Крим: шлях крізь віки

Вступне слово

Загальні питання

Як особливості фізичної географії Криму впливали на його історичний розвиток?

Чи можна стверджувати, що історія України починається з Криму?

Яке місце посів Крим в історії людства?

Що мають на увазі, коли говорять про культурно-цивілізаційну своєрідність Криму?

Київ і Крим за доби Відродження: чужі світи, антагоністи чи партнери?

Як Великі географічні відкриття стали економічно-цивілізаційним рубіконом Криму й України?

Які історичні назви мав Кримський півострів?

Як відображали Крим на стародавніх картах?

Які сучасні етноси утворилися на Кримському півострові?

Якими мовами розмовляло й писало населення на Кримському півострові?

Як відбувалися процеси етнічної взаємодії у Криму?

Що означає статус корінного народу?

Які держави існували на території Кримського півострова у давнину?

Чому, попри вигідне географічне положення на перехресті цивілізацій, у Криму існувало мало самостійних та економічно потужних держав?

Скільки разів Росія анексувала Крим?

Як і за рахунок яких факторів населення Криму стало переважно російським?

Скільки референдумів відбулося на території Криму у ХХ-ХХІ ст.?

Чим цікава давня історія «Артеку»?

Що являє собою «Артек» за новітньої доби?

Яку роль відіграв Крим у житті українських істориків?

Що являє собою культурна спадщина Криму?

Яке місце займав Крим в науковому ландшафті України?

Крізь віки

Що нам відомо про перших мешканців Криму?

Хто населяв Крим в античну добу?

Хто такі греки Криму та яка їх історична доля?

Ким і коли були засновані перші держави на території Криму і якими були особливості їх розвитку?

Яким чином Велике переселення народів вплинуло на етнополітичну ситуацію на Кримському півострові?

Що являли собою візантійські володіння на Кримському півострові?

Яке місце відігравав Крим у міжнародній діяльності держави Русь?

Яку роль відіграв кримський фактор у хрещенні Русі-України?

Що нам відомо про давньоруське Тмутараканське князівство?

Які наслідки мала генуезька колонізація у Криму?

Які наслідки принесла османська работоргівля для Кримського півострова?

Які османські володіння існували на Кримському півострові?

Що призвело до утворення Кримського ханату?

Яким був державний устрій Кримського ханату?

Яким було становище Кримського ханату в Османській імперії?

У чому полягали причини тривалого існування Кримського ханату?

Чи існували аутентичні портрети кримських ханів? (До портретної галереї кримських ханів)

Що спричиняло людоловські набіги Кримського ханату на сусідні території?

Як відбувалися татарські напади на українські землі?

Коли між українськими козаками і кримськими татарами було підписано першу союзну угоду?

Яку роль відіграли кримські татари в подіях революції українського народу середини XVII ст.?

Коли і як кримськотатарські прапори потрапили до колекції Військового музею у Стокгольмі?

Що відомо про участь кримських татар у війні Війська Запорозького з Російською державою 1658-1659 рр. і, зокрема, у битві під Конотопом 1659 р.?

Якими були стосунки гетьмана Юрія Хмельницького з Кримом і чому не відбувся українсько-кримський союз кінця 1660 — початку 1661-го р.?

Чому таким нетривалим був протекторат Кримського ханства над гетьманом Степаном Опарою?

Яким був українсько-татарський союз за гетьманування Петра Суховієнка?

Як кримські хани впливали на політику Української козацької держави в 1670 — на початку 1680-х рр.?

Де й коли існувала так звана Ханська Україна?

Чи відомі приклади мирних взаємин українського населення із мешканцями Кримського ханства у часи російсько-турецьких війн?

У чому суть угоди про дружбу і братерство, укладеної Петром Іваненком з Кримом у 1692 р.?

Чому московські царі перестали платити данину Кримському ханству на початку XVIII ст.?

Відколи Росія почала завойовувати Крим?

Яку участь брали запорожці у завоюванні Криму Росією?

Що нам відомо про участь у завоюванні та колонізації Криму полковника й адміністратора Опанаса Ковпака?

Які причини та найближчі наслідки мала депортація греків із Кримського ханату 1778 р.?

Як відбувалася адміністративна інкорпорація Криму до Російської імперії?

Як відбувалася легітимація завоювання Криму Російською імперією на початку 1770-х рр.?

Яка доля спіткала останнього кримського хана?

Хто став власником найбільш родючих земель півострова?

Чим відзначилася козацька флотилія на службі Російській імперії?

Як в Ахтіярській затоці постав Севастополь?

Наскільки резонансними були виселення кримських татар із Російської імперії як контингенту для неї «шкідливого»?

Як змінився національний склад населення Криму за півстоліття після ліквідації ханату?

Що являла собою економіка Криму в першій половині ХІХ ст.?

Що ми знаємо про участь українців у Кримській війні 1853-1856 рр.?

Яким був життєвий рівень населення України за часів Кримської війни?

Як зображували Кримську війну 1853-1856 рр. митці другої половини ХІХ ст.?

Чому Кримська війна 1853-1856 рр. стала явищем міжнародного суспільного життя?

Чому першою в Україні можна вважати британську залізницю Балаклава-Севастополь?

Як був представлений Крим у Державній думі Російської імперії (1906-1917 рр.)?

Чому введений до ладу під час Великої війни флагман Чорноморського флоту отримав назву «Императрица Марія»?

Що спільне та відмінне в українському і кримськотатарському національних рухах у 1917 р.?

Коли й ким було ухвалено першу в історії Криму конституцію?

Яким був етнодемографічний стан населення Криму в 1917-1921 рр.?

Чи робила Українська Народна Республіка доби Центральної Ради спроби включити Кримський півострів до складу України?

Як Дмитро Донцов інтерпретував «кримське питання» в 1918 р.?

Як вирішувалося кримське питання у ході українсько-російських мирних переговорів 1918 р.?

Чому гетьман Павло Скоропадський улітку 1918 р. вдався до економічної блокади Криму?

Яка доля спіткала перший прапор українського флоту 1918 р.?

Як вирішувалося питання про автономію Криму у складі Української Держави восени 1918 р.?

Чи багато кому відомо, що в 1918 р. Крим міг стати частиною Німецької імперії з ініціативи місцевого населення?

За яких обставин було створено Кримську Соціалістичну Радянську Республіку?

Якою ціною дісталося взяття Перекопу в листопаді 1920 р.?

Що спричинило голод 1921-1923 рр. у Криму?

Якими були наслідки червоного терору в Криму 1920-1921 рр.?

Як здійснювалася політика коренізації в Криму?

Кримська автономія 1920-1930-х рр.: національна чи територіальна?

Під тиском яких політичних та ідеологічних настанов відбувалися зміни адміністративно-територіального устрою Криму за радянських часів?

Коли і як виникла ідея єврейської автономії в Криму?

Як проводилася колективізація сільського господарства у Кримській АРСР?

Як відбувалася індустріалізація Криму 1928-1938 рр.?

Якими були наслідки терору проти кримськотатарської інтелігенції (1928-1930 рр.)?

Що нам відомо про Великий терор у Криму (1937-1938 рр.)?

Як проходили оборонні бої Червоної армії у 1941-1942 рр. на Кримському півострові?

Чи діяли під час Другої світової війни у Криму підпільні структури ОУН?

У чому полягала специфіка партизанського руху в Криму?

Чи мав колабораціонізм у Криму якісь унікальні риси?

У ході яких операцій Кримський півострів було визволено від німецько-румунських окупантів?

Як діяв Чорноморський флот ВМФ СРСР під час війни?

Яким чином відбувалася депортація народів Криму у часи Другої світової війни?

Як депортували кримських татар у 1944 р.?

Яких втрат зазнали кримські татари в роки Другої світової війни?

Які соціальні, економічні, етноконфесійні та політичні наслідки мала війна для кримського соціуму?

У чому полягають міжнародне значення та актуальність уроків Кримської конференції 1945 р. для України?

Як жили кримські татари в місцях поселення після депортації?

Як змінювався національний склад населення Криму у другій половині ХХ ст.?

Чому виник міф про «царський подарунок» Микити Хрущова?

Як відбувалася інтеграція Кримської області до складу УРСР?

Що собою являла українізація Криму в 1950-х рр.?

Що собою являв кримськотатарський національний рух у 1950-1980-х рр.?

Які наслідки мало створення кримської автономії у складі України?

Якою була ситуація з викладанням мови та історії України в навчальних закладах Автономної Республіки Крим за роки української незалежності?

Що зробила Україна у справі відновлення історичної справедливості щодо репресованих народів?

Як відбувалася адаптація кримськотатарського населення у Криму?

Яке значення мало кримське питання для становлення та розвитку українсько-російських відносин у 1991-2014 рр.?

Які інтереси переслідувала Російська Федерація, анексувавши Автономну Республіку Крим?

Як кримська криза лютого — березня 2014 р. вплинула на європейську та глобальну безпеку?

Якою є позиція міжнародного співтовариства щодо анексії Криму Російською Федерацією?

Як формувалися позиції ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу, Ради Європи, СНД, НАТО щодо кримської проблеми?

Який міжнародно-правовий потенціал має Україна для боротьби за повернення контролю над Кримом?

Додатки

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА