Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Литовські статути — кодекси середньовічного права Великого князівства Литовського, що діяли на захоплених ним українських землях в XVI — першій половині XIX ст.