Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Парламентаризм — система правління, згідно з якою законодавча влада належить виборному парламенту.