ВИЗВОЛЬНО-РЕВОЛЮЦІЙНА БОРОТЬБА В УКРАЇНІ (1917-1920 pp.)

6.1. Утворення Центральної Ради. її внутрішня і зовнішня політика.

6.2. Гетьманська держава та Директорія УНР. Західноукраїнська Народна Республіка.

6.3. Утвердження радянської влади в Україні. її соціально-економічна і національна політика.

6.4. Причини поразки та історичні уроки боротьби за українську державність у 1917—1920 pp.

Хронологія подій

1917—1920 pp. — один з героїчних і драматичних періодів в історії українського народу. У цей час у запеклій і безжальній боротьбі зійшлися численні претенденти на владу в Україні, зброєю вирішуючи, хто і яка форма правління мають право на утвердження. Події цього періоду були революцією не лише соціально-економічною, а й національною. У 1917—1920 pp. процес національного будівництва зробив значний крок уперед. Було проголошено Українську Народну Республіку. Проте Україна втратила шанс уже на початку XX ст. стати незалежною демократичною державою.

Радянська історіографія національно-визвольні змагання українського народу 1917—1920 pp. назвала "контрреволюцією", а видатних українських державних діячів М. Гру-шевського, В. Винниченка, С. Петлюру — "платними агентами іноземного імперіалізму". Правдивої відповіді на те, де в цей час був український народ і як він реагував на події, не давалось.

Чимало подій 1917—1920 pp. в Україні донині залишилися маловідомими широкому загалу, і тому потребують прискіпливого дослідження та глибокого вивчення.

Термінологічний словник

Варшавська угода

Директорія

Злука українських земель

Крути

Ризький мирний договір між РСФРР і УСРР та Польщею 1921 р.

Універсал

Іменний покажчик

Андрієвський Опанас

Антонов-Овсієнко Володимир

Винниченко Володимир

Грушевський Михайло

Єфремов Сергій

Затонський Володимир

Керенський Олександр

Ленін (Ульянов) Володимир

Махно (Міхненко) Нестор

Муравйов Михайло

Петлюра Симон

Петрушевич Євген

Пілсудський Юзеф

П'ятаков Георгій (Юрій)

Раковський Християн

Скоропадський Павло

Проблемно-пізнавальні запитання

1. Як розвивалися події в Україні після повалення самодержавства в Росії?

2. Чому радянська історіографія назвала національно-визвольні змагання українського народу 1917—1920 pp. "контрреволюцією", а видатних українських державних діячів М. Грушевського, В. Винниченка, С. Петлюру — "платними агентами імперіалізму"?

3. Що вам подобається в перших двох Універсалах Центральної Ради, а що ні?

4. Що ви знаєте про Українських січових стрільців?

5. Розкажіть про лідерів Центральної Ради.

6. За чиєї участі утворено Українську Народну Республіку?

7. Що ви знаєте про взаємовідносини УНР з радянською Росією?

8. З якою метою більшовики створювали в Україні штучні державні утворення: Донецько-Криворізьку, Одеську, Кримську, Галицьку радянські республіки?

9. Якою була внутрішня політика уряду гетьмана П. Скоропадського?

10. Хто очолив протигетьманське повстання в Україні? Розкажіть про його підготовку.

11. Яку роль в українській революції відіграв С. Петлюра?

12. Як було створено ЗУ HP?

13. Розкажіть про лідерів визвольного руху на західноукраїнських землях у 1917—1920 pp.?

14. Чому більшовицька влада почала побудову нового суспільства з політики "воєнного комунізму"?

Теми рефератів

1. Історичні постаті: М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра, П. Скоропадський, М. Скрипник (на вибір).

2. Питання національно-державного будівництва в програмах політичних партій України.

3. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918 pp.)

4. Селянські рухи в Україні у 1918—1920 pp.

5. Культурне життя України в 1917—1920 pp.

Література

Верстюк В. Махновщина. — К., 1991.

Гриценко А.П. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні. Кінець 1917 — початок 1919 р. — К., 1993.

Гунчак Т. Україна. Перша половина XX ст.: Нариси політичної історії. — К., 1993.

Діячі Української Центральної Ради. — К., 1999.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1918—1928 pp.). — К., 1996. 206

Украинская государственность в XX веке: Историко-политический анализ. — К., 1996.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. — К., 1996.

Тютюнник Ю. 3 поляками проти Вкраїни. — К., 1991.

Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918). — К.; Львів, 1996.