Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Історизму принцип – науковий принцип, який передбачає розгляд історичних фактів у конкретному історичному середовищі, в динаміці їх розвитку.