Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Нова Січ – соціально-політична та військова організація запорізьких козаків на р.Підпільна у 1734-1775 роках.