Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ V. Плани семінарських занять з історії України

Тема 2. Київська Русь - середньовічна українська держава (ІХ-Х ст.)

1. Слов’янські протодержавні утворення на українських землях.

2. Теорії походження Київської держави: давні літописи про походження Київської Русі, норманська та антинорманська теорії, хозарська гіпотеза.

3. Становлення Давньоруської держави й основні етапи її розвитку; об’єднання земель і племен східних слов’ян, спроби політичної реставрації держави.

4. Політичні наслідки феодального дроблення Русі (друга половина ХІ - початок ХІІ ст.).

5. Політичний устрій Київської Русі: система політичної влади, місцева влада, міжнародні відносини, роль християнства, особливості політичної культури.

6. Етнічні процеси в Київській Русі. Питання про давньоруську народність.

7. Політична культура Київської Русі.

8. Причини розпаду Київської держави, її історична спадщина.

Теми рефератів:

1. Зародження державності у східних слов’ян.

2. Передумови утворення держави на Русі.

3. Політична система та державницька ідеологія на Русі. Особливості політики великих київських князів.

4. Процес політичної децентралізації Київської Русі. Київське, Чернігово- Сіверське, Переяславське князівства: політичний лад і культура.

5. Походження термінів «Русь», «Руська земля».

6. Нормани на Русі.

7. Соціальна структура населення Київської Русі.

8. Питання про давньоруську народність і формування східнослов’янських народностей.

9. Система політичної влади в Київській Русі.

10. Проблема історичної спадщини Київської Русі.

Джерела та література.

Баран В. Д. Словяни у первісному і ранньому середньовіччі: Зб. вибраних етнологічних пр. / В. Д. Баран. - К., 2011.

Баран В. К. Походження слов’ян / В. К. Баран, Д. Козак, Р. Терпиловський. - К., 1991.

Бєлов О. Український тризуб: історія дослідження та історичний реконструкт / О. Бєлов, Г. Шаповалов. - К., 2008.

Брайчевський М. Вибране / Упоряд. Ю. Кухарчук. - К., 2009. - Т. 1. Суспільно- політичні рухи в Київській Русі: Історична думка в Київській Русі; Т. 2. Хозарія і Русь. Аскольд - цар Київський.

Брайчевський М. Утверждение християнства на Руси / М. Брайчевский. - К., 1989. Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / М.Ю. Відейко. - К.: Наш час, 2008. - 158 с.

Відейко М. Ю. Україна: від Трипілля до антів / М. Ю. Відейко. - К.: КВІЦ, 2008. - 278 с.

Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу / М. Ю. Відейко. - К.: Наш час, 2007. - 296 с.

Котляр М. Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі / М. Ф. Котляр. - К., 2008.

Котляр М. Ф. Початки Русі. Довкола 862 року / М. Ф. Котляр // Укр. іст. журн. - 2012. - № 2. - С. 28-41.

Літопис Руський. - К., 1989.

Моця О. «Анти» - «руси» - «українці»: формування ідентичності у слов’ян півдня Східної Європи. - К.: Наукова думка, 2012. - 215 с.

Моця О. Південна «Руська земля» / О. Моця. - К.: Наукова думка, 2005.

Ричка В. Володимир Святий в історичній пам’яті / В. Ричка. - К., 2012.

Ричка В. М. Візантійські походи київських князів в історичній пам’яті східного слов’янства / В. М. Ричка // Укр. іст. журн. - 2012. - № 4. - С. 4-20.

Ричка В. М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі / В. М. Ричка // Укр. іст. журн. - 2009. - № 1.

Ричка В. М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації / В. М. Ричка // Укр. іст. журн. - 2001. - № 2.

Сойер П. Эпоха викингов / Пер. с англ. А. П. Сенина. - СПб., 2008.

Толочко П. Літописи Київської Русі / П. Толочко. - К., 1994.

Хазары: евреи и славяне / Редкол. В. Петрухин и др. - М., 2005.