ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

1.1. Археологічна періодизація, еволюція людини та людського суспільства.

1.2. Етнічні переоформлення на українських землях у доісторичний період.

1.2.1. Племена трипільської культури.

1.2.2. Скіфи.

1.2.3. Слов'яни в доруський період.

Хронологія подій

Названа тема посідає одне з важливих місць у курсі "Історія України". Саме в первісні часи новації з прогресивного Середземномор'я поширювалися на схід Європи через українські території. Мабуть невипадково, що саме тут більш ніж 1 млн. років тому з'явилися найдавніші в Східній Європі людські істоти, котрі пізніше розселилися далі на схід і північ, формуючи політичні й духовні центри наших предків.

З України в Східну Європу поширилися також землеробство й тваринництво. Укорінена на межі євразійських степів і близькосхідно-балканської землеробської працивілізації, Україна стала прабатьківщиною найдавнішої форми скотарства. З її території перші індоєвропейські скотарі заселяли безкраї обшири від Атлантики до Індії, від Балтії до Середземномор'я.

Північно-Західна Україна стала прабатьківщиною слов'янства, яке розселилося звідси на Дунай, Одер, Ельбу, на Верхній Дніпро, Оку, Волгу, на Балкани.

Однак цілий ряд питань стародавньої доби української історії у зв'язку з фальсифікацією в імперській науці або через брак писемних джерел є суцільною білою плямою. Тому багато сторінок нашого далекого минулого, вузлових проблем первісності, які становлять кістяк стародавньої історії України, потребують вивчення. Серед них насамперед такі питання: хто ми, які ми, чого ми варті? Яке наше коріння?

Термінологічний словник

Автохтони (аборигени)

Антропологія

Асиміляція

Доісторичний період

Етногенез

Етнос

Консолідація

Королеве

Народ

Передісторія

Український народ

Іменний покажчик

Анахарсіс

Аттила

Бож

Геродот

Іданфірс

Йордан

Пліній Старший

Прокопій Кесарійський

Птолемей (Клавдій Птолемей)

Скілур

Страбон

Фукідід

Хвойко В.В.

Проблемно-пізнавальні запитання

1. Чому саме на українських територіях з'явилися найдавніші в Східній Європі людські істоти?

2. Пояснити суть і значення "неолітичної революції".

3. Відомо, що трипільська культура IV—III до н. є. є однією з основних давньоземлеробських культур мідного віку. Розкрийте інші значні досягнення давніх українців-оріїв часів трипільської культури. Чи мала трипільська культура зв'язки з ранніми цивілізаціями Стародавнього Сходу?

4. Якою є роль трипільської протоцивілізаії в походженні української нації?

5. Коли починається формування генетичних коренів українців?

Теми рефератів

1. Вітчизняна передісторія: українські землі в зарубіжних описах.

2. Античні міста Північного Причорномор'я.

3. Ранні форми української культури.

Література

Брайчевський М. Вступ до історичної науки. — К., 1995.

Баран ВД. та ін. Походження слов'ян. — К., 1991.

Залізняк Л.К. Нариси стародавньої історії України. — К., 1996.

Залізняк Л.Л. Походження українського народу. - К.,1996

3алізняк Л.Л- Первісна історія України: Навч. посіб. –К., 1999

Пономарьов А. П. Етнічність та етнічна історія України. – К., 1996

Чмихов М.О. та ін. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. — К., 1992.

Чмихов М.О. Давня культура: Навч. посіб. — К., 1994.