Історія України навчальний посібник В.Ф. Верстюк

Стародавня доба

Кам'яний вік

Епоха міді — бронзи. Трипільська культура.

Скіфо-сарматський світ

Античні міста Північного Причорномор'я

Населення України в І тис.н.е.

Слов'яни

Київська Русь

Вихід на історичну сцену

Джерела

Передумови утворення східнослов'янської держави

Київське князівство Аскольда. Інші осередки державності на Русі

Народження Давньоруської держави наприкінці IX — початку X ст.

Розвиток державності на Русі в першій половині X ст. Ігор

Перші спроби регламентації даниний адміністративно-судової системи. Ольга

Характер і форма Давньоруської держави ІХ-Х ст.

Воєнна активність Русі в 60-х — на початку 70-х рр. X ст. Святослав

Розбудова держави за Володимира Святославича

Релігійні реформи Володимира

Завершення формування держави за Ярослава Мудрого

Становлення феодальних відносин і їх вплив на життя Русі XI ст.

Князювання Всеволода в Києві. Усобиці наприкінці XI ст.

Боротьба з половецькими ханами

Відновлення централізованої монархії Володимиром Мономахом

Настання доби феодальної роздробленості

Суперництво Ярославичів за Київ

Поліцентризація Київської Русі. Нові спроби об'єднання наприкінці XII ст.

Південна Русь першого сорокаріччя XIII ст.

Економічне життя Київської Русі

Сільське господарство й промисли

Ремесло

Міста

Торгівля

Культура Давньої Русі. Фольклор

Література

Школи. Бібліотеки

Архітектура. Образотворче мистецтво

Прикладне мистецтво

Зародження передумов складання української народності

Навала орд Батия на Русь

Київська Русь у світовій історії

Галицько-Волинське князівство

Об'єднання Волині і Галичини

Данило Галицький

Галицько-Волинське князівство в кінці ХІІІ- на початку XIV ст.

Українські землі у складі Литви та Польщі

Входження до складу Литовської держави

Кревська унія

Українські землі за князювання Вітовта (1392—1430)

Політичне життя українських земель у другій третині наприкінці XV ст.

Московські змагання за українські землі

Демографічні те етнокультурні процеси XIV-першої половини XVI ст.

Економічне життя XIV — першої половини XVI ст.

Суспільна стратифікація

Церковні та міжконфесійнівідносини XIV — другої третини XVI ст.

Люблінська унія

Берестейська церковна унія

Суспільні рухи кінця XVI —30-х рр. XVII ст.

Україна у переддень Хмельниччини

Українське національне відродження. Створення козацької держави.

Причини революції

Підготовка і початок повстання. Перші перемоги. Зародження ідеї автономізму

Рушійні сили і характер революції. Проблема її типології, хронологічних меж та періодизації

Розгортання національно-визвольної і соціальної боротьби. Пилявецька битва

Західний похід армії. Укладення українсько-польського перемир'я

Розробка Б.Хмельницьким наріжних принципів української державної ідеї. Початок становлення українського монархізму

Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди

Внутрішня і зовнішня політика українського уряду. Формування державних інституцій

Відновлення воєнних дій.Битва під Берестечком.Укладення Білоцерківського договору

Батогська битва і виборення козацькою Україною незалежності. Наслідки Селянської війни

Погіршення геополітнчного становища. Жванецька кампанія

Переяславська рада. Укладення українсько-російського договору та його значення

Боротьба уряду за возз'єднання Західного регіону. Встановлення спадкоємного гетьманату

Смерть Б.Хмельницького та історичне значення його діяльності

Ліквідація спадкового гетьманату. Основні напрями політики уряду І.Виговського

Початок громадянської війни. Полтавська трагедія

Зближення з Річчю Посполитою. Укладення Гадяцького договору

Українсько-московська війна. Конотопська перемога

Прихід до влади Ю.Хмельницького. Укладення Переяславського договору. Чуднівська кампанія

Розвиток громадянської війни в 1661—1663 рр. та її політичні наслідки

Боротьба народних мас козацької України проти відновлення польського панування. Прихід до влади у Правобережжі П.Дорошенка

Перші заходи П.Дорошенка на царині возз'єднання українських земель. Підгаєцька кампанія та її невдача

Возз'єднання козацької України та обрання П.Дорошенка її гетьманом

Загострення політичної боротьби. Внутрішня і зовнішня політика уряду П. Дорошенка (липень 1668 — липень 1671 рр.)

Криза і поразка революції (серпень 1671 — вересень 1676 рр.)

Особливості революції та її значення

Українська революція в контексті європейського революційного руху XVI—XVII ст.

Ліквідація козацької державності

Україна за гетьманування І.Мазепи та І.Скоропадського

Під скіпетром спадкоємців Петра І

Остаточне скасування української державності

Правобережні і західноукраїнські землі в другій половині ХVІІ-ХVІІІ СТ.

Правобережна Україна

Між «чотирьох вогнів»

Економічне життя

Під іноземною владою

Козацький устрій та визвольні рухи

Трагедія поділу України

Західноукраїнські землі

Під владою Російської і Австрійської імперій

Під владою Російської імперії

Русіфікаторська політика царизму

Структура народонаселення України. Національні меньшини

Переселенські рухи українців

Соціально-економічні реформи

Розвиток народного господарства

Остання аграрна реформа та її наслідки

Початок українського культурного відродження

Історична наука

Кирило-Мефодіївське товариство

Громадівський рух

У пошуках соціального ідеалу

Українські політичні партії та громадські організації

«Українське питання» — в центрі суспільного життя

Українці у загальноросійському і польському визвольних рухах

Загально російський визвольний рух і Україна

Українська культура на завершальному етапі національного відродження

Західноукраїнські землі під владою Австро-Угорської імперії. Адміністративно політичний статус. Демократична ситуація

Реформування народного господарства та суспільного устрою

Утвердження ринкових відносин

Суспільно - політична ситуація

Національне відродження. Руська трійця

Відгомін «Весни народів»

Заснування національних інституцій

Політизація національного руху

Зрушення на культурному полі

Українські емігранти на Американському континенті

Україна в роки першої світової війни

«Українська карта» в передвоєнних міжнародних стосунках

Війна і політичні сили українства

Україна — арена військових дій. Загострення українського питання.

Визрівання передумов української революції

Українська революція

Створення Української Центральної Ради

Якої ми хочемо автономії

Перші кроки до здійснення національно-територіальнї автономії. 1-й Універсал УЦР

Українська Центральна Рада і Тимчасовий уряд: від протистояння до компромісу

«Статус автономії країни»? Ні. «Інструкція уряду Генеральному секретаріатові»

Жовтневі події 1917 р. у Києві. Проголошення Української Народної Республіки

Українсько-більшовицька війна

Брестський мирний договір: підготовка й підписання

Перше становлення радянської влади в Україні

Українська Народна Республіка: від Брестського мирного договору до гетьманського перевороту

Становлення гетьманського режиму

Політична ситуація Україні у травні — жовтні 1918 р.

Українська держава у зовнішньополітичному контексті

Крах гетьманщини

На перехресті політичних перспектив

Орієнтація на Антанту та її крах

Політична ситуація в УНР у квітні — червні 1919 р.

Кам'янецький період

Українська Народна республіка 1920 р.

Воєнно-більшовицька експансія в Україну в кінці 1918 — на початку 1919 р.

Запровадження «воєнного комунізму» в Україні

Розгортання селянського антикомуністичного повстанського руху в Україні навесні 1919 р.

Розклад Червоної армії, падіння радянської влади

Революційна повстанська армія України в денікінському тилу

Радянська влада в Україні 1920 р.

Останній двобій білих і червоних на території України

Революційно-визвольний рух на західноукраїнських землях

Революційно-визвольний рух на західноукраїнських землях у переддень повстання

Боротьба за головне місто Східної Галичини

Початок польсько-української війни

Бої за Львів

Будівництво національної держави

Прорахунки й здобутки уряду ЗУНР

Орієнтири визвольних змагань

Події на Буковині й Закарпатті

Волинь відбиває атаки

Агресор використовує роз’єднаність українських сил

Дипломатична підготовка загарбання

Великі держави рятують польських агресорів

Чи існували перспективи виживання ЗУНР?

Трагічний розвиток подій

Паризька мирна конференція

Останні кроки властей ЗУНР на українській території

УРСР в умовах утвердження тоталітарного ладу

Соціально — економічна і політична кризи початку 20-х років

Запровадження нової економічної політики.

Голод 1921 — 1923 рр.

«Автономізація» УСРР

Зміцнення партійної диктатури.

НЕП у промисловості.

НЕП у сільському господарстві

Українізація: форма і зміст

Культурне будівництво

Відмова від нової економічної політики

Концепція планової економіки

Індустріальна гонка

Знищення класу селян — власників

Голод 1932—1933 рр.

Підсумки індустріалізації

Колгоспи у системі командної економіки

Культурне будівництво

Трагічний фінал соціально-економічних перетворень: масові репресії

Сталінська конституція

Західноукраїнські землі між двома війнами

Нова чужа влада

Одвічна зброя експлуататорів

Рецидиви «федераціонізму» в політиці Варшави

Загальнонаціональні прагнення західноукраїнського населення

Радикалізація громадсько-політичного життя

Напередодні світової війни

Друга світова війна

Українське суспільство у 1939-1941 рр.

Радянсько-німецький альянс і возз'єднання західноукраїнських земель у складі УРСР

Наростання загрози нацистської агресії. Стан обороноздатності СРСР

Напад Німеччини й оборонні бої 1941-1942 рр.

Нацистська окупація і рух Опору

Вклад України у воєнно-економічну мобілізацію

Битва за визволення України

Повернення радянської влади й українське суспільство у 1942-1945 рр.

Повоєнне десятиріччя

З руїн і попелу

Третій удар голодом

Політико - ідеологічна реакція

Війна після війни

«Радянізація» Західної України

КПУ у повоєнний період

Після смерті тирана

Зміни у сфері культури

Наростання системної кризи тоталітарного ладу

Парадокси «відлиги»

Лібералізація культурного життя

Шістдесятники

Поворот до неосталінізму

Дисиденти

Політична реакція на фоні «розрядки»

«Економна» економіка

Стан освіти та науки

Літературно-художня творчість

Етнодемографічні зміни

На шляху до незалежності

«Нове мислення»

Спроба «прискорення»

«Гласність» і початок національного відродження

Від створення Руху до формування парламентської опозиції

Паростки багатопартійності

Опозиція наступає: від Декларації про державний суверенітет до студентського голодування

«Патова ситуація». «Суверен – комунізм»

Загроза сепаратизму

Погіршення соціально - економічного становища

Від краху заколоту до референдуму про незалежність

Утвердження незалежної України

Утвердження національної державності

Політичне становище

Економічний стан держави

Аграрна проблема

Зміни у культурному житті

Конституційний процес. Основні положення Конституції України

Українці за межами України.

Розселення українців у сучасному світі

Українці у США, Канаді, Австралії

Українці в країнах Південної Америки

Українці Західної Європи

Українці у Східній і Південно-Східній Європі

Українці східної діаспори

Українська діаспора та Україна