КРАЇНИ ЄВРОПИ В 1815—1847 pp.

Бєлінський Віссаріон Григорович

Бєлінський Віссаріон Григорович (1811—1848) — російський літературний критик. Співпрацював у журналах «Телескоп» (1833—1836), «Отечественные записки» (1839—1846) і «Современник» (1847—1848). Прагнув створити літературну критику на принципах філософської естетики (в основному під впливом ідей Ф. Шеллінга й Г. Гегеля). Поставивши головною метою критику існуючої дійсності, розробив принципи натуральної школи — реалістичного напряму в російській літературі, провідним діячем якого вважав М. В. Гоголя. У щорічних оглядах літератури, у статтях про О. С Пушкіна (11 статей, 1843—1846), М. Ю. Лєрмонтова та інших давав конкретно-історичний аналіз їхньої творчості, розкриваючи самобутність, народність та гуманізм як найважливіші критерії художності їхніх творів.