Практичний довідник

ПЕРЕДМОВА

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

КИЇВСЬКА РУСЬ

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (друга половина XIV — перша половина XVI ст.)

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ В УКРАЇНІ другої половини XVI — першої половини XVII ст.

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ в середині XVII ст.

ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVII ст.

РОЗДІЛ ГЕТЬМАНЩИНИ І БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в другій половині XVIII ст.

ЛІКВІДАЦІЯ РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в кінці XVIII - першій половині XIX ст.

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в кінці XVIII — першій половині XIX ст.

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА в другій половині XIX ст.

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині XIX ст.

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНА на початку XX ст.

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1918 рр.)

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНА У БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1918-1920 рр.)

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УСРР У ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 рр.)

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ (1929-1938 рр.)

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1939-1945 pp.)

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю 

УКРАЇНА В ПЕРШОМУ ПОВОЄННОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ (1946-1955 рр.)

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1956-1964 рр.)

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991 рр.)

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991-1994 рр.)

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

УКРАЇНА В СУЧАСНУ ДОБУ (1994-2010 рр.)

Робота з історичними джерелами

Тестові завдання для самоконтролю

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

Відповіді до завдань для самоконтролюПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.