Видатні Українці: Довідник

Пилип Орлик (1672—1742)

Після смерті Мазепи його спадкоємцем козаки обрали генерального писаря Війська Запорізького Пилипа Орлика. Це була надто освічена людина, досить молода, яка походила зі знатного чеського роду. Так само, як гетьман Мазепа, він був обдарованим поетом.

Пилип Орлик став автором першої української конституції — документа, що мав назву «Пакти й Конституція прав і вільностей Запорізького війська» (1610 p.). Ця конституція була становою — вона захищала винятково права та вільності козацтва, але в ній, як у дзеркалі, відбилися демократичні устремління всього українського народу. Конституцію Пилипа Орлика ніколи не було введено в дію, але багато в чому вона передбачила основні положення американської і французької конституцій, що дали поштовх руху Західної Європи до волі та демократії.

Посаду генерального писаря Орлик обійняв у 1707 році, і відразу ж став найближчим помічником гетьмана Мазепи, посвяченим в усі його плани. За всіх обставин Орлик залишався вірним Мазепі й разом із гетьманом змушений був залишити територію України. Після смерті Мазепи його було обрано гетьманом, але до кінця життя він залишався в еміграції, ведучи переговори зі Швецією і Туреччиною з метою звільнення України, і навіть здійснюючи військові походи на українські землі.

Помер Пилип Орлик в 1742 році в Ясах у Молдавії. Мудрий державний діяч, дипломат і воїн, творець першої української конституції провів залишок життя в такій жорстокій убогості, що молдавський господар був змушений поховати його на власний кошт.

Складена Орликом конституція України була прийнята козацтвом в еміграції, і відразу ж після прийняття була визнана урядами Швеції й Туреччини. Вона й сьогодні вражає своєю актуальністю та високою правовою культурою. Дослідники вважають, що цей документ на багато років випередив ідеї Французької революції.