МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВА В XVI—XVII ст.

«Смутні часи»

Смутні часи (смута) — термін, що вказує на події кінця XVI — початку XVII ст. в Росії. Епоха кризи державності в Росії, яку деякі історики ототожнюють з громадянською війною. Смута супроводилася народними виступами і заколотами; правлінням самозванців (Лжедмитрій І, Лжедмитрій II), польською і шведською інтервенцією, руйнуванням державної влади і розоренням країни. Термін введений російськими письменниками XVII ст.