Історія України з давніх давен до сьогодення

Зародження цивілізації на території України

Східні слов'яни у давнину (І—VIII ст.)

Східнослов'янська держава — Київська Русь (IX—XI ст.)

Феодальна роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинське князівство. Боротьба проти монголо-татарської навали (XII—XIII ст.)

Захоплення українських земель іноземними державами (XIV—XV ст.)

Українські землі у XVI — першій половині XVII ст. Виникнення та розвиток Запорозької Січі

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Українські землі у другій половині XVII ст.

Українські землі у XVIII ст.

Українські землі у XIX — на початку XX ст. (1800—1913)

Україна у Першій світовій війні. Українська революція та боротьба за збереження державної незалежності (1914—1920)

Українська РСР в умовах нової економічної політики. Утворення СРСР. Радянська модернізація України. Західноукраїнські землі (1921—1938)

Україна у період Другої світової війни та післявоєнного розвитку (1939—1955)

УРСР у період десталінізації та загострення кризи радянської системи. Розпад СРСР та відродження незалежності України (1956—1991)

Україна в умовах незалежності

Література