Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Федерація — союзна держава, до складу якої входять державні утворення — суб'єкти федерації.
Форма правління — організація верховної державної влади, порядок утворення її органів та їх взаємини з населенням.