Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Патримоніалізм (лат. patrimonium спадкове, родове володіння) – теорія, що виводить державу з феодального права власності на землею та права на владарювання над її населенням.