Нариси воєнно-політичної історії України

ПЕРЕДМОВА

ВОЄННІ ПЕРЕМОГИ ДОБИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

УКРАЇНЦІ В БИТВАХ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (ХІV – ПОЧАТОК ХVІ СТ.)

БОРОТЬБА З ТАТАРСЬКИМИ НАПАДАМИ: ВІД ОЛЬШАНИЦІ ДО ОХМАТОВА

КНЯЗЬ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ ОСТРОЗЬКИЙ ЯК ПОЛКОВОДЕЦЬ

ПОВСТАНЕЦЬ ЧИ ДЕРЖАВНИК. МІФІЧНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ СЕМЕРІЙ НАЛИВАЙКО

ВІЙСЬКОВІ ПОХОДИ ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ЧАС СМОЛЕНСЬКОЇ ВІЙНИ (1632-1634 РР.)

ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕТЬМАНА Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

КОНОТОПСЬКА БИТВА 1659 РОКУ

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЗБРОЇ У ЛЮБАРО-ЧУДНІВСЬКІЙ КАМПАНІЇ 1660 Р.

НАСЛІДКИ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ: ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ МОМЕНТИ (ПЕРЕВОЛОЧНА 1709 РОКУ)

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО У ВОГНІ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ

НА ЗАХИСТІ ЗУНР: ГАЛИЦЬКА АРМІЯ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСКІЙ ВІЙНІ (ЛИСТОПАД 1918 - ЛИПЕНЬ 1919 РР.)

ЧЕРВОНА АРМІЯ В БОЯХ І РАДЯНСЬКИЙ РУХ ОПОРУ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ТАЄМНИЙ ФРОНТ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: РОЗВІДУВАЛЬНА Й КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ (1939–1945 РР.)

ЗБРОЙНИЙ ОПІР УПА І НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ ГІТЛЕРІВСЬКОМУ ОКУПАЦІЙНОМУ РЕЖИМОВІ (1943-1944 РР.)

УПА ТА ЗБРОЙНЕ ПІДПІЛЛЯ ОУН(Б) НА ВОЛИНІ ТА ПОЛІССІ В 1944 - 1954 РР.