Видатні Українці: Довідник

Юрій Дрогобич (Котермак) (1450—1494)

Одним із найвідоміших українців за епохи Відродження був Юрій Котермак родом із Дрогобича. Цей виходець із незаможної ремісничої сім’ї став одним із перших українських філософів, астрономів, астрологів, а також першим серед східних слов’ян доктором медицини і професором. Учнем прославленого українця був польський астроном Ніколай Копернік, творець геліоцентричної моделі Сонячної системи.

Наприкінці 1468 року молодий українець вступив до Ягеллонського університету в Кракові, і за три роки одержав учені ступені бакалавра та магістра. Потім він продовжив освіту в знаменитому Болонському університеті, де прослухав курс медицини та вільних мистецтв і став доктором філософії. Приблизно в цей же час він читав у Болоньї лекції з астрономії. Колеги-вчені високо оцінили діяльність Юрія Котермака, і в 1481 році він був обраний ректором Болонського університету, а в 1488 році — професором Ягеллонського університету в Кракові.

У 1483 році вийшла друком перша книга вченого, що носила незвичайну назву «Прогностична оцінка поточного 1483 року». У цій своєрідній праці Юрій Котермак використовував астрономічні, географічні, історичні та філософські знання для оцінки й передбачення подій у Європі. Книга, написана латиною, мовою середньовічної науки, була видрукувана типографським способом, що лише недавно з’явився, і стала першою книгою українця, виданою в Європі. У трактаті вченого вперше було наведено географічні координати Дрогобича, Львова, Москви, Вільнюса та Кафи (Феодосії), передбачені з точністю до хвилини всі місячні та сонячні затемнення протягом наступного року. Передмову до цієї праці написано віршами, і вона є першим відомим зразком латиномовної поезії українського автора.

Прогнози Котермака спиралися не лише на широко розповсюджену в ті часи астрологію. У своїй книзі він говорив про те, що фатальні події історії, зокрема війни, не є наслідком руху небесних тіл — вирішальне слово завжди залишається за людьми, і висловив припущення, що людський розум здатний пізнати закономірності Всесвіту.

Учений надав підтримки друкареві Швайпольту Фіолю — німцю з міста Нейштадта, якого переслідувала інквізиція. А в 1491 році в Кракові, в друкарні Фіоля, було надруковано слов’янською мовою на кошти Юрія Котермака богослужбові книги «Октоїх» і «Часослов» — на сімдесят три роки раніше, ніж російський першодрукар Іван Федоров видав у Москві свій «Апостол».

До наших днів дійшли два астрологічні трактати Юрія Котермака й уціліла в єдиному примірнику книга вченого, присвячена Україні.

Помер Юрій Дрогобич у Кракові.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.