Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Абстрактний (лат. abstractio відвертання) – відвернений, відірваний, схематизований і спрощений образ реальності.