Історія України - Соціально-політичні аспекти

Вступ

Модуль І. Етнополітичний контекст української історії

Лекція 1. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України

Лекція 2. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

Лекція 3. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

Лекція 4. Етнополітичні аспекти української історії новітнього періоду (1917-2004рр.)

Модуль IІ. Історичний поступ української держави. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

Лекція 1. Слов’янська держава Русів. Козацько-гетьманська держава – Військо Запорозьке

Лекція 2. Історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної України. Еволюція українського державотворення в 1917-1920рр.

Лекція 3. Державотворчі процеси в Україні в радянський період. Їх історичне місце

Лекція 4. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

Лекція 5. Україна і світ: геополітичні фактори, зовнішньополітичні орієнтації в історичній ретроспективі

Модуль III. Зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного

Лекція 1. Соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні оригінальної форми державності (до ХІХ ст.)

Лекція 2. Історія формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в українському суспільстві

Лекція 3. Об’єктивні умови і суб’єктивні фактори в процесах гуманітарного, політичного життя українського народу в радянський період

Лекція 4. Україна на шляху суверенного розвитку: суспільно-політичні трансформації

Модуль IV. Історія формування та визначальні тенденції в розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ життя українського народу

Лекція 1. Історичні аспекти виникнення і функціонування освітніх систем в Україні. Становлення системи вищої освіти в Україні

Лекція 2. Наука, техніка України як невід’ємні частини науково-технічної революції

Лекція 3. Пріоритетні напрямки освітньої, наукової і техніко-промислової політики України після проголошення її незалежності