МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВА В XVI—XVII ст.

«Соборне уложення» 1649 р.

Соборне уложення (1649 p.) — зведення законів Російської держави; прийняте Земським собором 1648—1649 pp. У ньому вперше були зафіксовані державні злочини, остаточно оформлене кріпацтво. Основний закон у Росії до першої половини XIX ст.