ПОЛЬЩА В XVI—XVII ст.

Фільварки

Фільварок (польок, folwark, від нім. Vorwerk — хутір, ферма) — у Польщі, Литві, Україні та Білорусії в XIV—XIX ст. багатогалузеве поміщицьке господарство, яке засновувалося на примусовій праці кріпосних селян. В українських землях фільварки уперше з'явилися в Галичині в XV ст. У більшості українських земель, які входили до складу Литви, фільваркова система господарювання почала впроваджуватися з середини XVI ст. У зв'язку з розвитком внутрішнього і особливо зовнішнього ринків у феодалів виникла потреба організації власного господарства з виробництвом хліба на продаж і переробкою сільськогосподарської продукції. З іншого боку, шляхта Великого князівства Литовського бажала економічної стабільності господарства в умовах постійного перебування шляхтичів у військових походах.

Згідно з "Уставою на волоки" (1557) спочатку на великокняжеських (державних землях) Великого князівства Литовського були проведені ревізії і кращі землі віддані під фільварки. Селян примусили щотижня відбувати дводенну панщину з однієї волоки землі, що знаходилася у їхньому користуванні. У приватних маєтках магнати і шляхта також стали впроваджувати фільварки як економічно найбільш вигідні господарства. Поширенню фільварків сприяли не тільки малоземелля селян, але й наявність великої кількості вільних земель у степовій та лісостеповій смузі України.