Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Гносеологія (грец. gnōsis (gnōseōs) знання, пізнання + logos) – вчення про пізнання.