Частина І

СТАРОДАВНЯ І СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЧАСТИНИ І

Завдання 1-25 мають по 4 варіанти відповідей. У кожному зав данні — лише одна правильна відповідь. Оберіть її та позначте відповідною літерою у клітинці.

Як називається найдавніша епоха в історії людства?

A) бронзовий вік;

Б) енеоліт;

B) кам'яний вік;

Г) середні віки.

На які періоди поділяється кам'яний вік?

A) палеозой, мезозой, кайнозой;

Б) палеоліт, мезоліт, неоліт;

B) фетишизм, анімізм, магія;

Г) крито-мікенський, архаїчний, класичний.

Який метал стародавні люди почали використовувати найпершим у своїй історії?

A) цинк;

Б) алюміній;

B) мідь;

Г) платину.

Яке з цих міст не належало до античних міст-держав Північного Причорномор'я?

A) Мелітополь;

Б) Tip;

B) Ольвія;

Г) Херсонес.

Яка з цих теорій пояснює походження слов'ян?

A) київська;

Б) автохтонна;

B) козацька;

Г) панславізму.

Як називався бог сонця і світла у стародавніх східних слов'ян?

A) Перун;

Б) Стрибог;

B) Ярило;

Г) Даждьбог.

Яке місто було центром Давньоруської держави?

A) Харків;

Б) Одеса; | |

B) Полтава;

Г) Київ.

Хто був першим князем Київської Русі?

A) Олег; Б) Ігор;

B) Святослав;

Г) Володимир.

Коли було підписано перший міжнародний договір Київської Русі?

A) 860 p.;

Б) 907 p.;

B) 944 p.;

Г) 988 p.

Коли було здійснено хрещення Русі?

A) 980 p.;

Б) 988 p.;

B) 992 p.;

Г) 998 p.

Який князь здійснив хрещення Русі?

A) Олег;

Б) Ігор;

B) Святослав;

Г) Володимир.

Який із цих київських князів отримав прізвисько «Мудрий»?

A) Олег;

Б) Ігор;

B) Святослав;

Г) Ярослав.

Коли вперше згадується термін «Україна»?

A) 882 p.;

Б) 1015 p.;

B) 1125 p.;

Г) 1187 р.

Яка з цих земель не входила до складу Галицько-Волинського князівства?

A) Буковина;

Б) Поділля;

B) Холмщина;

Г) Закарпаття.

Як називалися невільні люди в період Київської Русі?

A) старці градські;

Б) нарочиті мужі;

B) холопи;

Г) смерди.

Хто створив слов'янську азбуку?

A) Володимир Мономах;

Б) Кирило і Мефодій;

B) Нестор Літописець;

Г) Алімпій.

Яка галузь економіки була провідною в період Київської Русі?

A) землеробство;

Б) металургія;

B) бджільництво;

Г) каменярство.

Яке князівство було найсильнішим у період феодального роздроблення на Південно-Західній Русі?

A) Переяславське;

Б) Галицько-Волинське;

B) Чернігівське;

Г) Сіверське.

Який кочовий народ встановив свою владу над Руссю, відому як «іго»?

A) скіфи;

Б) сармати;

B) монголо-татари;

Г) алани.

Що таке «ярлик»?

A) данина;

Б) гроші;

B) грамота на князювання;

Г) підрозділ війська.

Коли було укладено Городельську унію?

A) 1362 p.;

Б) 1387 р.;

B) 1413 p.;

Г) 1569 p.

Коли вперше в документах згадуються українські козаки?

A) 1240 p.;

Б) 1489 р.;

B) 1591 p.;

Г) 1615 p.

Яке місто було столицею Кримського улусу до середини XIV ст.?

A) Крим-Солхат;

Б) Бахчисарай;

B) Кафа;

Г) Гевлев.

Як називалася посада військового керівника Запорозької Січі?

A) осавул;

Б) полковник;

B) начальник;

Г) кошовий отаман.

Хто з козацьких ватажків вперше організував городові полки?

A) М. Дорошенко;

Б) П. Сагайдачний;

B) С Кішка;

Г) П. Бут.

У завданнях 26-30 до кожного з 4 завдань, позначених буквами, оберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть до таблиці цифри обраних відповідей,

Встановіть відповідність між прізвищами історичних осіб та подіями, активними учасниками яких вони були,

A) Володимир Великий

1) перший міст через Дніпро

А

Б) Княгиня Ольга

2) Софія Київська

Б

B) Ярослав Мудрий

3) Податкова реформа

В

Г) Володимир Мономах

4) Хрещення Русі

Г

Встановіть відповідність між прізвищами історичних осіб і подіями, активними учасниками яких вони були.

A) Данило Галицький

1) захоплення Києва

А

Б) Ягайло

2) Кревська унія

Б

B) Байда-Вишневецький

3) заснування Львова

В

Г) Батухан

4) заснування Запорозької Січі

Г

Встановіть відповідність між прізвищами історичних осіб і подіями, активними учасниками яких вони були.

А) Ю. Язловецький

1.

захоплення Кафи

А

Б) П. Сагайдачний

2.

заснування реєстрового козацтва

Б

В) С. Наливайко

3.

заснування першої в Україні друкарні

В

Г) І. Федоров (Федорович)

4. народно-козацьке повстання

Г

Встановіть відповідність між назвою явища та його тлумаченням.

A) уроки

1) місце збору данини

А

Б) погости

2) розмір данини

Б

B) вервь

3) оголошення пропажі майна

В

Г) заклик

4) сільська територіальна община

Г

Встановіть відповідність між назвою поняття та його тлумаченням.

A) купа

1) повністю безправні та залежні люди

А

Б) ряд

2) позика

Б

B) древляни

3) договір на виконання певних робіт

В

Г) холопи

4) одне із східнослов'янських племен

Г

У завданнях 31-35 розташуйте історичні події у правильній, на вашу думку, хронологічній послідовності. Запишіть букви, якими позначені події, у таблицю. Перша подія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга — цифрі 2 і т.д.

Встановіть хронологічну послідовність подій:

A) хрещення Русі;

Б) утворення Галицько-Волинської держави;

B) правління Ярослава Мудрого;

Г) захоплення Києва монголо-татарами.

1

 

2

 

3

 

4

 

Встановіть хронологічну послідовність подій:

A) утворення Запорозької Січі;

Б) битва на Калці;

B) люблінська унія;

Г) повстання під проводом С. Наливайка.

1

 

2

 

3

 

4

 

Встановіть хронологічну послідовність подій:

A) правління київського князя Святослава Хороброго;

Б) заснування митрополії у Києві;

B) заснування міста Києва;

Г) трипільська культура.

1

 

2

 

3

 

4

 

Встановіть хронологічну послідовність подій:

A) перша писемна згадка про Запорозьку Січ;

Б) перша писемна згадка про українських козаків;

B) перша писемна згадка про утворення реєстрового козацтва;

Г) перша писемна згадка терміну «козак».

1

 

2

 

3

 

4

 

Встановіть хронологічну послідовність подій:

A) правління галицько-волинського князя РоманаМстиславовича;

Б) «оксамитове» литовське проникнення на Русь;

B) встановлення монголо-татарського іга на Русі;

Г) побудова Десятинної церкви в Києві.

1

 

2

 

3

 

4

 

У завданнях 36-38 напишіть рік або прізвище, залежно від вимог завдання. Рік події записуйте цифрами, починаючи з лівої клітинки поля, а прізвище-друкованими великими літерами.

Прочитайте уривок з історичного джерела і дайте відповідь на питання.

...Слов'яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися поляна ми, а інші — деревлянами, бо осіли в лісах; а другі сіли межи Прип'яттю і Двіною і назвалися дреговичами; а інші сіли на Двіні і назвалися полочанами — од річки, яка впадає в Двіну і має назву Полота; од сеї (річки) вони прозвалися полочанами. Слов'яни ж, (що) сіли довкола озера Ільменя, прозвалися своїм іменем — (словенами); і зробили вони город, і назвали його Новгородом. А другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі і назвали ся сіверянами. І так розійшовся слов'янський народ...

Хто є автором цього документа?

 

Прочитайте уривок з історичного джерела і дайте відповідь на питання.

«І до книг він мав нахил, читаючи їх часто вдень і вночі. І зібрав він писців многих, і перекладали вони з гречизни на слов'янську мову і письмо святеє, і списали вони багато книг. І придбав він книги, що ними поучаються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова. Отець бо його землю зорав і розм'якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаємо, учення приймаючи книжнеє».

(Літопис Руський. — К.: Дніпро, 1989. — С 90-91)

Про якого князя — любителя книг, йде мова у тексті?

 

Прочитайте факти біографії історичного діяча і напишіть його прізвище. Родом із Галичини, з міста Самбора, навчався у найкращій тоді в Україні православній школі в м. Острозі. На початку XVII ст. перебував на Запорозькій Січі, де його обрали гетьманом. Прославився походами на турків і татар. В 1615 р. взяв турецьку фортецю Варну, в 1616 р. — Кафу, брав участь у битві під Хотином 1621 p., де отримав смертельне поранення.

 

Прочитайте уривок і запитання до нього. Відповіді на запитання пишіть після слова «Відповідь». ...Серед цих козаків взагалі трапляються знавці усіх ремесел, необхідних людині: теслі для будівництва жител і човнів, стель махи, ковалі, зброярі, кожум'яки, римарі, шевці, бондарі, кравці та ін. Всі вони добре вміють обробляти землю, сіяти, жати, випікати хліб, готувати всілякі м'ясні страви, варити пиво, хмільний мед, брагу, оковиту...

Козаки належать до грецької віри, яку називають руською; дуже шанобливо дотримуються релігійних свят і постів; вони кмітливі і проникливі, дотепні і надзвичайно щедрі, не побиваються за великим багатством, зате дуже люблять свободу, без якої не уявляють собі життя. Задля цього так часто повстають проти шляхтичів. Вони добре загартовані, і легко переносять спеку і холод, відважні, сміливі, власним життям не дорожать. Найбільш уміло б'ються в таборі, під захистом возів, дуже вправно стріляють із рушниць...

(Боплан Г. Л. де Опис України; Меріме П. Українські козаки; Богдан Хмельницький)

Запитання:

Назвіть основні теорії походження козацтва.

Відповідь:_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Вкажіть, якими були умови прийняття до козаків.

Відповідь:_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Перерахуйте основні заняття запорозьких козаків.

Відповідь:_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Вкажіть, якою була військово-адміністративна-структура Запорозької Січі.

Відповідь:_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Напишіть, які посади у Запорозькій Січі відносилися до військових служителів.

Відповідь:_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________