Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ ІV. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ

Модуль 3. Новітня історія України (березень 1917 р. - 2014 р.)

Тема 13. Україна в умовах незалежності

Лекція № 17. Політична й економічна ситуація в Україні в умовах незалежності.

1. Початок будівництва суверенної держави. Конституційний процес в Україні в 1990-х - на початку 2000-х рр. Конституція України 1996 р.

2. Зовнішня політика незалежної держави.

3. Економічна ситуація після розпаду СРСР. Промисловість і сільське господарство в незалежній Україні.

4. Розвиток культури. Освіта. Стан науки.

5. Релігійне життя в незалежній Україні.

4. Розвиток культури. Освіта. Стан науки.

Утвердження незалежності та скасування жорстокого ідеологічного диктату мало сприяти розвитку культури України. Культура розглядається як один із головних чинників національного відродження, подолання соціально-економічної та політичної кризи, збереження національної самобутності українців та національних меншин України.

Для розвитку освіти за часи незалежності України характерне урізноманітнення форм шкільної освіти, що враховує інтереси, нахили, здібності дітей. Адже отримання повної загальної середньої освіти є конституційним обов’язком кожної людини. На сьогодні існує 10 типів загальноосвітніх середніх навчальних закладів, щоб кожна дитина, незалежно від її здібностей, стану здоров’я, поведінки могла отримати середню освіту. Входження України до світового освітнього простору зумовлює перехід до 12-річного навчання в середній школі.

Намітилися значні зрушення в реалізації державного статусу української мови. Уже 1993 р. в перші класи українських шкіл прийшло 66% дітей. Зросла кількість учнів нацменшин, які навчалися рідною мовою: у 1992/93 навчальному році 25,3 тис. дітей навчалося румунською мовою, 18,8 тис. - угорською, 6,4 тис. - молдавською, 0,6 - польською, 0,3 тис. - кримськотатарською.

Розвиток освіти гальмується недостатнім фінансуванням. До кінця 1997 р. учителі нерегулярно отримували зарплату, яка до того ж була мізерною. У 2003 р. заробітну плату вчителям підвищили майже на 30%, підвищення відбувалися й далі, але все-таки за рівнем оплати вчительська професія не належить до числа престижних.

За часи незалежності суттєвих змін зазнала система вищої освіти. Уведено чотири кваліфікаційні рівні фахівців, яких можуть готувати ВНЗ 1-4 рівнів акредитації - молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Поряд із державними ВНЗ створена мережа недержавних навчальних закладів, що надають освітні послуги на платній (контрактній) основі. Відчутна тенденція до підвищення акредитаційного рівня ВНЗ - більшість із них перетворені на академії та університети. Прикметною рисою вищої школи стало зростання чисельності ВНЗ економічного та юридичного профілю, що невдовзі може призвести до дефіциту інженерних кадрів.

В останні роки революційним чином змінилась система складання вступних іспитів - через зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників шкіл.

Через недофінансування і, відповідно, відтік кваліфікованих кадрів складним залишається становище української науки. Внаслідок падіння престижу наукової праці спостерігається зниження професіоналізму вчених, небажання молоді вступати до аспірантури і відсутність там конкурсу.

Разом із тим з середини 1990-х років поступово відроджуються традиції фундаментальних досліджень, активізуються гуманітарні науки. Зокрема, в системі Національної академії наук засновано інститут української мови, інститут сходознавства імені А. Кримського, інститут світової економіки і міжнародних відносин, інститут соціологічних досліджень.

Розвиток української літератури за часи незалежності відмічений такими рисами: відмова від монополії методу соціалістичного реалізму; використання нових, нерідко авангардних форм; повернення до кращих традицій української літературної спадщини, в тому числі - творів представників української діаспори. Особливо, слід відмітити творчість О. Гончара, М. Вінграновського, І. Драча, І. Дзюби, Л. Костенко, Р. Лубківського, П. Мовчана, Б. Олійника, С. Плачинди, Д. Павличка, В. Яворівського та ін.

Суперечливою є ситуація у сфері періодичної преси та книговидавництві. Незважаючи на спрощення процедур реєстрації видань, пільговий податковий режим для видавничої справи, протягом усього періоду незалежності спостерігається тенденція до зменшення обсягів видання літератури та преси українською мовою, тоді як російськомовних газет стало вдвічі більше. Катастрофічно падає інтелектуальний рівень книг та газет, що видаються.

З великими труднощами відроджується українська кінематографія, яка майже втратила національний характер. Лише поодинокі фільми здобули визнання в Україні та за кордоном. Зокрема, у 1990 р. вперше в історії українського кіно фільм «Лебедине озеро. Зона» одержав нагороди найпрестижнішого кінофестивалю в Каннах. Однак порівняно з радянськими часами кіностудії випускають набагато менше фільмів.

Т навпаки, театральне мистецтво переживає своє піднесення. За часи незалежності створено ряд нових театральних колективів, на сцену вийшли молоді талановиті актори та режисери. Світову славу здобули постановки режисера Р. Віктюка.