Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Уличі - союз східно-слов'янських племен у Нижньому Подніпров'ї, Побужжі і на узбережжі Чорного моря. У сер. 10 ст. — у складі Давньоруської держави.