Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.)

ПЕРЕДМОВА

I. СТАНОВЛЕННЯ КОМУНІСТИЧНОЇ СПЕЦСЛУЖБИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Вертикаль державної безпеки в системі диктатури більшовицьких вождів (1917-1938 pp.)

ВУЧК у системі відносин між УСРР та РСФРР у 1919 р.

«ВУЧК раскассировать...»: до історії боротьби Ф. Дзаржинського із самостійністю» ВУЧК

II. СТРУКТУРА ТА КАДРОВИЙ СКЛАД ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В 1920-1940 pp.

Харківська губернська надзвичайна комісія восени 1921 p.: структура, діяльність, особовий склад

Реформа каральних органів УСРР (1930-1934 pp.): причини, передумови, юридичний зміст, наслідки

Особливості підготовки кадрів органів державної безпеки України в 1920-х — на початку 1940-х pp.

Кадрові зміни в НКВС Кримської АРСР у 1939-1940 pp.

III. ОРГАНИ ДЕРЖБЕЗПЕКИ В УМОВАХ СТАЛІНСЬКОЇ ДИКТАТУРИ

Репресивні заходи ДПУ УСРР проти «колишніх куркулів» [1931-1936 pp.]

Застосування органами державної безпеки УРСР методів морального та фізичного впливу на підслідних у період «Великого терору» в Україні

IV. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ У ЛІКВІДАЦІЇ ЦЕРКВИ

«...Церковну політику розвалу повинна вести ВНК...»: релігійний напрямок діяльності органів державної безпеки в Україні (1920—1930-ті pp.)

Технологія боротьби з Церквою (1920 - початок 1950-х pp.): «чекістський» сегмент

Діяльність ДПУ та НКВС РСФРР на розкол РПЦ у Кримській АСРР (1922-1923 pp.)

V. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ У РОКИ «ХРУЩОВСЬКОЇ ВІДЛИГИ»

Реформування органів держбезпеки УРСР у 1950 - першій половині 1960-х pp.

Органи державної безпеки у процесі реабілітації репресованих громадин у другій половині 1950-ті pp. (на матеріалах Криму)

VI. ІСТОРІЯ РАДЯНСЬКОЇ СПЕЦСЛУЖБИ В ОСОБАХ

Уособлення чекізму: до історичної оцінки М. І. Лациса

Всеволод Балицький: доля спецслужби крізь долю її керівника

VII. ДОКУМЕНТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Політико-економічне життя подільського села 1920-1930-х pp. крізь призму документів органів державної безпеки

Оперативні матеріали органів державної безпеки 1920-1930-х pp., як джерело до історії реабілітації жертв політичних репресій

Польська освіта в УСРР за документами органів державної безпеки: від інституалізації до ліквідації (1920 — 1930-ті pp.)