Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Держава правова — тип держави, основними ознаками якої є верховенство закону, поділ влади, правовий захист особи, юридична рівність громадянина й держави.