Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Дискурс (лат. discursus бесіда, розмова) – мовна практика з чітко визначеними правилами, нормами та межами застосування.