Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Експансія — розширення сфери впливу держав, громадських груп, організацій, здійснюване насильницькими або іншими подібними засобами.