Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Повіт — адміністративно-територіальна одиниця, складова частина губернії.