Історія України з найдавніших часів і до XXI ст. в датах (коротка хронологічна таблиця)

ІСТОРИЧНІ ПОНЯТТЯ. ТЕРМІНИ

Абсолютизм

Автократія

Автономні права (автономія)

Авторитаризм

Аграрне суспільство

Агресія

Адміністративно-територіальна одиниця

Акт

Альтернатива

Анархізм

Анексія

Антидемократичний політичний режим

Анулювання, ануляція

Артіль сільськогосподарська

Археологічна культура

Асиміляція (етнографічна)

Атеїзм

Бояри

Братства

Буржуазія (капіталісти)

Буржуазна (буржуазно-демократична) революція

Буржуазно-ліберальні реформи

Бюджет (державний)

Бюрократ

Бюрократизм

Бюрократичний апарат

Варяги

Васал

Васалітет

Велике переселення народів

Виборча система

Військо Запорізьке

Воєнний стан

Вотчина

Всеросійський ринок

Гайдамаки

Генерал-губернаторство

Генеральна військова рада

Гетьман

Гласність

Глобалізація

Голодомор

Госпрозрахунок

Готи

Громадянин

Громадянська війна

Губернія

Гуманізм

Гуни

Давні слов'яни

Давні східні слов'яни

Данина

Дворяни

Девальвація

Декабристи

Декларація

Декрет

Демократичний політичний режим

Демократія

Демонстрація

Депортація

Держава

Державний апарат

Державний борг

Державний переворот

Державні витрати

Десталінізація

Диктатура

Дипломатичне представництво

Дипломатія

Дисиденти

Дискредитація

Дискримінація

Діаспора

Дніпродонецька археологічна культура

Дружина

Екологія

Експансія

Експлуатація

Експорт

Екстремізм

Еліта

Ембарго

Еміграція

Енеоліт

Етнос (етнічна спільнота)

Єзуїти

Єпископ

Закон

Засоби виробництва

Земства

Золотоординське (монголо-татарське) ярмо

Ідеологія

Ідея

Імператор

Імпорт

Інвестиції

Індустріалізація

Індустріальне суспільство

Індустрія

Інтеграція

Інтелігенція

Інтернаціоналізм

Інтернат

Інфляція

Інфраструктура

Іслам (мусульманство)

Кам'яний вік

Канонізація

Капіталізм

Капіталовкладення (капітальні вкладення)

Капітуляція

Католицизм (католицька релігія)

Кімерійці

Кіш Запорізької Січі

Класи суспільні

Князівство

Князь

Коаліційний уряд

Коаліція

Козаки

Козацтво

Колгоспи

Колективізація

Колективізація суцільна

Колонізація

Колонія

Компетенція

Компроміс

Комунізм

Конвенція

Консолідація

Конституція

Консульство

Контрибуція

Контрнаступ

Контррозвідка

Контрудар

Конфедерація

Кооперація

Король

Кочовий спосіб життя

Кошовий, кошовий отаман

Кріпосна залежність

Кріпосне право (кріпацтво)

Кріпосні селяни (кріпаки)

Кровна помста

Культ особи

Культ предків

Культ релігійний

Культура

Купець

Курінь

Куркуль

Кустарне виробництво

Лихвар

Лібералізм

Магнати

Мандат

Мануфактура

Маркетинг

Марксизм

Масони

Матріархат

Мезоліт

Менеджмент

Менталітет

Митрополит

Митрополія

Міжусобні війни

Мілітаризація

Мілітаризм

Міщани

Модернізація

Монархія

Монастирі

Монголо-татари

Монополії

Москвофіли

Надзвичайний стан

Наймити

Намісництво

Народ

Народне ополчення

Народність

Народовці

Натуральне господарство

Націоналізація

Націоналізм

Національне відродження

Національно-визвольна війна

Нація

Неоліт

«Неолітична революція»

НЕП

Номенклатура

Норманни

Нота (акт дипломатичний)

Оброк

Обряд (ритуал)

Община сільські (середньовічна)

Окупація військова

Олігархія, олігархи

Опозиція

Опришки

Оренда землі

Осілий спосіб життя

Основні виробничі фонди

Отаман

Пакт

Палеоліт

Панщина

Папа Римський

Парламент

Парламентська республіка

Партизани

Патріарх

Патріархат

Патріаршество

Патріотизм

Пацифікація

Первісний лад (первіснообщинний)

Первісні люди

Первісні людські стада

«Перебудова»

Печеніги

Підприємницька діяльність (підприємництво)

Пікет

Плем'я

Повинність

Повіт

Політика

Політична партія

Політична система

Політичний режим

Полк

Половці

Поміщики

Посесор

Постіндустріальне суспільство

Правова держава

Православ'я

Президент

Президентська республіка

Привласнююче господарство

Присяжні засідателі

Продзагони

Продрозверстка (продовольча розверстка)

Промисли

Промисловий переворот

Радгоспи

Радикалізм

Радянізація

Радянська влада

Ранньофеодальна держава

Расизм

Раси людини

Ратифікація

Реабілітація

Реакційна політика (реакція)

Реєстрові козаки

Резолюція

Рейхстаг

Рекрут

Рекрутська повинність

Релігія

Ремесло

Ремісник

Репресії

Республіка

Референдум

Реформа

Робітники (пролетаріат)

Родова община

Розкуркулювання

Ротація (кадрів)

Руїна

Русифікація

Саботаж

Самодержавство

Сармати

Сейм

Селяни

Сепаратний мир

Сесія

Січова рада (Козацька рада, Військова рада)

Скіфи

Слободи

Смерди

Собор

Сотня

Соціалізм

Соціалістична революція

Спекуляція

Стан

Старійшина

Столипінська аграрна реформа

Стоянки давніх (первісних) людей

Страйк

Суверенітет (державний)

Таври

Тевтонський орден

Терор

Тероризм

ТОЗ

Тоталітарний режим

Трипільська археологічна культура

Удільні князі

Удільні князівства (уділи)

Узурпація

Українізація

Українофіли

Українці

Ультиматум

Уніати, греко-католики

Уніатська (греко-католицька) церква

Універсали

Унітарне суспільство

Урбанізація

Уряд

Фабрика

Фальсифікація

Фанатизм

Фашизм

Фашисти (нацисти)

Федерація

Феодали

Феодалізм

Феодальна роздробленість

Феодальний маєток

Феодальні пережитки

Фікція

Фільварк

Фольклор

Хозари

Холопи

Християнська релігія

Цар

Цензура

Централізація

Церква

Церковнопарафіяльні школи

Церковнослов'янська мова

Цехи

Чекісти

Челядь

Ченці, черниці

Червоноармійці

Чорна рада

Чумак

Чумацтво

Шляхта

Шовінізм

Ярмарок

ІСТОРИЧНІ ДІЯЧІ

Апостол Данило Павлович

Бандера Степан

Бестужев-Рюмін Михайло Павлович

Борецький Іов

Боян

Брежнєв Леонід Ілліч

Брюховецький Іван Мартинович

Величко Самійло Васильович

Виговський Іван Остапович

Винниченко Володимир Кирилович

Вишневецький Дмитро Іванович

Володимир Великий (Володимир Святославич)

Володимир Мономах

Волошин Августин

Гонта Іван

Горбачов Михайло Сергійович

Грабянка Григорій Іванович

Грінченко Борис Дмитрович

Грушевський Михайло Сергійович

Данило Романович Галицький

Довбуш Олекса Васильович

Дорошенко Петро Дорофійович

Драгоманов Михайло Петрович

Ігор

Іларіон

Йосиф II

Кармалюк (Кармелюк) Устим Якимович

Катерина II

Кий, Щек, Хорив

Кобилиця Лук'ян

Коновалець Євген

Костомаров Микола Іванович

Котляревський Іван Петрович

Кравчук Леонід Макарович

Кучма Леонід Данилович

Левицький Кость

Ленін (Ульянов) Володимир Ілліч

Мазепа (Мазепа-Калединський) Іван Степанович

Марія Терезія

Махно (Михненко) Нестор Іванович

Мельник Андрій

Многогрішний Дем'ян Ігнатович

Могила Петро Симеонович

Муравйов-Апостол Сергій Іванович

Нестор

Олег Віщий

Олександр II

Ольга

Острянин (Остряниця) Яків

Палій (Гурко) Семен Пилипович

Пестель Павло Іванович

Петлюра Симон Васильович

Петро І

Петровський Григорій Іванович

Петрушевич Євген Омелянович

Полуботок Павло Леонтійович

Раковський Християн Георгійович

Роман Мстиславич

Романови

Рюрик

Сагайдачний (Конашевич-Сагайдачний) Петро Кононович

Самойлович Іван Самійлович

Святослав (Святослав Ігоревич)

Сергєєв (Артем) Федір Андрійович

Сильвестр

Сковорода Григорій Савич

Скоропадський Іван Ілліч

Скоропадський Павло Петрович

Скрипник Микола Олексійович

Смотрицький Мелетій

Сталін (Джугашвілі) Йосиф Віссаріонович

Стецько Ярослав

Тетеря (Моржковський, Мережковський) Павло Іванович

Федоров Іван (Іван Федоров Москвитін)

Фіоль Швайпольт

Франко Іван Якович

Хмельницький Богдан Михайлович

Хмельницький Юрій Богданович

Хрущов Микита Сергійович

Шелест Петро Юхимович

Шухевич Роман (Тарас Чупринка)

Щербицький Володимир Васильович

Ярослав Мудрий

Ярослав Осмомисл (Ярослав Володимирович)

ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ (ДОГОВОРИ, УКАЗИ, ГРАМОТИ, УГОДИ, ЗАКОНИ, ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙ)

Акт проголошення незалежності України

Андрусівське перемир'я 1667 р.

Батуринські статті 1663 р.

Бахчисарайський мирний договір

Березневі статті

Білоцерківський мирний договір

Брестська (Берестейська) унія

Брестський мирний договір між РСФРР і Четверним союзом

Брестський мирний договір між УНР і державами Четверного союзу

Бухарестський мирний договір

Бучацький мирний договір

Варшавська угода 1920 р.

«Вічний мир»

Гадяцький договір («Гадяцька унія»)

Глухівські статті 1669 р.

Декларація Верховної Ради союзних та об'єднаних держав з приводу тимчасового східного кордону Польщі

Декларація (Універсал) про об'єднання УНР і ЗУНР

Декларація прав народів Росії

Декларація про державний суверенітет України

Декларація про утворення СРСР

Декрет Раднаркому «Про продовольчу розверстку»

Договір про воєнний і господарський союз (договірна федерація)

«Договір про злитку»

Договір про утворення СРСР

Договори про поділи Речі Посполитої 1772, 1793, 1795 рр. (Петербурзькі конвенції)

Жалувані грамоти 1654 р.

«Закон про мови»

Зборівський мирний договір

«Книги буття українського народу»

Коломацькі статті 1687 р.

Конституція П. Орлика

Конституція УСРР 1919 р.

Конституція УСРР 1925 р.

Конституція УРСР 1937 р.

Конституція УРСР 1978 р.

Конституція України 1996 р.

Кревська Унія

Куруківська угода

Литовські статути

Люблінська унія

Магдебурзьке право

Маніфест 1775 р.

«Маніфест про скасування кріпосного права»

Маніфест 17 жовтня 1905 р.

Московські статті 1665 р.

Ольшанська угода

Ординації 1638 р.

Пакт про ненапад 1939 р.

Переяславські статті 1659 р.

Постанова «Про українських козаків»

Постанова сейму Речі Посполитої 1573 р.

Постанова ЦК КПРС «Про подолання кольту особи та його наслідків»

Прутський мирний договір

Радянсько-німецький «договір про дружбу і кордон»

Решетилівські статті 1709 р.

Ризький мирний договір 1921 р.

Рішительні пункти 1728 р.

«Руська Правда»

«Руська правда» П. Пестеля

Слободищенський трактат 1660 p.

«Статті для заспокоєння руського народу»

Статут Володимира Мономаха

Указ 1764 р.

Указ Катерини II про введення кріпосного права в Лівобережній і Слобідській Україні

Указ 1876 р. (Емський указ)

Укази про скасування панщини та Інших феодальних повинностей

Ультиматум Раднаркому

Універсал короля Сигізмунда II Августа 1572 р.

Універсали Української Центральної Ради

«Устава на волоки»

Циркуляр 1863 р.

Ясський мирний договір

ІСТОРИЧНІ НАЙМЕНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ

Бессарабія

Брацлавщина

Буковина

Волинь

Галичина

Дике поле

Донбас

Закарпатська Україна (Закарпатська Русь, Закарпаття)

Запоріжжя

Західна Україна

Лівобережна Україна (Лівобережжя)

Південно-Західна Русь

Поділля

Покуття

Правобережна Україна (Правобережжя)

Сарматія

Скіфія

Слобожанщина (Слобідські Україна)

Таврида

Таврика

Таврія

Україна

ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ, ЩО ІСНУВАЛИ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (ДРЕВНІ ДЕРЖАВИ, КНЯЗІВСТВА, РЕСПУБЛІЦІ, СІЧІ)

Античні міста-держави

Боспорське царство

Галицько-Волинське князівство (держава)

Донецько-Криворізька радянська республіка

ЗОУНР (Західна область УНР)

ЗУНР (Західноукраїнська Нарбдна Республіка)

Карпатська Україна

Київська Русь

Князівства

Кримська АРСР

Одеська радянська республіка

Радянська Україна

Русь (Руська земля)

Січ Задунайська

Січ Запорізька (Військо Запорізьке низові)

Січ Нова

Скіфська держава (царство)

Таврійська радянська соціалістична республіка (Радянська соціалістична республіка Тавриди)

Українська Держава (УД)

Українська Народна Республіка (УНР)

УРСР (Українська Радянська Соціалістична Республіка)

Феодоро (Мангупське князівство)

ДЕРЖАВИ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ І ВХОДИЛИ ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Австрія

Велике князівство Литовське

Велике Московське князівство (Московська держава)

Габсбурзька монархія (імперія)

Золота Орда

Кримське ханство

Литовсько-Руська держава

Молдавське князівство

Османська імперія (Оттоманська імперія)

Польща

Радянська Росія (Російська Радянська Республіка)

Республіка Росія

Річ Посполита

Румунія

СНД (Співдружність Незалежних Держав)

СРСР (Союз Радянських Соціалістйчних Республік, Радянський Союз)

Туреччина

Угорщина

Чехословаччина

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ

Антанта

Армія Української Народної Республіки (Армія УНР)

Біла гвардія

Боярська дума

Верховна Рада СРСР

Верховна Рада України

Верховна Рада УРСР

ВКП(б)

Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет (ВЦВК)

Всеукраїнська Надзвичайна Комісія (ВУНК)

Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК)

Всеукрревком (Всеукраїнський революційний комітет)

Генеральний секретаріат (ГС)

Головна руська Рада (ГРР)

Головна Українська Рада (ГУР)

Громади

Громади військові

ГУТАБ

Державна Рада (Держрада)

Директорія Української Народної Республіки

ДКНС (рос. ГКЧП)

Кабінет Міністрів України

Карпатська Січ

КДБ

Кирило-Мефодіївське братство

Колегія «Правління гетьманського Уряду»

Комбіди

Комітети незаможних селян (комнезами)

Комуністична партія України (КПУ)

Кооператйвні організації

КП(б)У

КПРС

КПУ

Легіон українських січових стрільців (УСС)

Ложі

Магістрат

Мала Рада

Малоросійська колегія

Малоросійський приказ

Міністерства

Місцеві державні адміністрації

Міська дума

Наркомати (народні комісаріати)

Народний Рух України (НРУ, Рух)

Народний Секретаріат

Народно-демократична партія України (НДПУ)

Національна Рада (Українська Національна Рада)

НКВС

ОУН (Організація українських націоналістів)

Південне товариство

«Просвіта»

Рада Міністрів

Рада Народних Комісарів (РНК)

Рада Народних Міністрів УНР

Радянська Армія

Ревкоми (революційні комітети)

Революційна українська партія (РУП)

РКП(б)

РСДРП

РСДРП(б)

«Руська трійця»

Сенат

Синєжупанників дивізії

Синод

Сірожупанників дивізія

«Січ»

Січові стрільці

«Сокіл»

Соціал-демократична партія України (об'єднана) (СДПУ(о))

Соціалістична партія України (СПУ)

Союз визволення України (СВУ)

Тимчасовий Уряд Російської республіки

Троїстий союз

ТУП

УГА (Українська Галицька армія)

Українська Гельсінська група (Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод)

Українська Гельсінська спілка (УГС)

Українська головні визвольна рада (УГВР)

Українська демократична партія (УДП)

Українська демократично-радикальна партія (УДРП)

Українська народна партія (УНП)

Українська національно-демократична партія

Українська радикальна партія

Українська радикальна партія (УРП)

Український національний комітет (УНК)

Український соціал-демократичний союз («Спілка»)

УНА (Українська національна армія)

УНДО (Українське національно-демократичне об'єднання)

УПА (Українська повстанська армія)

УПСР

УСДРП

Харківсько-Київське товариство

Центральна Народна Рада (ЦНР, Центральна Рада Народова)

Центральна Рада (ЦР, Українська Центральна Рада)

Центральний Комітет (ЦК) КПРС

Червона Армія (Робітничо-Селянська Червона Армія, РСЧА)

Червона Гвардія

Четверний СОЮЗ

ВІЙНИ. БИТВИ. РЕВОЛЮЦІЇ

Битва на Ворсклі

Битва на р. Калка

Битва на Синіх Водах

Битва під Дорогичином

Битва під Ярославом

Велика Вітчизняна війна (22 червня 1941 р. — 9 травня 1945 р.)

Війна Раднаркому з Центральною Радою (з УНР)

Вітчизняна війна 1812 р.

Гетьманський переворот

Громадянська війні 1918 - 1920 рр.

Грюнвільдська битва

Друга світова війна 1939 - 1945 рр.

Завоювання українських земель у XIV — XV ст.

Інтервенція 1918 — 1919 рр. в Україні

Коліївщина

Кримська війна 1853 - 1856 рр.

Лютнева буржуазно-демократична революція 1917 р.

Міжусобні війни (XI — XII ст.)

Навала військ Бурондая

Навали монголо-татар

Національно-визвольна війна 1648 — 1657 рр.

Окупація Закарпаття фашистською Угорщиною

Перша світова війна 1914 — 1918 рр.

Північна війна 1700 - 1721 рр.

Польсько-турецька війна 1672 р.

Походи українських козаків

Прутський похід 1711 р.

Радянсько-польська війна 1920 р.

Революція 1848 - 1849 рр. в Австрійській імперії

Революція 1905 — 1907 рр. в Російській імперії

Російсько-польська війна 1654 — 1667 рр.

Російсько-турецькі війни XVII — XIX ст.

Селянські війни

Соціалістична революція 1917 р. в Республіці Росія (Російській республіці)

Українська революція 1917 р.

Хотинська війна

Чигиринські походи