Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Сейм — станово-представницький орган за доби феодалізму в Чехії, Польсько-литовській державі; верховний орган державної влади і законодавчий орган Польщі.