 p., квітня 25)

Постанова Президії ЦК КПРС про політичне і господарське становище західних областей Української РСР (1953 p., травня 23)

Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР (1954 р., лютого 19)

Лист Кримського обкому КПУ секретареві ЦК КП України О.І.Кириченку про заборону депортованим у 1944 р. громадянам повертатися в Крим (1954 p., березня 15)

З відкритого листа українських політичних в’язнів до ООН (1955 p., вересня 30)

З Постанови ЦК КПРС про подолання культу особи та його наслідків (1956 p., червень)

Лист секретаря ЦК КПУ М.В.Підгорного ЦК КПРС про небажаність повернення звільнених з ув’язнення колишніх учасників ОУН і УПА та членів їх сімей на постійне проживання у західні області України (1956 p., вересня 25)

Доповідна записка відділів партійних органів та пропаганди і агітації ЦК Компартії України про низькі показники господарської діяльності та недоліки в масово-політичній роботі колгоспів у деяких районах Дрогобицької області та вплив на ці процеси колишніх членів ОУН і УПА (1956 p., вересня 26)

З Постанови пленуму ЦК КПРС «Про антипартійну групу Маленкова Г.М., Кагановича Л.М., Молотова В.М.» (1957 p., червня 22—29)

Лист з архіву колишнього Головного управління по охороні військових і державних таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР (1958 p., лютого 5)

Інформація відділу пропаганди і агітації та адміністративного відділу ЦК Компартії України на доповідну записку голови КДБ при РМ УРСР про намагання українських націоналістів відновити свою підпільну діяльність (1958 p., липень)

Інструктивний лист уповноваженого Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів УРСР уповноваженому цієї Ради при Сталінському облвиконкомі (1960 p., лютого 16)

З інформації голови КДБ при Раді Міністрів СРСР у ЦК КПРС про розповсюдження антирадянських анонімних документів (1962 p., липня 25)

Постанова пленуму ЦК Компартії України «Завдання Комуністичної партії України по виконанню рішень червневого пленуму ЦК КПРС про дальше піднесення ідеологічної роботи» (1963 p., липня 1—2)

Із спогадів П.Ю.Шелеста про засідання Президії ЦК КПРС, на якому було прийнято рішення про відставку М.С.Хрущова (1964 p., жовтня 14)

Звернення українських комуністів до комуністів усього світу (1964 p., грудень)

Лист П.Ю.Шелеста до ЦК КПРС про розвиток в Україні атомних електростанцій (1965 p., червня 8)

Лист П.Ю.Шелеста до ЦК КПРС щодо антирадянської націоналістичної пропаганди (1965 p., вересня 8)

Лист П.Ю.Шелеста до ЦК КПРС про відвідини Криму кримськими татарами (1965 p., листопада 12)

З доповідної записки голови КДБ при Раді Міністрів СРСР до ЦК КПРС про антирадянську діяльність творчої інтелігенції (1965 p., грудня 11)

РОЗДІЛ XII. УКРАЇНА В РОКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ СТАГНАЦІЇ. ПЕРЕХІД ДО «БЮРОКРАТИЧНОЇ» ПЕРЕБУДОВИ

Лист П.Ю.Шелеста до ЦК КПРС про повернення в Україну архівних матеріалів ЦК КП України (1967 p., січня 10)

Довідка Комітету державної безпеки, Прокуратури і Міністерства охорони громадського порядку Української РСР про виселених з Криму громадян татарської та інших національностей, надіслана Першому секретареві ЦК КПУ Шелесту П.Ю. (1967 p., квітня 15)

Інформація МЗС УРСР Першому секретареві ЦК КПУ П.Ю.Шелесту про позицію зарубіжної преси у зв’язку з арештами і політичними судовими процесами 1965—1966 pp. в Україні та виданням за кордоном книги В.М.Чорновола «Лихо з розуму» (1968 p., березня 12)

Відкритий лист громадян України до Л.І.Брежнєва, О.М.Косигіна і М.В.Підгорного з протестом проти репресій, що відбулися у середині 60-х pp. (1968 p., квітень)

Інформація Дніпропетровського обкому партії Першому секретареві ЦК КПУ П.Ю.Шелесту про оцінку роману О.Т.Гончара «Собор» на зборах партійних організацій області (1968 p., травня 15)

Постанова ЦК КПУ про посилення цензури (1969 р.)

Лист П.Ю.Шелеста до ЦК КПРС щодо судового процесу над В.Я.Морозом (1970 p., листопада 19)

Лист П.Ю.Шелеста до ЦК КПРС із пропозицією пришвидшити розвиток та технічне переозброєння вугільної промисловості Донецького басейну (1971 p., лютого 28)

Лист поета В.С.Стуса Першому секретареві ЦК КП України П.Ю. Шелесту (1972 p., січня 18)

Висновок комісії ЦК КП України про лист І.М.Дзюби та доданий до нього матеріал «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1972 p., лютого 15)

З Постанови ЦК КП України про книгу П.Ю.Шелеста «Україно наша Радянська» (1973 p., лютого 20)

Записка Державного комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії відділу культури ЦК КП України про внесення виправлень до фільму «Вбивця відомий» (1973 p., травня 18)

Інформація відділу науки і учбових закладів ЦК КПУ про методологічні помилки в докторській дисертації С.П.Пінчука «“Слово о полку Ігоревім” і українська література XIX—XX століть» (1973 p., серпня 28)

Доповідна записка відділу культури ЦК КПУ про деяких членів Спілки письменників України (1973 p., грудня 18)

Звернення С.Й.Параджанова до Прокурора УРСР (1974 p., січень)

З Меморандуму Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод (1976 p., листопад—грудень)

Із звернення українських політичних в’язнів у справі самостійності України (літо 1979 р.)

Інформація Голови делегації Української РСР на 37-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Міністра закордонних справ В.Н.Мартиненка в ЦК Компартії України про деякі зовнішньополітичні питання (1982 p., жовтня 15)

Інформація ЦК КПУ ЦК КПРС про хід виконання Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи щодо поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік» (1983 p., травня 26)

Доповідна записка КДБ УРСР Першому секретареві ЦК КПУ В.В.Щербицькому про зміни в тактиці підривної діяльності зарубіжних центрів ОУН (1987 p., березня 20)

З виступу М.С.Горбачова про сутність «перебудови» (1987 p., листопада 2)

Інформаційне повідомлення КДБ УРСР Першому секретареві ЦК КПУ В.В.Щербицькому про задуми кримськотатарських націоналістів (1988 p., листопада 21)

З доповіді М.С.Горбачова на позачерговій сесії Верховної Ради СРСР 11-го скликання «До повновладдя Рад і створення соціалістичної правової держави» (1988 p., листопада 29)

Інформаційне повідомлення КДБ УРСР Першому секретареві ЦК КПУ В.В.Щербицькому про спекуляції навколо української національної символіки (1988 p., грудня 19)

Інформаційне повідомлення КДБ УРСР Першому секретареві ЦК КПУ В.В.Щербицькому про характер оперативної ситуації в м. Чернівцях у зв’язку зі спалахом захворюваності серед дітей (1988 p.,грудня 22)

Резолюція УАНТеІ з приводу екологічного становища в Україні (1989 p., січень)

Уривок з відкритого листа Голові Президії Верховної Ради СРСР Генеральному секретарю КПРС М.С.Горбачову, що поширювався в середовищі харківського студентства (1989 p., січень)

З відозви Народного руху України до всіх громадян Української РСР (1989 p., не пізніше січня 28)

Рішення семінару ректорів вищих навчальних закладів УРСР стосовно доцільності створення Народного руху України (1989 p., лютого 13)

З листа Першого секретаря ЦК Компартії України В.В.Щербицького ЦК КПРС про протидію негативним тенденціям у роботі самодіяльних громадських об’єднань в Україні (1989 p., лютого 17)

Із статуту Товариства української мови імені Тараса Шевченка (1989 p., квітень)

Доповідна записка Прокуратури УРСР, КДБ УРСР, Міністерства внутрішніх справ УРСР, Міністерства юстиції УРСР до Президії Верховної Ради УРСР щодо пропозицій протидії створенню Народного руху України за перебудову (1989 p., квітня 22)

Із статуту Міжнародної асоціації україністів (1989 p., травня 31—червня 1)

Інформаційне повідомлення Управління КДБ УРСР по Львівській області про заходи протидії діяльності українських демократичних об’єднань у шахтарських колективах у м. Червонограді (1989 p.,серпня 1)

Рішення колегії КДБ УРСР про особливості громадсько-політичної, оперативної ситуації і завдання органів КДБ республіки в сучасних умовах (1989 p., серпня 18)

Довідка про створення у Львові Українського християнсько-демократичного фронту (1989 p., серпень)

Довідка про діяльність молодіжної націоналістичної організації «Пласт» за кордоном (1989 p., серпень)

Інформаційне повідомлення Управління КДБ УРСР по Херсонській області про деструктивну діяльність УХС (1989 p., вересня 4)

Уривок із Програми Народного руху України про національне питання (1989 p., вересень)

Програма Української національної партії (1989 p., жовтень)

Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» (1989 р.)

З Концепції переходу Української РСР до ринкової економіки (1990 р.)

РОЗДІЛ XIII. УТВЕРДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ І СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ

Декларація про державний суверенітет України (1990 p., липня 16)

Із Закону Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про економічну самостійність Української РСР» (1990 p., серпня 3)

Доповідна записка відділів ЦК КПРС у ЦК КПРС з приводу суспільно-політичного становища в західних областях України (1990 p., серпня 28)

З Постанови Секретаріату ЦК КПРС «Про спроби політичної реабілітації Організації українських націоналістів і Української повстанської армії в західних областях Української РСР» (1991 p., січня 17)

Із Закону УРСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (1991 р., квітня 17)

Звернення Народної Ради України до народу України (1991 p., серпня 20)

Акт проголошення незалежності України (1991 p., серпня 24)

Постанова Верховної Ради України «Про департизацію державних органів, установ та організацій» (1991 p., серпня 24)

Указ Президії Верховної Ради України «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави» (1991 p., серпня 30)

Указ Президії Верховної Ради України «Про заборону діяльності Компартії України» (1991 p., серпня 30)

З Декларації прав національностей України (1991 p., листопада 1)

Із Закону України «Про державний кордон України» (1991 p., листопада 4)

Із спогадів Л.М.Кравчука про розпад СРСР (1991 p., грудень)

З Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (1991 p., грудня 8)

Із Закону України «Про селянське (фермерське) господарство» (1992 p., січень)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання, пов’язані з поверненням кримських татар у Кримську АРСР» (1992 p., січня 28)

Постанова Верховної Ради України «Про Державний прапор України» (1992 p., січня 28)

Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України» (1992 p., лютого 19)

Постанова Верховної Ради України «Про День незалежності України» (1992 p., лютого 20)

Заява Верховної Ради України щодо ситуації стосовно Чорноморського флоту (1992 p., квітня 10)

Із Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» (1992 p., травень)

Ухвала Малої Ради НРУ про релігійну ситуацію в Україні та необхідність відродження українських національних церков — УАПЦ і УГКЦ (1992 p., червня 20)

Закон України «Про національні меншини в Україні» (1992 p., червня 25)

Заява НРУ з критикою дій Президента України Л.М.Кравчука стосовно долі Чорноморського флоту і входження України в Союз незалежних держав (1992 p., серпня 5)

З Воєнної доктрини України (1993 p., жовтень)

Заява V Всеукраїнських зборів НРУ з приводу політичного русинства та антиукраїнського руху на Закарпатті (1993 p., грудня 12)

Приєднання України до Чорноморської конвенції про співробітництво у галузі культури, освіти, науки та інформації (1994 p., лютого 4)

З Постанови Верховної Ради України «Про статус Автономної Республіки Крим відповідно до діючої Конституції та законодавства України» (1994 p., лютого 24)

Із звернення Президента України Л.Д.Кучми до Верховної Ради при представленні доповіді «Шляхом радикальних економічних реформ» (1994 p., жовтня 11)

Із Закону України «Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 р.» (1994 p., листопада 16)

З Конституційного договору між Верховною Радою України та Президентом України «Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» (1995 p., червня 8)

Звернення Уряду України до світової та української громадськості з приводу 10-1 річниці чорнобильської катастрофи (1995 p., грудня 12)

Ухвала Центрального Проводу НРУ з приводу економічної політики і необхідності сприяння розвитку підприємництва (1996 p., січня 20)

Витяг з Конституції України щодо повноважень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері зовнішньої політики (1996 p., червня 28)

Із Закону України «Про Конституційний Суд України» (1996 p., жовтня 16)

З Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (1997 p., травня 31)

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору (1997 p., липня 9)

Закон України «Про кінематографію» (1998 p., січня 13)

Заява Центрального Проводу НРУ щодо підписання Президентом України Л.Д.Кучмою у Москві Угоди про економічне співробітництво з Російською Федерацією (1998 p., березня 6)

Із Закону України «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях» (1998 p., квітня 23)

З виступу Президента України Л.Д.Кучми на Всеукраїнських зборах селян (1999 p., лютого 9)

Із Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (2000 p., жовтня 5)

Із Закону України «Про громадянство України» (2001 p., січня 18)

Із Закону України «Про народні художні промисли» (2001 p., червня 21)

Із Закону України «Про вищу освіту» (2002 p., січня 17)

З Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами — учасницями ГУУАМ (2002 p., липня 20)

З Угоди про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (2002 p., вересня 12)

Заява Народного руху щодо територіальних претензій з боку Російської Федерації (2003 p., жовтня 27)

Із Закону України «Про захист суспільної моралі» (2003 p., листопада 20)

З Постанови Верховної Ради України «Про політичну кризу у державі, що виникла у зв’язку з виборами Президента України» (2004 p., листопада 27)

З Постанови Верховної Ради України «Про стабілізацію політичної та соціально-економічної ситуації в Україні та запобігання антиконституційним діям і сепаратистським проявам, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України» (2004 p., грудня 1)

Звернення Верховної Ради України до українського народу (2004 p., грудня 24)

Витяг з Універсалу національної єдності (2006 p., серпня 3)

Звернення Верховної Ради України до українського народу (2007 p., квітня 2)

Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Організацією Північноатлантичного договору та Україною, підписаної 9 липня 1997 року (2009 p., серпня 21)

Із Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (2010 p., липня 1)

Угода між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону (2010 p., липня 8)

Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (2010 p., вересня 30)

Із Закону України «Про культуру» (2010 p., грудня 14)

Із Закону України «Про соціальний діалог в Україні» (2010 p., грудня 23)

Державна програма розвитку внутрішнього виробництва (2011 p., вересня 12)

Із Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (2011 p., вересня 22)

З проекту Закону України «Про сільське господарство» (2011 p., грудня 12)

Із Закону України «Про громадські об'єднання» (2012 p., березня 22)

Із заключного звіту про результати виконання Державної програми розвитку промисловості на 2003—2011 pp. (2012 p., травня 17)