Історія України з давнини до початку XXI століття

Біографії історичних діячів

Щербицький Володимир Васильович (1918-1990) — партійний і державний діяч. Народився на Дніпропетровщині. По здобутті вищої освіти брав участь у Великій Вітчизняній війні. Після війни став функціонером КПРС. Пройшов усі щаблі партійної ієрархії. У 1955 — перший секретар Дніпропетровського обкому партії, в 1957 — член президії і секретар ЦК Компартії України. В 1961-1963 і 1965-1972 - голова Ради Міністрів УРСР. З 1972 - перший секретар ЦК КПУ. Прихильник централізованої партійно-державної влади, суворої підпорядкованості республік центру, орієнтації економіки УРСР на союзний народногосподарський комплекс. Займав угодовську позицію щодо русифікації України в галузі освіти, культури, видавничої справи.