"Русь" - "Мала Русь" - "Україна"

ДОДАТОК 9. П’єр Шевальє. Історія війни козаків проти Польщі

Стор. 23.

Козаки... це були добровольці з окраїн Русі, Волині, Поділля та інших провінцій Польщі...

Стор. 24.

Король Стефан Баторій, якому Польща завдячує багатьма хорошими законами, розуміючи, наскільки ці волоцюги можуть прислужитися йому щодо охорони кордонів Русі та Поділля, яким завжди загрожували напади татар, створив з козаків військо.

Стор. 26.

1596 р. король Сігізмунд Третій після скарги султана заборонив козакам провадити свої звичні походи на Чорне море, і вони справді припинили їх; але натомість козаки кинулися тоді на Русь та Литву.

Стор. 30.

Через два роки татари рушили походом, зайшовши дуже далеко в глибину України і пограбувавши Переяславщину, Корсуньщину та околиці Вишнівця, до яких вони перед реформою козацького війська звичайно не наближалися.

...козаки — це тільки військо, а не народ, як багато дехто думав.

Стор. 32.

Козаки теж набрані і завербовані з Русі, Волині та Подолії, вони мають багато вольностей та привілеїв, вони так само зобов’язані вирушати туди, куди їм скомандують...

Пороги — це руський термін, який означає кам’яні скелі... Ось причина, яка заважає судноплавству і позбавляє Україну можливості збагачуватися.

Стор. 38.

Країна, де мешкають козаки, зветься Україною, що означає окраїна. Це вся територія, що простяглася поза Волинню та Поділлям і яка входить до складу Київського та Брацлавського воєводства...

Україна с дуже родючою країною, так само як Русь та Поділля.

Стор. 42-43.

Головні ріки — це Дніпро, або Борисфен, Буг, Дністер, або Тірас (що тече вздовж кордону Валахії), Десна, Рось, Горинь, Случ, Стир і багато інших менших річок та проток, велика кількість яких свідчить про добру якість грунту.

Найвидатніші міста та фортеці, які займають козаки, — це Київ, центр воєводства і митрополії грецької церкви, Біла Церква, Корсунь, Костянтинів, Бар, Черкаси, Чигирин, Кодак, Ямполь над Дністром, Брацлав над Бугом — центр воєводства, Вінниця, Умань, Чернігів, Переяслав, Лубни, Паволоч, Фастів.

Стор. 86-87.

Отож, вступивши до Білої Церкви, він притих, а тим часом Кривоніс, другий козацький ватажок... пустошив Русь та Поділля...

Князь Ієремія Михайло Вишневецький вирушив із-за Дніпра на прикордоння Русі з кількома загонами, до яких приєдналися загони київського воєводи Януша Тишкевича і полк гвардії покійного короля... інакше Кривоніс був би вдерся всередину королівства разом з цією юрбою руських...

Стор. 90.

Козаки, залишивши Львів, подалися під Замостя... це місто було на той час єдиним захистом руської шляхти, вигнаної з своїх земель повсталими селянами.

Стор. 102-103.

Хмельницькому навіть удалося увійти в місто Зборів і там досхочу надивитися, що собою уявляло польське військо.

Тільки-но поляки вийшли з великої тіснини між мостами та греблею на близьких болотах і почали шикуватися до бою, як несподівано вдарили на них козаки з татарами.

...при цьому загинув Оссолінський з багатьма шляхтичами з Руського воєводства.

Стор. 116.

Бог виявився прихильним до поляків як на Русі, так і в Литві, де він, як кажуть, своєю рукою витягнув обидва польські війська з небезпеки, в якій вони, за всіма людськими припущеннями, мали 6 загинути.

Стор. 127.

Турецькі міністри запевнили Хмельницького щодо покровительства султана, а також обіцяли, шо Оттоманська імперія дасть йому Русь у ленне володіння.

Стор.130.

Тим часом на Україні з шляхтою поводилися так погано, начебто війна ще тривала.

Стор. 167-168.

Тим часом Хмельницький грішми втихомирив хана і визволився з його рук; він повернувся на Україну, щоб заспокоїти дух народу, який був дуже збурений останньою поразкою та його відсутністю.

Стор.170.

...що на випадок, коли б доля вперто підтримувала поляків, вони б змогли б знайти притулок на турецькій землі, де жили б вільніше та легше, ніж на Русі, і що в цій справі же написано до сілітрійського паші.

Стор. 171.

...пошесть забрала у цвіті літ князя Михайла Корибута-Вишневецького, який дав доказ надзвичайної хоробрості і діяльності протягом усієї війни, що позбавила його прибутків з усіх його маєтків, розташованих на Україні.

Текст подано заи П’єр Шевальє. Історія війни козаків проти Польщі. - К., 1993.