Козацький міф - Історія та націєтворення в епоху імперій

Додаток

Козацькі родини Стародубщини

Безбородьки

Канцлер Російської імперії Олександр Безбородько (1747-1799) мав широкі родинні зв'язки у колишньому Гетьманаті. Він був дядьком графа Василя Кочубея, міністра внутрішніх справ Російської імперії (1819-1825), і Настасії Бакуринської, дружини Михайла Миклашевського. Його брат Ілля Безбородько одружився з Ганною Ширай. Саме в їхньому маєтку у Гриневі близько 1828 року було знайдено один з перших списків «Історії русів».

Бороздни

Петро Бороздна (1765-1820), майор у відставці, маршалок дворянства Новозибківського повіту і дописувач «Вестника Европы», правнук Івана Бороздни і онук Антона Крижановського, двох старшин, які фігурують в «Історії русів». Сини Петра Бороздни Василь та Іван публікували свої літературні твори. Ще один син Микола, майбутній смоленський губернатор, взяв шлюб з дівчиною з роду Миклашевських. Донька Петра Бороздни Уляна була дружиною Степана Ширая.

Лашкевичі

Іван Лашкевич (1765-1822), відставний секунд-майор, випускник Московського університету, перекладав з англійської, був правнуком Гната Галагана і онуком Григорія Галагана, прилуцьких полковників, виведених в «Історії русів». Його дружина Настасія Милорадович була правнучкою Павла Полуботка, одного з головних персонажів «Історії русів». Лашкевич був сусідом Миклашевських і Шираїв.

Миклашевські

Михайло Миклашевський (1757-1847), колишній генерал-губернатор і сенатор, правнук стародубського полковника Михайла Миклашевського, виведеного в «Історії русів» з особливою повагою. Саме в його маєтку Олександр фон Бріген восени 1825 року бачив рукопис «Історії русів» і зібрав відомості про «історію Худорби». Миклашевські були пошлюблені з Безбородьками, Борозднами і Шираями.

Радкевичі

Яків Радкевич (1763-1830), учитель історії у стародубському повітовому училищі, був вірогідним власником списку російського перекладу «Літопису Малоросії» Жана-Бенуа Шерера, що його використовував автор «Історії русів». Він був знайомий з Михайлом Миклашевським і Петром Бороздною. Породичався з родиною Занковських, яка мала широкі зв’язки у Стародубському полку. Шурин Радкевича Андрій Занковський служив в Олександра Безбородька і був пов’язаний шлюбом з Миклашевськими. Брат другої дружини Занковського Михайло Лишень взяв за дружину дівчину з роду Шираїв.

Шираї

Степан Ширай (1761-1841), генерал у відставці, предводитель чернігівського дворянства, відомий популяризатор «Історії русів». Ширай був онуком Василя Гудовича, виведеного в «Історії русів» у дуже позитивному ключі. Був пов’язаний з Миклашевськими, Галецькими і Скорупами, предки яких фігурують в «Історії русів». Через двоюрідну сестру Ганну Ширай-Безбородько був пов’язаний з Безбородьками. Зять Петра Бороздни.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст