Новий довідник історії України

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

§1. Первісне людське стадо

§2. Родовий лад на території сучасної України

§3. Кочові народи на теренах України в давнину. Боротьба проти монголо-татарської навали (XII—XIII ст.)

§4. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї

§5. Слов'яни в давнину

§6. Відомості про слов'ян у давніх писемних джерелах

§7. Велике переселення народів. Його вплив на формування слов’янського етносу

§8. Перші державні утворення східних слов’ян

Київська Русь

§9. Виникнення та розвиток Київської Русі

§10. Розквіт Київської Русі

§11. Політична роздрібненість Київської Русі

§12. Культура Київської Русі

§13. Історичне значення Київської Русі

Монголо-татарська навала на українські землі

§14.Утворення Монгольської держави

§15. Походи Чингізхана

§ 16. Навала хана Батия на Русь

§17. Причини поразки народів Русі

Галицько-Волинська держава

§18. Галицьке і Волинське князівства напередодні об єднання

§19. Піднесення Галицько-Волинської держави

§20.Занепад Галицько-Волинської держави

Українські землі під владою іноземних держав у XIV-XVI ст.

§21. Литовська експансія на Україну

§22. Польська експансія на Україну

§23. Початок об'єднання Польщі та Литви в єдину державу

§24. Боротьба московських князів за спадщину Київської Русі

§25. Північне Причорномор'я та Крим під владою іноземних держав

§26. Культура України XIV — початку XVI ст.

§27. Люблінська унія

§28. Берестейська церковна унія

§29.Українські землі під владою Польщі

§30. Формування українського козацтва

Боротьба українського народу проти іноземних поневолювачів (кінець XVI — перша половина XVII ст.)

§31.Селянсько-козацькі повстання

§32.Українське козацтво в першій чверті XVII ст.

§33. Національно-визвольні повстання українського народу 20—30-х pp. XVII ст.

§34. Підсумки козацько-селянської боротьби

§35. Культура України у XVI — першій половині XVII ст.

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА XVII - ПОЧАТОК XX ст.)

Національно-визвольна війна українського народу проти польського панування 1648-1657 pp.

§36. Внутрішнє становище України 1648 року

§37.Основні події Національно-визвольної війни в 1648-1657 pp.

§38. Внутрішнє й зовнішнє політичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 року

§39. Політичні події 1654 року

§40. Українська козацька держава Богдана Хмельницького

§41. Воєнні дії 1654—1657 pp.

§42. Гетьманування Івана Виговського

§43. Гетьманування Юрія Хмельницького

§44. Гетьман Правобережної України Павло Тетеря

§45. Гетьманування Івана Брюховецького на Лівобережжі

§46. Гетьман Правобережжя Петро Дорошенко

§47. Правління Дем'яна Многогрішного на Лівобережжі

§48. Гетьман усієї України Іван Самойлович

§49. Останнє гетьманування Юрія Хмельницького

§50. Підпорядкування української церкви московському патріархові

§51. Україна в мирних угодах сусідніх країн

§52. Кінець Руїни. Коломацька рада

§54. Воєнні дії Росії проти Туреччини й Кримського ханства наприкінці XVII ст.

§55. Лівобережний гетьман Іван Мазепа

§56. Правобережжя та західноукраїнські землі під владою Речі Посполитої

Україна в роки Північної війни 1700—1721 pp.

§57. Початок війни

§58. Перехід І. Мазепи на бік Швеції

§59. Царський терор в Україні

§60. Полтавська битва та її наслідки для України

§61. Перша хвиля української еміграції

§62. Похід Пилипа Орлика на Правобережжя

§63. Прутський похід Петра І

§64. Спроби Пилипа Орлика утворити в Європі антимосковські коаліції

§65. Діяльність в еміграції Григорія Орлика

§66. Гетьман Іван Скоропадський

Ліквідація автономії України

§67. Московська держава на початку XVIII ст.

§68. Перша Малоросійська колегія

§69. Гетьманування Данила Апостола

§70. Правління гетьманського уряду

§71. Кодекс «Права, за якими судиться малоросійський народ»

§72. Кирило Розумовський

§73. Антиукраїнська політика уряду Катерини II

§74. Російсько-турецькі війни

§75. Запорізька Січ у період Руїни

§76. Чортомлицька (Стара) Січ

§77. Зруйнування Січі

§78. Відновлення Запорізької Січі

§79. Задунайська Січ

§80. Катеринославське козацтво

§81. Чорноморське та Кубанське козацтва

§82. Азовське козацьке військо

Українські землі під владою Речі Посполитої у XVIII ст.

§83. Посилення національного й соціального гніту на території Правобережної України та на західноукраїнських землях

§84. Форми народного протесту проти іноземних гнобителів і гніту

§85. Гайдамацький рух

§86. Опришківський рух

§87. Коліївщина

Загарбання земель Речі Посполитої Росією та Австрією

§88. Поділи Польщі та Великого князівства Литовського

§89. Правобережжя України в складі Російської імперії

Українські землі після поділів Речі Посполитої (кінець XVIII — початок XIX ст.)

§90. Зміни в адміністративно-територіальному та суспільно-політичному житті України

§91. Україна у війнах Наполеона

Наддніпрянська Україна в першій половині XIX ст.

§92.Соціально-економічний стан

§93. Джерела українського національного відродження

Західноукраїнські землі в першій половині XIX ст.

§94. Економічний стан

§95.Український національно-визвольний рух

Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

§96. Реформи 60—70-х pp. XIX ст. в Україні

§97. Український національно-визвольний рух на території Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.

Український національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

§98. Адміністративні зміни на території Австрійської імперії

§99. Політичний рух на західноукраїнських землях

§100. Формування політичних партій на західноукраїнських землях

Наддніпрянська Україна наприкінці XIX — на початку XX ст.

§101. Економічний розвиток

§102. Створення українських політичних партій

§103. Україна в роки Російської буржуазно-демократичної революції 1905—1907 pp.

Західноукраїнські землі на початку XX ст.

§104. Соціально-економічний розвиток та політичне становище

§105. Наростання українського національно-визвольного руху

Наддніпрянська Україна в 1907—1914 pp.

§106. Столипінська політична реакція

Україна в Першій світовій війні

§107. Воєнні дії на території України

§108. Суспільно-політичний рух в Україні в роки Першої світової війни

§109. Культура України на початку XX ст.

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

§110. Економічна та політична криза в Російській та Австро-Угорській імперіях

§ 111. Доба Центральної Ради

§112. Україна в роки громадянської війни

§113. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 pp.)

§114. Культура й духовне життя українського народу в роки непу

§115. Радянська модернізація України (1929—1938 pp.)

§116. Колективізація

§117. Сталінський терор в Україні в 30-х pp. XX ст.

§118. Стан культури в Україні в 30-ті pp. XX ст.

Західноукраїнські землі в 1921—1938 pp.

§119. Українські землі у складі Польщі

§120.Українські землі під владою Румунії

§121. Українські землі у складі Чехословаччини

§122. Встановлення радянської влади в Західній Україні

Друга світова війна

§123. Воєнні дії на території СРСР

§124. Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни

§125. Визволення України від німецько-фашистських загарбників

§124. Внесок працівників тилу України в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни

§127. Українська наука та культура в роки війни

Україна в повоєнні роки

§128. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — на початку 1950-х pp.

§129. Суспільно-політичне життя України в другій половині 40-х — на початку 50-х pp.

Період «відлиги»

§130. Україна в умовах десталінізації (1956—1964 pp.)

§131. Процеси десталінізації та лібералізації в українській культурі

§132. Стан економіки України наприкінці 50-х - у першій половині 60-х pp.

§133. Ідеологізація суспільного життя та розвиток науки в другій половині 50-х — першій половині 60-х pp.

§134. Україна в умовах згортання політичних реформ М. Хрущова

Період «застою» в Україні. Дисидентський рух

§135. Зародження дисидентського руху в Україні

§136. Політико-ідеологічна криза системи. Неосталінізм та Україна (1965—1985 pp.)

§137. Особливості опозиційного руху в Україні в 60-80-х pp.

§138. Боротьба українських дисидентів проти панівного режиму

§139. Наростання економічної кризи. Особливості індустріального розвитку України

§140. Соціальний розвиток України. Життєвий рівень населення

§141. Наростання кризових явищ в освіті, науці та культурі

§142. Кризові явища в соціально-економічному, політичному та культурному житті України (друга половина 60-х — середина 80-х pp.)

Роки перебудови

§143. Розпад СРСР. Україна та СНД

§144. Культурний та науковий розвиток України

Словник історичних термінів

Персоналії