НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА В РОКИ ВИЗРІВАННЯ ПЕРЕДУМОВ І ТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ

Великодержавна політика царського самодержавства зумовила піднесення українського національного руху в Росії. На початку XX ст. він остаточно перейшов у свою політичну стадію і характеризувався активною боротьбою українців за свої як культурні, так і політичні права. З виникненням українських партій розв'язання національного питання в Росії пов'язується з вирішенням глобальних політичних проблем: ліквідація самодержавства, встановлення парламентського ладу, проголошення широких демократичних свобод тощо.

Український національний рух у Росії розвивався на основі двох концептуальних підходів до вирішення перспектив державності України: автономії України в складі демократизованої Росії та створення самостійної української державності, хоча в той час автономно-федералістична ідея набула поширення серед українства.

Можливість національного розвитку українців Австро-Угорщини, незважаючи на її конституційний устрій, також була обмежена. Тому західні українці наприкінці XIX — на початку XX ст. вели рішучу боротьбу за використання української мови в державних та урядових інституціях, за поширення українського шкільництва, активно відстоювали вимогу забезпечення української державності і посилення свого впливу на державне життя.

Хоча серед українців як Росії, так і Австро-Угорщини було різне розуміння проблем державності, її перспектив і шляхів досягнення, український національний рух наприкінці XIX — на початку XX ст., попри певні недоліки і внутрішні суперечності, став однією з найпомітніших ланок у довгому ланцюгу драматичних змагань українського народу за своє національне визначення. Він став одним із яскравих доказів помітного поступу відродження України.