ЕПОХА ВІКІНГІВ

«Пісня про Нібелунгів»

«Пісня про Нібелунгів» («Das Nibelungenlied») — німецький героїчний епос (виник бл. 1200 p., надрукований в 1757 p.), що відобразив історичні перекази про знищення гунами держави бургундів (нібелунгів) у 436 p., придворний і рицарський побут тієї епохи. До сюжету «Пісні про Нібелу-нгів» (подвиги і смерть Зігфріда, помста його дружини Кримхільди) зверталися Ф. Хеббель, Р. Вагнер (цикл музичних драм «Кільце Нібелун-га»), Г. Ібсен та інші.