Історія України курс лекцій. Українські землі в складі Російської та Австро-Угорської імперій (XIX – поч. ХХ ст.)

З кінця XVIII і до початку XX ст., майже 150 років українські землі перебували у складі двох імперій – Російської і Австро-Угорської. Обидві імперії – це був конгломерат з етнічно і культурно різних народів. В імперіях панувала необмежена централізована політична влада імператора, який не брав до уваги поглядів і бажань підлеглих. Від них вимагали абсолютної покори і вірності. Це був їх політичний, моральний і релігійний обов’язок. Покора народу, стабільність і загальний порядок в імперіях підтримувалися з допомогою великої армії, поліції і бюрократичного апарату. І хоч обидві імперії були тюрмою для українського народу, а їх соціально-економічна політика практично була однаковою – колоніальною, проте в політичному, соціально-економічною та культурному розвитку східно- й західноукраїнських земель були свої особливості. Умови для політичного і національно-культурного розвою на українських землях під владою Австро-Угорщини були значно сприятливішими, особливо в кінці XIX – на поч. XX ст.

Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії

Суспільно-політичні рухи в Україні: декабристи, Кирило-Мефодіївське братство

Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Австро-Угорщини

Суспільно-політичний рух у Західній Україні – Руська Трійця, „Просвіта”, НТШ

Українські землі в роки Першої російської революції та світової війни