УКРАЇНА НА ЕТАПІ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

10.1. Державотворчі процеси розбудови незалежності.

10.2. Становлення багатопартійної системи в Україні.

10.3. Проблеми реформування економіки.

10.4. Україна у світовому політичному процесі.

Хронологія подій

Іменний покажчик

Кравчук Леонід

Кучма Леонід

Мороз Олександр

Плющ Іван

Чорновіл В'ячеслав

Ющенко Віктор

Проблемно-пізнавальні питання

1. Які проблеми суспільно-політичного життя сьогодні викликають найбільш жваві дискусії?

2. Чим викликана необхідність нового Державного гімну, Державного прапора і Державного герба України?

3. На референдумі в березні 1991 р. більшість населення України висловилося за Союз Суверенних Держав, а на референдумі 1 грудня 1991 р. — за повну самостійність України. Чим можна пояснити таку радикальну зміну думки народу за порівняно короткий час?

4. Які особливості формування багатопартійної політичної системи в Україні? Які перспективи її розвитку?

5. Президія Верховної Ради України, як відомо, заборонила діяльність Комуністичної партії України. Як пояснити цю заборону відповідно до принципів демократії, плюралізму, багатопартійності?

6. Національно-державне відродження українського народу стало дійсним фактом. Що лежить в його основі — суб'єктивні чинники чи об'єктиві обставини? Обґрунтуйте цю думку.

7. У чому полягають труднощі реформування економіки України?

8. Побутує думка, що перехід до ринкових відносин, відкриваючи простір для розвитку ініціативи, творчості, виявлення здібностей кожної людини, не виключає і можливості негативних наслідків для трудящих, зокрема соціальної незахищеності. Яку думку ви підтримали б і чому?

9. Чи згодні ви з тим, що лише ринкові важелі здатні підняти ефективність економіки України? Поясніть, чому це так чи не так.

10. Чи не призведе перехід до ринкової економіки до зниження життєвого рівня, соціального розмежування в суспільстві? Як будуть забезпечуватися соціальна справедливість і захист людей?

11. Які, на вашу думку, перспективи розвитку аграрних відносин в Україні?

12. Що, з вашого погляду, завдає більшої шкоди нашому суспільству: зрівнялівка в оплаті праці чи майнова нерівність? Обґрунтуйте вашу відповідь.

13. Якби ви були кандидатом в депутати місцевої чи Верховної Ради України, то які соціально-економічні заходи включили б у свою програму? Які шляхи і засоби ви намітили б для її реалізації?

14. На яких принципах ґрунтується зовнішня політика України? Назвіть її основні напрями.

15. Україна проголосила свій намір стати нейтральною, неядерною державою і вивести із своєї території ядерну зброю. В які строки буде здійснено цей план? Як це позначилося на міжнародному становищі України та на її безпеці? Ваш погляд?

16. Які взаємозв'язки встановилися між Україною й українською діаспорою на сучасному етапі? Наведіть кілька прикладів.

17. У чому полягають проблеми утвердження статусу української мови як державної?

18. Хто зацікавлений у розпалюванні суперечностей між віруючими різних конфесій в Україні?

Теми рефератів

1. Національно-культурні процеси в сучасному українському суспільстві.

2. Етнополітична ситуація в сучасній Україні.

3. Міжконфесійні проблеми: історія і сьогодення.

4. Східна і західна українська діаспора: регіони розселення, культура, особливості менталітету.

5. Україна і європейський інтеграційний процес.

Література

Алексеев Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985— 1999 рр.) —К., 2000.

Бойко ОД. Україна 1991—1995 pp.: Тіні минулого чи контури майбутнього? Нариси з новітньої історії. — К., 1996.

Видрін Д.Г., Табачник Д.В. Україна на порозі XXI століття. Політичний аспект. — К., 1995.

Здіорук СІ. Стратегічні аспекти національно-культурної політики України. —К., 1995.

Іванченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична перспектива та сучасний стан. — К., 1997.

Ковтун В. Історія Народного Руху України. — К., 1999.

Рубан В.В., Серегина Н.С Многопартийная система Украины: как она есть. — Харьков, 1998.

Україна: друга половина XX століття: Нариси історії / П.П. Панченко, М.Р. Плющ, Л.А. Шевченко та ін. — К., 1997.

Шевченко В.О., Іващенко М.М. Концепція національних інтересів України. —К., 1996.