Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Демографічна революція – величезний стрибок у прирості населення.