Історія української культури. Навчальний посібник

Тема 1. Загальне поняття про культуру, її матеріальні та духовні цінності

1. Походження, еволюція та зміст поняття „культура”

2. Структура культури. Найважливіші складові матеріальної та духовної культури

3. Загальна характеристика функцій культури

4. Поняття форми культури. Класифікація форм культури

5. Мистецтво як важлива складова духовної культури. Класифікація видів мистецтва. Характеристика мистецьких стилів великих культурно-історичних епох

Тема 2. Культура на українських землях у найдавніші часи

1. Людські поселення на території України від палеоліту до енеоліту. Трипільська культура

2. Кімерійці, скіфи і сармати та їх роль у розвитку культури на українських територіях

3. Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Античні впливи на розвиток української культури

4. Велике переселення народів. Формування слов’янської культури. Держава антів

5. Особливості культури східних слов’ян: міфологічні та релігійні уявлення, побут і повсякденне життя

Тема 3. Культура Київської Русі

1. Витоки культурного процесу Київської Русі. Прийняття християнства та його вплив на розвиток культури

2. Розвиток освіти в Київській Русі

3. Поява писемної літератури: основні види та жанри

4. Особливості розвитку архітектури

5. Види і жанри образотворчого мистецтва. Декоративно-ужиткове мистецтво

6. Особливості музичного мистецтва

7. Внесок Київської Русі у розвиток світової культури

Тема 4. Культура Галицько-Волинського князівства

1. Соціально-політична та культурна ситуація в Галичині та на Волині у ХІІ – ХІІІ ст.

2. Розвиток освіти та книжкової справи. Особливості розвитку перекладної та оригінальної літератури

3. Розвиток архітектури, живопису, художніх ремесел, музики

4. Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури

Тема 5. Культура України литовсько-польської доби (XIV – перша половина XVII століття)

1. Історичні умови розвитку української культури у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

2. Розвиток української освіти та друкарства

3. Основні жанри української літератури

4. Архітектура та мистецтво: тенденції розвитку

Тема 6. Українська культура епохи бароко та Просвітництва (друга половина XVII – XVIII століття)

1. Історичні умови розвитку української культуру другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

2. Розвиток освіти. Києво-Могилянська академія – перший вищий навчальний заклад України європейського типу

3. Основні напрями розвитку і жанри української літератури. Театральне мистецтво

4. Творчість Г.С.Сковороди – видатного українського філософа і літератора

5. Українське барокове мистецтво: архітектура, скульптура, живопис, графіка, музика

Тема 7. Українське національно-культурне відродження (XIX – початок XX століття)

1. Сутність процесу становлення і розвитку культурно-освітнього та громадсько-політичного життя України у кінці ХVІІІ – на початку ХХ століття

2. Особливості розвитку освіти в Україні

3. Основні напрями наукових досліджень

4. Розвиток української мови та літератури. Асиміляційні заходи російського самодержавства щодо українського народу і його культури

5. Музичне мистецтво України. Театр та опера

6. Архітектура та скульптура України: стильові напрями

7. Український живопис та графіка

Тема 8. Новітня українська культура

1. Періодизація новітньої історії культури України. Українська культура у 1917 – 1920 роках

2. Радянська політика “українізації” та її вплив на розвиток культури України у 20-их – на початку 30-их років

3. “Розстріляне відродження” в українській культурі

4. Розвиток української культури у роки Другої світової війни та у перше повоєнне десятиріччя

5. Українська культура у роки хрущовської “відлиги”. “Шістдесятники” у культурі

6. Кризові явища у культурі 70-их – 80-их років Дисидентський рух в Україні та його вплив на культурний розвиток

7. Культура УРСР у 1985 – 1991 роки

8. Сучасна культура України

Додатки