Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Наратив (лат. nārrātio розповідь, оповідання) – описові історичні джерела. Наративний – оповідальний.