Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета

• ознайомлення з основними напрямками сучасної історичної науки, особливо політичної історії України, яка як наукова дисципліна ігнорувалась протягом цілих століть. Не отримала вона відповідної підтримки й до сьогоднішнього дня. Як наукова дисципліна, політична історія України особливу увагу надає дослідженню етногенезу, формування станів та верств українського суспільства, національно-визвольного руху України, особливостей етнополітичних відносин, виникненню та діяльності національних політичних партій, інших громадських організацій;

• оволодіння методами вивчення історичних джерел та історичної літератури;

• формування історичного мислення.

Завдання

• визначення ролі історії України, зокрема політичної, в системі соціально-гуманітарних наук;

• знайомство з науковими основами традиційної та сучасної історіографії;

• висвітлення найважливіших історичних подій та проблематики з метою їх розв’язання в сучасний період;

• оволодіння сучасними засобами вивчення історичних джерел та історіографії, їх аналізу та практичних висновків для історичних досліджень.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

• основні епохи в політичній історії людства та їх хронологію;

• витоки української нації та її місце у загальнолюдських процесах;

• суспільно-економічні, політичні, культурні процеси історичного розвитку українського народу;

• хронологію, етнологію, державотворчі, культурологічні, конфесійні принципи періодизації історичного розвитку України;

• зародження та розвиток українського етносу, національного та державного відродження;

• процеси побудови суверенної демократичної держави;

• діяльність історичних осіб, політичних партій.

вміти:

• аналізувати історичні процеси, події, факти;

• брати участь у дискусіях на суспільно-історичні теми;

• формувати сучасну історико-політичну культуру, свою громадську позицію;

• користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки - історичними джерелами та довідковими матеріалами з історії України.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст