Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу

У книзі узагальнена історія повсякденного життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу. Для широкого кола читачів

Вступ

Розділ I. Повсякденність українського суспільства в її етнічному вимірі. 1920-і рр.

Початок 20-х рр.

Влада і проблема створення нового «радянського» способу життя

Дисбаланс бажаного та досягнутого: етноси та радянська влада — наслідки взаємодії (друга половина 20-х рр.)

Напрямки і методики більшовицьких перетворень у контексті коренізації

Мови етнічних громад у добу реформування граматики: проблеми розвитку, напрямки змін

Радянізація: кроки до створення ментальності «єдиного радянського народу»

Нацменкомуни: прообраз нового способу життя чи... ?

Розділ II. Етнічні громади України в епоху комуністичного штурму

Замість вступу

Суцільна колективізація: кінець традиційного селянського світу

Багатонаціональне місто у вирі комунізації

Єврейське містечко — життя між містом і селом

Розділ III. Повсякденне життя в катастрофі

Національні райони в боротьбі за виживання

Повсякденне життя голодуючого міста

Розділ IV. Між Голодомором та Великим терором

«Жить стало лучше, жить стало веселе»

Етнічні громади в післяголодному місті

Задзеркалля радянського обивателя

Розділ V. «Спецжиття» в спецвагонах та спецпоселеннях

Особливості повсякденного життя доби Великого Терору в національних районах

«Старший брат» та етнічні громади: нова концепція етнонаціональної спільності в містах УРСР

«Національні справи» та їхній вплив на повсякденність нацменгромад України

Висновки