Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Неолітична революція - перехід людства від привласнюючого господарства (збиральництво, полювання, рибальство) до відтворюючого (землеробство, скотарство).