ЛІТЕРАТУРА

1. Бойко ОД. Історія України. — К., 2001.

2. Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К., 1990.

3. Історія України: нове бачення: У 2 т. / За ред. В.А. Смолія. — К., 1995—1996.

4. Історія України / За ред. В.А. Смолія. — К., 1997.

5. Історія України в особах: IX—XVIII ст. — К., 1993.

6. Історія України в особах: XIX—XX ст. — К., 1995.

7. Історія України: Хрестоматія: У 2 т. / СМ. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань та ін. — К., 1996.

8. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. / За редакцією С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. — К., 1999.

9. Історія української культури: 36. матеріалів і документів / За редакцією С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. — К., 2000.

10. Крип'якевич І.П. Історія України. — Львів, 1992.

11. Новітня історія України (1900—2000 pp.): Підручник/ А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин та ін. — К., 2000.

12. Полонська-Василенко НД. Історія України: У 2 т. — К., 1993.

13. Рибалка І.К. Історія України: Підручник для вищих навчальних закладів: У 2 ч. — Харків, 1995—1996.

14. Субтельний О. Україна. Історія. — К., 1996.